WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічний аналіз в системі управління дошкільним освітнім закладом - Реферат

Педагогічний аналіз в системі управління дошкільним освітнім закладом - Реферат

дошкільних закладів під час організації та проведення різних форм методичної роботи не зосереджують увагу на розвитку аналітичних умінь вихователів. Рівень аналітичних умінь керівників дошкільних закладів досить низький. Такий висновок був підтверджений безпосереднім спостереженням за роботою керівників з вихователями дошкільних освітніх закладів.
Спостереження показало, що керівники володіють окремими вміннями педагогічного аналізу. Побудувати свій аналіз більш чи менш послідовно їм допомагали різні схеми, алгоритми, які представлені в методичній літературі. Проте їх аналіз нагадував відповіді на питання, які вимагають простої констатації фактів. Керівники зосереджували увагу в основному на окремих фрагментах, не відображаючи сутності та специфіки заняття якформи навчання та виховання. У результаті не забезпечується єдності аналізу та синтезу в процесі аналітичної діяльності.
Необхідно також зазначити, що керівники не завжди можуть провести діагностику причин низького рівня отриманих результатів, це в свою чергу не дозволяє їм намітити шляхи усунення недоліків. Вони не визначають причинно-наслідкових зв'язків у системі вихователь - дитина - засоби - результат. Отже, аналіз фактичного матеріалу дозволив зробити висновок про недостатньо високий рівень знань і вмінь педагогічного аналізу керівників, відсутність у практиці роботи дошкільних освітніх закладів системи навчання педагогічного аналізу. А це в свою чергу знижує роль функції педагогічного аналізу в удосконаленні професійної майстерності педагогів.
Одним із завдань нашого дослідження була розробка методики навчання керівників педагогічного аналізу. Процес навчання педагогічного аналізу - це процес оволодіння методикою пізнання причинно-наслідкових залежностей під час оцінювання конкретного педагогічного явища або факту. Навчання педагогічного аналізу проходило в єдності вивчення теорії педагогічного аналізу і оволодіння аналітичною практикою. На нашу думку, ефективною формою навчання є проведення проблемного семінару. Саме проблемний семінар виступає найбільш вдалою формою навчання педагогів, яка уможливлює встановлення зв'язків багатого досвіду педагогічної роботи і результатів наукових досліджень.
У роботі проблемного семінару брали участь завідуючі і методисти (всього 25 педагогів) освітніх дошкільних закладів м. Бердянська. Робота проводилась поетапно. На першому етапі ми визначили мотиваційну готовність керівників до навчання і рівень їхніх знань про педагогічний аналіз. Результати, які отримали на даному етапі, дозволили зробити висновок про те, що стан педагогічного аналізу навчально-виховної діяльності експериментальних дошкільних закладів адекватний рівню, який був визначений у ході констатації. Тому формування системи знань та аналітичних умінь керівників ми забезпечували комплексною організацією процесу навчання.
Нами була розроблена модель навчання аналізу педагогічної діяльності. Вибір нами моделювання для розробки методики навчання педагогічного аналізу обумовлюється низкою причин. По перше: моделювання використовується з метою визначення характеристики раціональних способів побудови об'єктів; по друге: модель дозволяє дослідити, конструювати об'єкти, які з тих чи інших причин не можуть бути вивчені безпосередньо. До таких об'єктів ми відносимо аналітичну діяльність педагога. На основі даної моделі, ми розробили методику навчання педагогічного аналізу, яка складається з таких етапів: ознайомлюючого, оцінювального та перевірочного. Основна складність розробки методики була в тому, що необхідно, враховуючи специфіку процесу навчання педагогічного аналізу, з'єднати теоретично правильний підхід до педагогічного аналізу як діалектичної єдності аналізу й синтезу з розв'язанням практичного завдання - розробити досить просту і зручну методику навчання педагогічного аналізу.
Мета першого етапу (ознайомлюючого) полягає в збиранні досить повної і об'єктивної інформації, в її систематизації для аналізу. Зміст цього етапу складає мотивацію, постановку мети аналізу, формування завдань.
Мета другого етапу (оцінюючого) - об'єктивна оцінка кожного елементу заняття. Змістом даного етапу є аналіз інформації, зібраної на першому етапі, на основі її систематизації, зіставлення і порівняння, визначення причинно-наслідкових зв'язків окремих елементів аналізованого об'єкту. Це важливий етап аналізу навчально-виховного процесу, він дає можливість об'єктивної оцінки бачення і виділення успіхів та недоліків.
Мета третього етапу (перевірочного) полягає у визначенні шляхів ліквідування виявлених недоліків, закріпленні позитивного, формуванні висновків, які містять оцінку занять в цілому, з позиції його кінцевого результату, тобто визначення ефективності розвивальної, навчальної і виховної функцій у зв'язку з виділеним програмовим змістом. На основі висновків пропонуються рекомендації, які спрямовані на ліквідування причин, що негативно впливають на результат. Змістом даного етапу є синтез отриманих характеристик і оцінок.
Необхідно відзначити, що поділ процесу навчання педагогічного аналізу на етапи є умовним. Оскільки формування аналітичних умінь в діяльності педагога проходить поступово, охоплюючи різноманітні види педагогічної діяльності в різній мірі, неможливо відокремити один етап від іншого. Але поетапний розгляд дозволяє намітити основні цілі і зміст управління процесом навчання педагогічного аналізу в залежності від рівня аналітичної діяльності педагогів і визначити конкретні шляхи досягнення мети.
Відповідно до моделі формування аналізу педагогічної діяльності складена програма. Важливим принципом побудови програми є зв'язок теорії з практикою, який простежується в тому, що, з одного боку, педагогічна теорія виступає засобом пізнання та прогнозування педагогічної практики, а з іншого - педагогічна практика є перевіркою теоретичних рішень. Програма розрахована на один рік. На весь курс відводиться 40 годин. Запропонована програма є орієнтовною. Залежно від рівня розвитку аналітичних умінь керівників можна змінювати зміст тем, бюджет часу на їх вивчення.
На другому етапі нашого дослідження ми проводили спеціальну роботу з навчання керівників педагогічного аналізу. Робота будувалася в таких

 
 

Цікаве

Загрузка...