WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структурно-функціональна модель виконавської надійності музикантів-інструменталістів - Реферат

Структурно-функціональна модель виконавської надійності музикантів-інструменталістів - Реферат

точного виконання музичних творів у будь-яких умовах.
Підтвердження достовірності вищевикладених гіпотетичних припущень стосовно конкретизації мікроелементів системи "виконавської надійності" музикантів-інструменталістів простежується при вивченні змісту досліджуваного феномена у площині "професійної надійності". До складових багатогранного ієрархічного утворення "професійної надійності", окрім таких елементів також входять ті, що визначають активність цієї властивості особистості та відповідають її ефективності у період діяльності: суб'єктивний досвід; професійна мотивація; професійно-значущі якості.
За психологічними дослідженнями цього феномена у даній площині, суб'єктивний досвід розглядається як сукупністьпізнавальних елементів діяльності, що впливають емоційно, а професійна мотивація - як об'єднання всіх прагнень адекватних її фаховій системі. Остання складова (професійно значущі якості) уособлюється з динамічними рисами особистості, котрі відповідають вимогам певної діяльності [3].
Нагальна потреба фахівців спортивної діяльності у чіткому розумінні змісту та структури "професійної надійності" стимулювала появу особливого інтересу науковців кінця ХХ - початку ХХІ ст. до цієї проблеми. У результаті розвитку психолого-педагогічної теорії і практики розширився спектр її складовиx. Зокрема, В.Мільманом до структурних компонентів віднесено стабільність-перешкодостійкість, загально-емоційну стійкість, саморегуляцію та мотивацію. Зазначені компоненти склали методологічну основу побудованої Ю.Цагареллі структури "виконавської надійності" музикантів-інструменталістів, хоча негативної оцінки зазнала ідея щодо виділення в окрему ланку емоційно-змагального компоненту. На думку Ю.Цагареллі, цей компонент слід розглядати в ракурсі складових перешкодостійкості. Не викликає сумніву також доведена автором (Ю.Цагареллі) невідповідність ідеї системного підходу В.Плахтієнка та Ю.Блудова у визначенні структури "професійної надійності" спортсменів, де вона розглядається як системно-інтегральна якість суб'єктів, що дозволяє їм ефективно виступати у процесі відповідальних змагань. До основних ланок структури авторами віднесено емоційну стійкість, саморегуляцію, стабільність, перешкодостійкість та морально-політичні якості (громадянство, соціальну активність, соціальну комфортність тощо). Подібні погляди стосовно сутності "професійної надійності" спортсменів простежуються у дослідженні І.Зулаєва, хоча до структурних компонентів ним віднесено ще й навченість, підготовленість, анатомічні, фізіологічні та психологічні властивості особистості.
Піддавши критиці загальну заполітизованість праць зазначених авторів, Ю.Цагареллі все ж таки на основі їх узагальнення й теоретичного осмислення різноманітних ідей щодо "професійної надійності" спортсменів обґрунтував структуру "виконавської надійності" музикантів-інструменталістів, котру нами взято за основу. Утім, оперуючи змістом психолого-педагогічних наробок науковців другої половини ХХ - початку ХХІ століть у площині "професійної надійності", можна зазначити, що поза увагою Ю.Цагареллі залишилися такі компоненти, як: досвід; мотивація; анатомо-фізіологічні властивості особистості; технічна підготовленість фахівців.
На нашу думку, ці компоненти можуть розширити спектр мікроелементів складових найвищого ієрархічного рангу системи "виконавської надійності" музикантів-інструменталістів, що сприятиме більш чіткому відображенню змісту досліджуваного феномена і специфіки роботи кожної ланки структури: досвід, мотивацію та анатомо-фізіологічні властивості особистості найдоречніше розмістити серед мікроелементів саморегуляції, емоційної стійкості й підготовленості, а технічну підготовленість фахівців - лише серед мікроелементів підготовленості.
Узагальнюючи всю вищевикладену інформацію стосовно структурно-функціональної моделі "виконавської надійності" музикантів-інструменталістів, яку слід трактувати не як природжену, а набуту інтегральну властивість, що забезпечує безпомилкове виконання творів як у звичних, так і в емоціогенних умовах, було зроблено висновки.
Структурними компонентами найвищого ієрархічного рангу системи досліджуваного феномена слід вважати підготовленість, саморегуляцію та емоційну стійкість, дія яких забезпечує високу якість засвоєння відповідного матеріалу й безпомилковість його відтворення як під час репетиційних програвань, так і в процесі прилюдних виступів.
Складовими підготовленості як найвищого ієрархічного компонента "виконавської надійності" музикантів-інструменталістів є: загальна фахова підготовленість; готовність концертної програми; технічна підготовленість; мотивація; стабільність; анатомо-фізіологічні особливості особистості; психологічні властивості індивідів (воля, увага, сприймання, пам'ять, уява, уявлення, емоції, мислення).
До мікроелементів саморегуляції як компонента найвищого рангу досліджуваного феномена слід віднести: самооцінку; самоконтроль; самокорекцію; самонастройку; мотивацію; стабільність; анатомо-фізіологічні особливості особистості; психологічні властивості виконавців (волю, увагу, сприймання, пам'ять, уяву, уявлення, емоції, мислення).
Емоційну стійкість як складову найвищого рангу системи "виконавської надійності" музикантів-інструменталістів наповнюють такі мікроелементи: мотивація; стабільність; анатомо-фізіологічні особливості особистості; психологічні властивості індивідів (воля, увага, сприймання, пам'ять, уява, уявлення, емоції, мислення). Мікроелементи "виконавської надійності" музикантів-інструменталістів взаємодіють не лише між собою та ієрархічно вищими компонентами, але й з безпомилковістю як кінцевою ланкою загальної структури досліджуваного феномену.
ЛІТЕРАТУРА
1. Казаченко Н.П. Помехоустойчивость человека в экстремальных условиях деятельности: Дис… канд. психол. наук: 19.00.01. - Л., 1976. - 187 с.
2. Малкин В.Р. Средства психической саморегуляции как фактор стабилизации деятельности в экстремальных условиях: Дис… канд. психол. наук: 19.00.01. - М., 1985. - 143 с.
3. Поярков С.Ю. Формирование профессиональной надежности правоохранительной деятельности сотрудников органов внутренних дел МВД России: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01. - СПб., 1997. - 140 с.
4. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций: Пер. с польского и вступ. ст. В.Н.Вилюнаса. - М.: Прогресс, 1979. - 391 с.
5. Фирсов К.В. Психическая надежность летного состава: Дис… канд. психол. наук: 19.00.03. - М., 1996. - 228 с.
6. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: Дис... д-ра психол. наук: 19.00.03. - Казань, 1989. - 425 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...