WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Конструктивна діяльність як фактор інтеграції пізнавальних, естетичних та практичних задач - Реферат

Конструктивна діяльність як фактор інтеграції пізнавальних, естетичних та практичних задач - Реферат

прямокутної чи квадратної форми вчетверо, згинати по діагоналі, у різних напрямах; виготовляти іграшки за готовою викрійкою; робити з поролону нескладні іграшки; створювати колективні роботи за змістом казок "Троє поросят", "Колобок" та інше; згинати, складати, розгладжувати лінії згину, клеїти папір, виготовляти з нього як плоскі, так і об'ємні вироби естетично привабливого вигляду; виготовляти вироби за шаблоном, вирізувати деталі по контуру; виготовляти рухомі іграшки-гойдалки із картонних конусів, циліндрів; виробляти вміння складати смужку гофруванням і вирізати з неї кілька однакових фігур; складати квадратні форми по діагоналі для виготовлення різних предметів, іграшок; склеювати деталі іграшки; створювати іграшки з однакових фігур.
Для збагачення пізнавальної діяльності дітей необхідно вчити: порівнювати предмети навколишньої дійсності, які мають виражені ознаки геометричних фігур; аналізувати іграшки з геометричних фігур (круг, овал, трикутник, прямокутник, квадрати різних розмірів і кольорів); самостійно обирати деталі; порівнювати оформлення, зроблене різними дітьми; досліджувати можливі зміни паперу й картону; осмислювати мету і послідовність своєї роботи.
До творчої групи належать такі вміння та навички: різними способами і прийомами створювати художній образ; впізнавати образи, додумувати їх, творити самостійно, багатофункціонально використовувати один і той самий матеріал; різноманітно оздоблювати іграшки (наклеїти мордочку тощо); виготовляти різні фігурки з паперових циліндрів, об'єднуючи у невеликі композиції; комбінувати різними способами відомі геометричні фігури для створення виробів.
Робота з природним (шишки, жолуді, гілки, насіння, листя, черепашки, солома тощо) та підручним (коробки, дріт у кольоровій обмотці, поролон, пінопласт, ґудзики тощо) матеріалами потребує формування в дітей таких конструктивних умінь: виготовляти іграшки, сувеніри, предмети для оформлення інтер'єру з природного й інших матеріалів; виготовлювати вироби з зібраного та засушеного природного матеріалу; конструювати із готових форм різноманітні вироби, іграшки; робити речі шляхом вирізання; вміти використовувати способи та прийоми створення художнього образу.
До групи пізнавальних вмінь та навичок належать наступні: помічати у природному матеріалі обриси майбутньої конструкції; експериментувати із запропонованим природним матеріалом; на основі аналізу самостійно втілювати власні задуми; знати властивості піску, глини.
Для здобуття творчих умінь дітям необхідно навчитися: самостійно обирати тему, обдумувати образи персонажів; уміння творчо застосовувати набуті знання; виявляти винахідливість; використовувати одну й ту саму іграшку з деякими доповненнями для іншого призначення (коробка - чемодан, корабель, машина тощо), проявляти естетичне відношення до результатів своєї діяльності.
Як бачимо, у процесі навчання конструювання паралельно з формуванням конструктивних умінь та навичок діти оволодівають пізнавальними та творчими вміннями. Взаємодія (інтеграція) трьох груп умінь на заняттях з конструювання забезпечує формування однієї з найважливіших якостей особистості - пізнавальної самостійності.
У формувальному експерименті ми спиралися на компонентну структуру пізнавальної самостійності (емоційно-мотиваційний, когнитивно-змістовний та процесуально-вольовий). Використана нами методика включала три етапи. На кожному етапі здійснювалося формування певних умінь та навичок. При цьому ми виходили з того, що основні завдання кожного компонента знаходяться у взаємозв'язку та взаємозалежності. Підвищення рівнів кожного з компонентів сприяло цілісному формуванню у старших дошкільників пізнавальної самостійності, а також збагаченню конкретних умінь та навичок (пізнавальних, конструктивних, творчих).
Модель поетапного формування пізнавальної самостійності старших дошкільників представлена у таблиці №2.
