WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування інтересу студентів до занять фізичною культурою в умовах нової соціокультурної реальності - Реферат

Формування інтересу студентів до занять фізичною культурою в умовах нової соціокультурної реальності - Реферат


Реферат на тему:
Формування інтересу студентів до занять фізичною культурою в умовах нової соціокультурної реальності
У Національній доктрині розвитку фізичної культури та спорту зазначається, що фізична культура як складова загальної культури, суспільними проявами якої є фізичне виховання та масовий спорт, є важливим чинником здорового способу життя, профілактики захворювань, організації змістовного дозвілля, формування гуманістичних цінностей та створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини. Фізичне виховання виступає базовою, інтегруючою ланкою, яка має значний потенціал формуючої, виховної дії на особистість. Така його базова роль зумовлена тим, що, на відміну від інших видів виховних упливів, дія засобами фізичного виховання реалізується перш за все у матеріальному вигляді. Результати такої дії знаходять віддзеркалення в удосконаленні багатьох фізіологічних функції, у тому числі й тих, які забезпечують функціонування психічних процесів, ефективну інтелектуальну діяльність, нормальний душевний стан людини, забезпечуючи її фізичне й духовне здоров'я. Завдяки цьому удосконалюється своєрідна матеріальна основа для всього розмаїття форм виховних упливів. Разом з цим цілеспрямоване використання засобів фізичної культури безпосередньо позначається на вихованні особистості. Загальновідомим є їх благотворний уплив на формування морально-вольових якостей: сміливості, рішучості, наполегливості в досягненні мети, дисциплінованості, комунікабельності, суспільної активності, формуванні активної життєвої позиції. Це й зумовлює важливу роль фізичного виховання в реалізації завдань усіх інших форм виховної роботи. Свій вагомий внесок фізичне виховання робить у процес морального виховання особистості, що є стрижневим елементом усієї системи виховних дій. Фізичне виховання нерозривно пов'язане з естетичним. Краса здорового людського тіла, граціозність і спритність рухів завжди служили джерелом натхнення для художників і артистів, поетів і митців усіх жанрів. До сьогодні хвилюють нашу уяву скульптурні ансамблі й окремі унiкальнi твори зодчих, що закарбували красу людського тіла, зокрема скульптури атлета Стефаноса, Аполлона, Геракла.
Проблемі з'ясування теоретичних і методичних основ фізичного виховання присвятили свої праці відомі вітчизняні науковці В.Ареф'єв, О.Демінський, О.Дубогай, Т.Круцевич, О.Куц, Ю.Похоленчук, Б.Шиян. У наш час різні аспекти розвитку фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах України розглядали у своїх працях дослідники В.Білогур, І.Боднар, Л.Долженко, А.Домашенко, А.Драчук, В.Єднак, В.Затилкін, О.Зеленюк, С.Канишевський, Г.Клименко, С.Кривицький, М.Курочкіна, Т.Кутек, О.Малімон, С.Ніколаєв, Ю.Новицький, Р.Раєвський, В.Романенко, С.Савчук, М.Третьяков, О.Тимошенко, Л.Хрипко, Г.Цибіз, І.Чабан, Л.Щербак. Мета дослідження - визначити основні аспекти формування в студентів інтересу до занять фізичною культурою в умовах нової соціокультурної реальності.
Аналіз педагогічної літератури свідчить про те, що у структурі інтересу розрізняють три основні компоненти: емоційний, пізнавальний (когнітивний) і поведінковий [2, с. 45]. Емоційний компонент є обов'язковим для будь-якого інтересу, він пов'язаний з потребою (її задоволенням або незадоволенням) і виражається в тому, що людина завжди переживає певні почуття, позитивні або негативні емоції стосовно об'єкта або діяльності. Основні показники емоційного компонента: задоволення, задоволеність, величина потреби, оцінка особистої значущості, задоволеність фізичним "Я". Пізнавальний компонент пов'язаний з усвідомленням властивостей об'єкта, розумінням його придатності для задоволення потреб, пошуком і підбором засобів, прийнятних для задоволення потреби, що виникла. Цей компонент спирається на знання, переконання, думки й установки людини. Основні показники пізнавального інтересу: переконаність у користі занять фізичною культурою та спортом; визнання (глибоке усвідомлення) особистої необхідності занять; певний рівень знань; прагнення до пізнання й розширення знань. Поведінковий компонент - вирішальний для реалізації мотивів і цілей безпосередньої діяльності. У ньому активно відображаються найраціональніші способи задоволення потреби.
Фізична культура визначається як діяльність, яка цілеспрямовано здійснює вплив на процес фізичного вдосконалення людини, що дозволяє забезпечити цілеспрямований розвиток її життєво важливих фізичних якостей і здібностей. Проблема фізичної культури й ціннісної орієнтації особистості ставиться й вирішується в межах сучасної соціологічної науки перш за все як проблема наявності й сили виразності інтересу в людини - представника певного суспільства, певної соціальної групи - до активних занять певними видами фізкультурної і спортивної діяльності (причому предметом вивчення є як реальне, так і декоративне ставлення людини до таких занять) [1]. У аналізованій проблемі є й інший, не менш змістовний, актуальний, але такий, що ще не користується помітною популярністю в дослідників, момент - уплив характеру, інтересу особистості до фізкультурної діяльності, яку ця особистість здійснює, займає в процесі цієї діяльності, на можливість останньої виступити саме в якості феномена фізичної культури.
У анкетуванні брали участь студенти перших-третіх курсів Запорізького національного технічного університету. Як свідчать результати таблиці 1, регулярно виконують фізичні вправи самостійно 31,25% студентів першого курсу, 25% студентів другого курсу і 33,14% студентів третього курсу ЗНТУ. Виконують, але не регулярно, - 58,59% студентів першого курсу, 56,52% студентів другого курсу і 55,43% студентів третього курсу ЗНТУ. На жаль, зовсім не виконують фізичні вправи самостійно 8,59% студентів першого курсу, 17,39% студентів

 
 

Цікаве

Загрузка...