WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Самостійна робота студентів у курсі методики викладання української мови в початкових класах - Реферат

Самостійна робота студентів у курсі методики викладання української мови в початкових класах - Реферат

методичної теми, складання анотації, рецензування посібника чи статті тощо.
Самостійна робота з методики викладання рідної мови в початкових класах може проводитись на різних етапах навчального процесу: на лекціях, практичних і лабораторних заняттях, у позааудиторних умовах тощо. Як правило, на лекціях корисними є невеликі за обсягом самостійні завдання. Наприклад, розглядаючи зі студентами тему "Характеристика сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти", викладач характеризує структуру процесу оволодіння першокласниками елементарними вміннями читати й писати. Майбутнім учителям пропонується до кінця лекції підготувати відповідь на запитання "Чим зумовлений поділ процесу навчання грамоти на такі періоди? Як обгрунтувати їх послідовність?"
Досвід показує, що подібні проблемні запитання на початку лекційного викладу налаштовують студентів навдумливе, зацікавлене сприйняття навчального матеріалу, створюють сприятливі умови для його осмисленого міцного засвоєння.
Доцільно в ході лекції спиратися на результати спостережень студентів за уроками вчителів початкових класів, використовувати методичний досвід, набутий студентами під час педагогічної практики. Наприклад, на оглядовій лекції, присвяченій систематизації знань про компоненти повноцінної навички читання молодших школярів, запитуємо:"Як ви оцінюєте стан сформованості в учнів класу, де ви були на практиці, виразності читання? Які, на вашу думку, методичні прорахунки вчителя спричинили осановні недоліки?".
Як правило, самостійна робота студентів організовується під час проведення практичних і лабораторних занять, або безпосередньо в аудиторії, або - вдома. Окремі теми майбутнім учителям пропонується опрацювати повністю без участі викладача. Наприклад, "Історико-критичний огляд методів навчання грамоти", "Методика вивчення розділу "Текст" у початковому курсі рідної мови" та ін.
У процесі лінгводидактичної підготовки вчителів початкових класів мають місце такі форми самостійної роботи, як індивідуальна, групова, колективна за участю викладача і без нього. Спинимося докладніше на найбільш ефективних видах самостійних завдань для студентів.
1.Читання відповідних розділів у підручниках і посібниках, професійно орієнтоване читання методичних статей.
2.Складання списку статей з певної теми і анотування кількох, що найбільше сподобались. При цьому студенти слухають і доповнюють свої списки. Викладач нагадує, що анотація є дуже стислим викладом змісту статті. У структурі анотації такі елементи, як тема статті і перелік питань, порушених у ній, без розкриття їх змісту.
3.Рецензування методичних статей за схемою (схема додається).
Назва статті, автор, де вміщено статтю.
Тема статті, чому вона є актуальною.
Основні положення статті.
Висновки, яких дійшов автор статті.
Де може бути використаний методичний матеріал.
4.Визначення цілей, завдань, змісту й послідовності (етапності) вивчення певної мовної теми (розділу) в початковій школі. При виконанні подібних завдань студенти користуються матеріалом лекції, підручником, дібраною методичною літературою.
5.Аналіз теми за шкільним підручником з рідної мови, складання методичного довідника до певної теми (структура довідника подається).
- Місце і значення теми в початковому курсі рідної мови;
- знання, вміння й навички, яких учні набувають під час опрацювання цієї теми;
- науково-лінгвістичний і методичний аналіз виучуваного мовного матеріалу;
- труднощі, з якими стикаються школярі під час вивчення теми;
- основні методичні рекомендації щодо вивчення теми.
6.Складання методичного коментаря до типового плану уроку рідної мови або читання. При цьому студентам пропонується дидактичний матеріал у вигляді планів уроків з методичного посібника або ж конспектів уроків, проведених досвідченими вчителями. Наприклад, план уроку навчання грамоти в букварний період може коментуватися студентами з таких позицій:
- На якому етапі процесу навчання першокласників грамоти доцільна така структура уроку і чому?
- Які зміни можливі й доцільні в структурі уроку по мірі оволодіння дітьми навичками читання?
- Як у плані уроку враховано особливості роботи з дітьми різного рівня підготовки?
- Де, коли і як краще провести цю роботу на уроці?
- Яка робота з розвитку дитячого мовлення передбачена на цьому уроці?
6.Складання фрагментів уроків. При цьому студент мотивовано пояснює, чому він дібрав саме такі прийоми, засоби та організаційні форми навчання дітей на уроці мови або читання. Майбутній учитель має показати, як на тому чи іншому етапі уроку здійснюється певна педагогічна ідея. Наприклад, як має бути організована перевірка домашнього завдання з метою повторення і систематизації набутих знань з теми "Будова слова" або підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу про правопис префікса з- (с-).
Досить ефективним прийомом перевірки самостійного виконання завдання на розробку фрагменту уроку є ділова гра.
7.Планування уроку, складання плану-конспекту уроку.
8.Виконання студентами завдань із шкільних підручників рідної мови і читання з відтворенням ходу міркувань і пояснень учнів. Наприклад, виконуються завдання на різні види мовного розбору, письмо під диктовку з коментуванням, відповіді на запитання вчителя за змістом літературного твору під час його аналізу тощо. У такий спосіб студенти засвоюють вимоги до учнівських відповідей, оформлення письмових записів, творчих робіт та ін.
9.Складання перевірочних робіт з рідної мови (добір текстів і завдань до диктантів з мови, розробка тестових завдань з мови й читання для учнів 1-4 класів, добір текстів для різних видів письмових переказів і перевірки техніки читання школярів).
10.Вивчення типових учнівських помилок, пошук шляхів їх попередження й подолання. Така самостійна робота студентів містить елементи дослідницької діяльності, оскільки передбачає вивчення й аналіз дитячих письмових робіт, бесіди з учнями, різними за рівнем успішності навчання, спостереження за уроками вчителів тощо.
11.Добір завдань для організації

 
 

Цікаве

Загрузка...