WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування навичок україномовного монологічного мовлення в російськомовних студентів ВТНЗ східної України - Реферат

Формування навичок україномовного монологічного мовлення в російськомовних студентів ВТНЗ східної України - Реферат

монологів. Навчання монологу на такого роду текстах пояснюється тим, що викладення матеріалу в лекційних курсах, що читаються українською мовою, підручниках і посібниках з основних дисциплін 1 курсу включає різні комбінації описання, оповідання, міркування. У порівнянні з І етапом на ІІ етапі збільшуються й обсяг вихідного тексту і ступінь відтворення. Завдання ІІ етапу полягають у вирішенні таких питань:
1) відтворення прочитаного або прослухуваного тексту обсягом до трьох або чотирьох друкованих сторінок, який містить описання, повідомленняі міркування, ступінь відтворення - не менше 50% обсягу вихідного тексту;
2) побудування монологічного висловлення по аналогії, тематика навчально професійної і соціально-культурної сфери спілкування.
ІІІ етап - листопад - включає в себе 2 завдання:
1) усне відтворення прочитаного суспільно-політичного тексту з соціально-культурної сфери спілкування ("Культура та побут населення України", "Масова культура як феномен ХХ ст.", "Місце екологічної культури в сучасному суспільстві" тощо ), ступінь відтворення - не менше 75 % обсягу вихідного тексту;
2) складання монологу-міркування з включенням оцінки й аргументації без опори на тематику: "Видатні вчені України", "Наука - елемент цивілізації", "Атомна енергетика в сучасних умовах", "Інтернет в Україні" тощо.
Особливість цього етапу полягає в тому, що ми не тільки збільшуємо обсяг вихідного тексту і досягаємо більшого ступеня відтворення, але й також збільшуємо частку текстів соціально-культурної сфери, роблячи акцент на суспільно-політичних, культурологічних творах, що вимагає більш високого рівня розвитку мовленнєвих навичок.
ІV етап - грудень - завершує навчання монологічного мовлення на 1 курсі. Російськомовні студенти вже знайомі з основними типами монологів. Особлива увагу на цьому етапі приділяється вмінню перефразувати повідомлення, користуватися еквівалентними замінами, відкидати зайву інформацію, відтворювати зміст у повній або стислій формі з використанням мовних трансформацій. При побудуванні власного монологічного висловлення увага приділяється зв'язності і логічності викладу. Завдання ІУ етапу:
1) відтворення на основі прочитаного або прослухуваного тексту обсягом до 5 друкованих сторінок, який містить різні комбінації типів монологу за тематикою навчально-професійної сфери спілкування, ступінь відтворення - 90% обсягу вихідного тексту;
2) побудування власного монологічного висловлення за однією з запропонованих тем із навчально-професійної і соціально-культурної сфер спілкування, використання при висловленні всіх типів монологів (приблизна тематика висловлень цього етапу: наука, людина і суспільство, вода і хвороби століття, метали в природі, бюджет часу студентів, сучасні комп'ютерні технології, самостійна робота студентів тощо ).
При реалізації поетапних завдань ми опрацьовуємо в російськомовних студентів умінь виявляти структуру чужого висловлення, будувати власне висловлення. Вироблення в російськомовних студентів необхідних навичок монологічного мовлення включає в себе такі компоненти:
1) аналіз речень, абзаців, смислових уривків із точки зору вираження авторських думок;
2) аналіз способу передачі інформації (описання, оповідання, міркування), мовних засобів і композиції вихідного тексту.
При аналізі способу передачі інформації ми спираємося на виділені академіком В.В.Виноградовим [1] типи монологів, вчимо студентів виділяти певну логіко-синтаксичну схему і набір мовних засобів, характерних для того чи іншого типу монологу. Так, монолог-описання вчить будувати текст за такою схемою:
а) характеристика предмета, явища в цілому (що називається чим..., що називають чим..., що - (це) що..., що є чим..., що складається з чого... і т.п.); б) докладна характеристика кожної частини (що класифікують за чим..., що являє собою що..., що належить (до) чого.., що слугує чим.., що застосовують де... і т.п.).
В оповіданні виділяємо тимчасову послідовність дій, які є основою, канвою для зв'язування думок, звертаємо увагу на лексику руху і слова, що характеризують обставини дії: обставини образу дії, часу, мети, місця.
У монолозі-міркуванні, характерному при поясненні або виведенні формули, закону, розв'язанні математичних задач вчимо виділяти:
а) формулювання закону або формули;
б) доведення;
в) висновок.
Розумінню логіко-синтаксичних схем побудування типів монологів і мовних засобів вираження сприяє завдання з опорою на зорову наочність:
- після прослухування за поданою схемою відтворіть зміст прослуханого;
- відновіть зміст тексту за поданими словами, словосполученнями і конструкціями;
- після прослухування відновіть тільки ту частину тексту, де даються визначення.
Велике значення, на наш погляд, мають завдання на аналіз композиції висловлювання і засобів зчеплення речень, частин тексту, типу:
- виділіть вступну, основну і заключну частини тексту і озаглавте їх;
- визначте основну тему абзацу, тексту, в якому реченні вона виражена;
- визначте, за допомогою яких слів пов'язані речення абзацу, частини тексту або цілого тексту за планом.
Аналіз композиції і мовних засобів ми пов'язуємо з завданнями на трансформацію при відтворенні прочитаного або прослухуваного тексту, тому що прочитане або прослухуване студент буде викладати по-своєму, згортаючи і трансформуючи мовну форму.
Отже, правильне визначення поетапних завдань із розвитку монологічного мовлення, відповідно до цих завдань відібраний навчальний матеріал і види вправ складають ефективну систему управління процесом навчання україномовного монологічного мовлення. Навчальні матеріали, представлені у посібниках, збірниках, мають зв'язувати окремі ступені навчання з орієнтацією на профілюючі дисципліни, що створює в російськомовних студентів відповідні уявлення про схеми подальших дій, які базуються на вже набутому досвіді. Створення комплексу навчальних матеріалів дозволить підвищити ефективність підготовки українською мовою російськомовних студентів при вивченні технічних дисциплін у вищій школі, тому що така спрямованість навчання буде цілком відповідати іх комунікативним потребам. Без цього взагалі неможливо ставити питання про переведення викладання українською мовою навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах Південно-Східної України.
ЛІТЕРАТУРА
1. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика.- М.,1963.

 
 

Цікаве

Загрузка...