Відповідно до цієї моделі нами була розроблена серія занять з конструювання, у якій здійснювалося поступове розв'язання програмових завдань, що забезпечувало формування пізнавальної самостійності дошкільнят.
Застосування дітьми знань та вмінь, які вони набули на спеціально організованих заняттях, можна було прослідкувати у їх самостійній діяльності.
Наприкінці експериментальної роботи діти самостійно виготовляли вироби у вільний від занять час. Вони відрізнялись радісним настроєм, коли знаходили на прогулянці дивні гілки, коріння та, звертаючись до експериментатора, пропонували з них зробити іграшки.
У результаті цілеспрямованого керівництва дітям було значно легше помічати естетичні ознаки навколишніх предметів і об'єктів, знаходити образ у необробленому природному матеріалі. Вироби дітей стали більш різноманітними за тематикою, естетично привабливими та включали значну кількість частин та деталей.
Таблиця 2
Поетапне формування пізнавальної самостійності
Де Е-М - емоційно-мотиваційний компонент, К-З - когнітивно-змістовний, П-В - процесуально-вольовий;
- основний напрямок у роботі на цьому етапі;
- паралельне формування інших компонентів
При роботі з будівельним матеріалом простежувалась певна самостійність у виборі об'єкта для конструкції та відповідного технічного матеріалу для втілення власного задуму. Спостерігаючи за дітьми у самостійній діяльності, було відзначено, що діти без допомоги педагога планують роботу над конструкцією та послідовно виконують потрібні способи дій.
Усвідомлення дітьми власної продуктивної діяльності (виготовлення подарунків для рідних, іграшок для подальшої гри, прикрас для ялинки тощо) позитивно впливало на якість таставлення кожної дитини до процесу виготовлення. Діти надавали великого значення результату своєї праці, тому виявляли цілеспрямованість та самостійність у діяльності.
Аналіз тематики індивідуальних робіт, які були виконані дітьми поза межами занять, свідчить про її розширення, виявлення самостійності не тільки у виготовленні виробів пі час занять, але й у створенні нових, оригінальних, естетично привабливих предметів.
Спостерігаючи за колективною роботою дітей, ми помітили, що діти навчились домовлятися між собою, розподіляти обов'язки та узгоджувати свої дій. У результаті відповідного керівництва колективною роботою дошкільнята навчилися вказувати на досягнення та недоліки однолітків та свої власні, тобто здійснювати контроль та самоконтроль.
Аналіз результатів роботи дітей старшого дошкільного віку виявив залежність їх самостійності від рівня знань, умінь та навичок. Їх прояв у самостійній діяльності був значно вищим, ніж на початку експериментальної роботи. Вироби дітей відрізнялись міцністю конструкцій, різноманітністю образів та естетичністю оформлення.
Так, спостерігаючи за поведінкою дітей при виготовленні новорічних прикрас з паперу поза заняттями, ми відзначили, що у їх діях простежувались точність виконання свого виробу та осмислення всіх операцій. Діти впевненіше та значно легше складали папір у різних напрямках, тобто координація рухів стала більш сформованою.
Таким чином, використання конструктивної діяльності як фактора інтеграції пізнавальних та практичних задач забезпечує розвиток позитивного ставлення до цієї діяльності, накопичення знань та вмінь (конструктивних, пізнавальних, творчих) та формування таких якостей особистості, як активність, ініціативність, наполегливість тощо. Усе це розглядається нами як першооснови пізнавальної самостійності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку / Відпов. ред. О.В. Проскура. - К., Освіта, 1993. - 272 с.
2. Ждан В.Ф. Формирование у детей дошкольного возраста навыков и умений изготовления поделок из природных и других материалов: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. - К., 1986.
3. Кобитина И.И. Игра - сказка: Как использовать игрушки из бумаги в роботе с детьми: Пособие для педагог. дошк. учреждений. - Мн.: Нар. асвета, 1998.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975. - 304 с.
5. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку / Науковий керівник З.П.Плохій. - К.: Педагогічна думка, 1999. - 286 с.
6. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...