WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування навичок україномовного монологічного мовлення в російськомовних студентів ВТНЗ східної України - Реферат

Формування навичок україномовного монологічного мовлення в російськомовних студентів ВТНЗ східної України - Реферат


Реферат на тему:
Формування навичок україномовного монологічного мовлення в російськомовних студентів ВТНЗ східної України
Навчання монологічного мовлення студентів, що перебувають у постійному російськомовному оточенні Сходу України, є важливим завданням викладання української мови в технічних закладах вищої школи, тому що монологічне мовлення для російськомовних студентів - це засіб, за допомогою якого вони мають набувати свої знання під час навчання і висловлювати свої думки на практичних заняттях, семінарах, екзаменах.
У статті робиться спроба висвітлити деякий досвід щодо формування названих навичок монологічного мовлення на прикладі організації роботи серед російськомовних студентів вищих технічних закладів Сходу України в курсі дисциплін "Ділова українська мова", "Українська мова професійного спілкування". Ми прагнемо також показати деякі прийоми навчання, які, на наш погляд, сприяють скорішому оволодінню студентами україномовним монологічним мовленням.
Проблеми, що стосуються формування україномовного монологічного мовлення професійного спрямування в учнів і студентів у процесі вивчення української мови час від часу привертали увагу таких дослідників, як Л.Головата, Н.Тоцька, О.Кретова, Н.Івашкіна, Л.Лучкіна, Л.Романова та інші. Проте проблема формування монологічного мовлення з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності тих, хто навчається, так і не стала предметом усебічного висвітлення науковців, хоч накопичено певний досвід із питання викладання курсу "Ділова українська мова", який може слугувати теоретичним підґрунтям у дослідженні цієї проблеми.
З одного боку, наявність незначної кількості годин, відведених на вивчення української мови, не дає викладачеві закладати міцні підвалини продуктивного мовлення. З іншого боку, умови навчання російськомовних студентів ВЗО Східної України не створюють відповідні психологічні засади для формування мовленнєвих механізмів, необхідних для наукового спілкування. Починаючи з 3-го курсу, коли визначається спеціалізація студентів, кожен із них працює у спецсемінарі, пише курсову роботу переважно російською мовою. Курсові роботи переростають у дипломні, які на 90 % пишуться російською мовою. Можливість обговорювати наукову проблематику російською мовою не дає високого ступеня мотивації занять з української мови, але й позбавляє прагнення користуватися нею відповідно до комунікативних цілей і умов спілкування.
У процесі вдосконалення мовленнєвих умінь і навичок студентів необхідно постійно враховувати вплив російськомовного середовища, у якому вони весь час знаходяться. Переважна більшість студентів великих міст України є російськомовними, це безпосередньо впливає на їхній рівень україномовного монологічного мовлення.
Студенти вищих технічних закладів, що закінчують школи в російськомовному регіоні Сходу України, мають певні уміння і навички, але через брак можливостей спілкування українською мовою втрачають їх. Однак оскільки постає питання про поступове переведення викладання українською мовою всіх основних дисциплін технічних закладів освіти, то студенти мають якомога швидше включитися в навчальний процес. Ці завдання пов'язані з перспективами широкого впровадження української мови у подальше професійне спілкування майбутніх фахівців на виробництві.
Для успішного включення в цей складний навчальний процес російськомовним студентам необхідні достатньо розвинені уміння мовленнєвої діяльності, у тому числі й монологічного мовлення.
Вітчизняні педагоги і методисти приділяють велику увагу навчанню монологічного мовлення, однак питання про поетапне формування монологічного мовлення на першому, а також і подальших курсах навчання у вищій школі, залишається невирішеним. У програмах з української мови, яка спочатку була визначена як "Ділова українська мова", потім - як "Українська мова професійного спілкування", якими ми керуємось, подано кінцеві вимоги до мовленнєвих навичок, що формуються і закріплюються, але проміжні вимоги не визначені. Тому викладачам самим доводиться вирішувати питання поетапного формування навичок монологічного мовлення для більш чіткої організації процесу навчання.
Ми вважаємо, що якщо правильно визначити поетапні завдання з розвитку монологічного мовлення і відповідно до них відібрати навчальний матеріал і види завдань, то викладач отримає у своє розпорядження ефективну систему управління процесом навчання монологічного мовлення.
При визначенні поетапних завдань ми виходили з основної мети навчання монологічного мовлення - формування умінь і навичок побудування власного монологічного висловлення.
Таке монологічне висловлення може бути на рівні: а) відтворення прочитаного або прослуханого; б) монологу з заздалегідь заданим змістом; в) непідготовленого монологу, у якому містяться елементи спонтанного мовлення. Ці рівні також ураховувались при визначенні поетапних завдань. Крім того, зміненню і варіюванню підлягали: 1) характер вихідного матеріалу для навчання і його обсяг; 2) тип монологічного висловлення, що формується; 3) обсяг монологічного мовлення.
На І етапі - вересень - монологічне мовлення характеризується одноманітністю типів повідомлень, бідністю наукової лексики, невмінням використовувати складні речення, групи сполучників, вставних слів, правильних форм займенників, прислівників, які слугують для зв'язку речень. Студенти постійно збиваються на більш зрозумілу їм російську мову, якою вони звикли спілкуватися у постійному оточенні. Значний обсяг нової наукової лексики, термінологічних повідомлень призводить до виникнення психологічного бар'єру, подолати який російськомовним студентам іноді дуже складно. Ці складності враховуються при постановці таких завдань: 1) усне відтворення прочитаного або прослуханого тексту з опорою на попередньо складений план; 2) складання монологу-описання з оповіданням по аналогії або з опорою на план, схеми тощо.
Для усного відтворення пропонуються тексти з навчально-професійної сфери спілкування обсягом до 3 друкованих сторінок, переважно описового характеру. Ступінь відтворення при цьому - не менше 50% обсягу вихідного тексту. Для створення монологу-описання з оповіданням можна використовувати тематику не тільки навчально-професійну, але й соціально-культурної сфери спілкування.
ІІ етап - жовтень - відзначає включення в навчання текстів не тільки описового характеру, але й таких, що являють собою різноманітні комбінації

 
 

Цікаве

Загрузка...