WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості правового регулювання праці підлітків і жінок - Урок

Особливості правового регулювання праці підлітків і жінок - Урок

Урок: "Особливості правового регулювання праці
підлітків і жінок "
Урок з курсу "Права людини" для учнів 9-11 класів
Тема уроку: Особливості правового регулювання праці підлітків і жінок.
Мета уроку. Ознайомити учнів з основами міжнародного і українського законодавства щодо особливостей регулювання праці молоді і жінок. Навчити працювати з текстами законів, виділяти головну думку, аналізувати, аргументувати і відстоювати свою позицію на основі толерантності, поваги до людської особистості. Сприяти розумінню правового регулювання суспільних і, зокрема, трудових відносин. Виховувати активну життєву позицію в дусі дотримання законності і прав людини.
Тип уроку: лекція з елементами бесіди, роботи з документами та розв'язування юридичних ситуацій.
План уроку:
1. Організаційний момент (0,5-1 хв.).
2. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети, завдань уроку (1,5-2 хв.).
3. Особливості праці молоді.
4. Порядок добровільної праці учнів.
5. Особливості праці жінок.
6. Закріплення набутих знань, вироблення практичних вмінь по розв'язуванню юридичних ситуацій (10-15 хв.).
Використана література:
1. Загальна декларація прав людини.
2. Конвенція про права дитини.
3. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.
4. Конституція України
5. Кодекс законів про працю України (далі КЗпПУ, ксероксна копія у кожного учня).
6. Закони України: "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; "Про відпустки".
7. Постанова Верховної Ради України "Про реалізацію в Україні положень Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" ("Голос України", 1 вересня 1998 р.)
8. Доповідь міністра освіти України В.Зайчука на розширеному засідання підсумкової колегії Міносвіти "Про стан та перспективи розвитку освіти України на зламі століть" ("Освіта України", 24 березня 1999 р.)
Підручники:
1. Основи правознавства: Проб.підручник для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. /За ред. І.Б.Усенка. - Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 1997. - 416 с.
2. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Експерим. підруч. для 9 кл. загальноосвіт. шк. - К.: Магістр-S, 1997. - 320 с.
3. Права людини: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій /Упорядник Л.Заблоцька. - Київ: "Право", 1997 - 226 с.
4. Періодичні видання: газети "Голос України", "Урядовий кур'єр", бюлетень "Все для вчителя".
Епіграф: Не досить того, що ти не відмовляєшся від праці, - ти повинен її вимагати; не гідно людини боятися поту. (Сенека, римський філософ і письменник)
І. Особливості праці молоді
Здатність до праці може проявитися у людини досить рано. Навіть малу дитину можна навчити і зацікавити виконувати нескладну роботу, наприклад, поливати квіти, підмітати та ін. Однак зрозуміло, що в юридичному розумінні здатність до праці виникає з досягненням певного віку.
З уроків історії та літератури ви знаєте, що в XIX cт. часто на виробництві використовували дитячу працю, адже вона була дешевою. Лише в 1847 році в результаті боротьби робітників за свої права в Англії було видано закон, що встановлював для жінок і підлітків 10-год. робочий день. Це був великий успіх, проте дитячу працю продовжували застосовувати ще досить широко, а була вона виснажливою та тяжкою.
Запитання до учнів: А як ви вважаєте: до скількох років особа є дитиною? (Вислуховуються відповіді).
Відповідно до ст.1 Конвенції про права дитини (прийнята ООН в 1989 р., набула чинності для України в 1991 р.) "дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше". "Держави-сторони визнають право дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може являти небезпеку для здоров'я, бути перешкодою в одержанні нею освіти чи завдавати шкоди її здоров'ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку" (ст.32).
Сучасні міжнародні документи дозволяють приймати на роботу осіб з 16-річного віку.
Наскільки ж наше законодавство відповідає міжнародним вимогам?
Робота з документом: ст. 188 КЗпПУ ("Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років.").
Українське законодавство під "молоддю" розуміє осіб від 15 до 28 років (Див. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України").
Закон, дозволяючи брати неповнолітніх на роботу, встановлює особливі правила їх роботи, захищає їх інтереси, охороняє здоров'я та можливості подальшого розвитку.
Робота з документом: Конституція України, ст.43, п.5 ("Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється").
Особи до 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку проходять обов'язковий медичний огляд. На заяві особи до 16 років батьки або особи, що їх замінюють, повинні письмово виразити своє відношення до працевлаштування дитини.
Неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами встановленими законодавством України.
Учні спільно з учителем складають таблицю "Особливості правового регулювання праці неповнолітніх і молоді у порівнянні з дорослими працівниками" (Див. таблицю 1).
Примітка: таблиця складається з опорою на попередні знання учнів і з використовуванням ст.ст. 190-198 КЗпПУ та Закону України "Про відпустки".
Таблиця 1. Особливості правового регулювання праці неповнолітніх і молоді у порівнянні з дорослими
категорія для порівняння дорослі молодь, неповнолітні
термін, на який укладається трудовий договір три види: строковий, безстроковий, на час певної роботи перше робоче місце після навчання чи звільнення із військової (альтернативної) служби - на строк не менше 2 р., для молодих спеціалістів по розподілу - не менше 3 р.
переведення на іншу роботу можна переводити на іншу роботу без згоди працівника на термін до 1 місяця протягом року переводити без згоди заборонено
випробування при прийнятті на робту призначається: для робітників - до 1 місяця; для вчителів, інженерів, лікарів, службовців - до 3 місяців; для службовців за погодженням з профкомом - до 6 місяців не призначається (призначати заборонено)
тривалість робочого часу (на тиждень) 40 годин для осіб віком 15-16 років - 24 години; для осіб віком 16-18 років - 36 годин
відпустка:
- тривалість;
- право на відпустку у перший рік роботи
- мінімальна - 24 календарні дні;
- через шість місяців роботи
- 31 календарний день;
- до настання 6-місячноготерміну, влітку
особливості звільнення з роботи з ініціативи власника потрібна згода профспілкового комітету крім згоди профкому потрібна згода комісії у справах неповнолітніх, а для молодих спеціалістів - дозвіл міністерства або відомства, якому підпорядковано підприємство
обмеження застосування праці загальних обмежень не існує заборонено застосовувати:
- на важких роботах, шкідливих, небезпечних, підземних, у нічний час, вихідні, святкові дні, на надурочних роботах, по підійманню і переміщенню вантажів понад норму
Граничні норми по підійманню і переміщенню важких речей діють на всій території України, поширюються на підприємства всіх форм власності, що використовують працю осіб молодше 18 років. Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов'язані виключно з підійманням, утриманням або

 
 

Цікаве

Загрузка...