WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технологічне забезпечення підготовки студентів ВПНЗ до педагогічної імпровізації - Реферат

Технологічне забезпечення підготовки студентів ВПНЗ до педагогічної імпровізації - Реферат

конкретного виду імпровізації, оцінкою адекватності й ефективності продемонстрованої педагогічної імпровізації. По-друге, викладач має бути постійно включеним у дійство під умовною назвою "Педагогічний театр одного актора". При цьому викладачеві доцільно під час практичного заняття інколи демонструвати неадекватну імпровізацію з подальшою зупинкою заняття і зверненням до аудиторії з проханням оцінити побачене, запропонувати свої конкретні варіанти педагогічної імпровізації і продемонструвати новий варіант розв'язання проблемного завдання; інколи зупиняти студентів під час викладу теоретичних чи практичних знань, навмисно провокуючи нестандартну ситуацію, і демонструвати те, як з допомогою педагогічної імпровізації вийти з утвореної ситуації з подальшим обговоренням; уключати в заняття демонстрації педагогічної імпровізації з домашньою заготовкою без акцентування уваги студентів на це дійство, а потім звернутися до них з питанням про те, який вид імпровізації був запропонований і чи можна було інакше скоригувати пропонований фрагмент заняття.
Наведені прийоми та форми організації активної діяльності студентів можна в тій чи іншій мірі видозмінювати.
Приклади завдань ІІ типу.
1. Урок української мови в третьому класі. Навчальний рік закінчується, відчувається, що діти стомились. Але атмосфера на уроці була діловою, школярі працювали на совість. І раптом за вікном блискавка, травневий дощ, сильний і короткочасний, на декілька хвилин відволік увагу класу. Як вчинити педагогу, щоб урок не пішов шкереберть?
2. Учителька доручає двом учням прибрати в класі. Вони відмовляються. Спроектуйте ваші дії і програйте цю ситуацію.
3. У класі тихо. Всі працюють. Лише одна учениця закрила зошит, поклала ручку і дивиться у вікно. Знайдіть вихід зі створеної ситуації.
4. На уроці навчання грамоти під час вивчення теми "Звуки [з][з'], буква "зе"" несподівано у відкрите вікно залетіла бджола. Діти злякано зашуміли. Урок може бути зірваний. Чи потрібно вчителеві звертати на це увагу?
Проведений нами аналіз показав, що завдання для студентів треба класифікувати не тільки за ступенем докладності зображення різних орієнтирів для їх розв'язання, але й за змістом, і доцільно при цьому виділити такі їх типи: а) завдання, в яких вимагається те чи інше імпровізаційне дійство майбутнього вчителя у відповідь на несподіваність, пов'язану безпосередньо зі змістом навчального матеріалу (на додаток до наведених вище скажемо, що такою може бути абсолютно не проектована раніше неправильна відповідь студента на бліц-питання викладача, яка свідчить про його повне нерозуміння того чи іншого фрагменту навчального матеріалу); б) завдання, в яких вимагається "проявити" вміння імпровізувати у зв'язку з тим чи іншим неочікуваним проявом поведінки студента, наприклад, підвищеної емоційної реакції на ту чи іншу подію; в) завдання, спрямовані на зміну логічної структури проекту уроку, заміну запланованого методу чи прийому іншим, більш ефективним, а також коригування змісту навчального матеріалу і мети уроку.
Також студентам можуть бути запропоновані конкурси-ігри, де вони демонструють свої творчі імпровізаційні здібності. Такі конкурси-ігри дозволяють виявити рівень професійних знань студентів, стимулюють творчу активність, самостійність у розв'язанні професійних завдань, гнучкість та оперативність мислення, шукати найкращі способи виходу з непередбачуваних педагогічних ситуацій. Конкурси-ігри можуть проводитись як між окремими студентами, групами, так і командами. Наприклад, рольова гра "Розв'язання педагогічної ситуації", яка може проводитися за двома сценаріями: 1) кожна команда самостійно обирає проблемну педагогічну ситуацію та інсценує, припинивши її показ в кульмінаційний момент. Команда-суперниця, обговорюючи ситуацію впродовж 10 хвилин, повинна знайти рішення і розіграти розв'язку ситуації; 2) командам дається одна і та ж проблемна ситуація. Після 10 хвилин обміркування кожна команда демонструє свій варіант і пояснює свої дії.
Неабияке значення в цьому напрямку має включення студентів у самостійну позааудиторну роботу, яка дає найширший простір для прояву творчості. Показовою, на наш погляд, є організація загальноуніверситетського конкурсу першокурсників (свого роду конкурс педагогічної майстерності), який представляє собою цілісну систему виявлення обдарованих, найбільш талановитих студентів і створення необхідних умов для їх професійного зростання. У рамках конкурсу студенти створюють акторські проекти, в умовах змагання демонструють свої інтелектуальні і творчі здібності. Важливим елементом конкурсу стає проведення імпровізаційних уроків і виховних заходів із дітьми. Усе це максимально наближує студентів до умов майбутньої професійної діяльності.
На наш погляд, не менш важливу роль у підготовці студентів до імпровізації відіграє педагогічна практика, коли студенти опиняються не в ігрових, а в реальних педагогічних ситуаціях. На цьому етапі проявляється їх готовність до постійної імпровізації у професійній діяльності. Виконуючи роль учителя, класовода, спілкуючись зі школярами, працюючи з батьками, майбутні вчителі повинні максимально використовувати педагогічну імпровізацію: миттєво оцінювати реальні ситуації, швидко приймати рішення, діяти експромтом, підключаючи інтуїтивне мислення, увагу, уяву, натхнення, творчий пошук. Завдяки методичному керівництву з боку вчителів і викладачів-методистів ВПНЗ, практикант уже на більш високому рівні удосконалює свої особистісні якості, педагогічну майстерність, реалізує творчі здібності, переконується у значущості імпровізації в педагогічній діяльності.
Ми навчали студентів не перетворенню конкретних педагогічних ситуацій, а йшли шляхом перетворення різних реальних шкільних подій в умовно педагогічну ситуацію. Студент брав участь у створенні цієї ситуації і шукав вихід із неї, потім перетворював її, виділяючи ті чи інші сторони, комбінуючи різні її моменти, і розв'язував її знову. Так у процесі моделювання педагогічних ситуацій формується ініціативне, творче ставлення до роботи, відбувається професійне вдосконалення студентів.
Підсумовуючи сказане вище, слід зазначити, що без педагогічної імпровізації неможливе становлення майбутнього вчителя як професіонала, творчо мислячого і готового приймати сміливі найефективніші рішення у ході непередбачуваних ситуацій, що виникають у навчально-виховному процесі. Творчий педагог - це завжди імпровізатор. Важливі особливості педагогічної імпровізації, а саме її цілеспрямованість, навчальний, виховний і розвивальний характер, сприяють підвищенню професійної майстерності майбутніх учителів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Барахтян М.М. Формування у студентів професійних артистичних умінь як компонента педагогічної майстерності: Автореф. дис… канд. пед. наук. - К., 1993. - 20 с.
2. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. - М.: Педагогика, 1987. - 160 с.
3. Харькин В.Н. Педагогическая импровизация: теория и методика. - М.,1992. - 164 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...