WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічна спрямованість та професійні якості вчителя - Реферат

Педагогічна спрямованість та професійні якості вчителя - Реферат

будувати навчання, враховуючи індивідуальність учнів (з 71,43% до 55%);
- самоосвіта (з 85,71% до 60%);
- запас сучасних знань (з 80,95% до 60%);
- ясне, гнучке мислення (з 80,95% до 60%);
Водночас зростає прагнення до:
- самоосвіти (57,14%-65%);
- розсудливості (71,43%-80%);
- чуйності (33,33%-70%);
- інтелектуальної незалежності (52,38%-70%);
- товариськості (47,62%-65%).
Збільшується показник необхідності:
- емоційності (28,57%-60%);
- реалістичності (52,38%-60%);
- розвиненої інтуїції (42,86%-85%);
- високих пізнавальних інтересів (57,14%-70%)
- артистизму (38,1%-60%);
- високого рівня пам'яті та уваги (57,14%-75%);
- педагогічної імпровізації та спостережливості (33,33%-55%);
- стійких професійних інтересів (47,62%-82%);
- багатої творчої уяви (57,14%-58%);
- вимогливості до себе та оточуючих (47,62%-75%).
У своїх судженнях вони опираються на власний досвід, прагнуть бути незалежними від впливу старшого покоління педагогів, приймати самостійні рішення у різних педагогічних ситуаціях. Але їх досвід ще не є достатнім для того, щоб зрозуміти, яку роль відіграють відкинуті як необхідні якості і що справжній педагог не може удосконалюватися як особистість, коли він відокремлюється в своїй роботі, не прагне до співпраці або втрачає вольовий контроль.
З набуттям педагогічного досвіду (15-20 років роботи) вчителі знову поступово повертаються до того, що більшість запропонованих якостей є необхідними для кожного педагога незалежно від предмета, який він викладає. Їх тепер до цього спонукає власний досвід, набутий за роки роботи з учнями та в педагогічних колективах.
Цікавими, на наш погляд, є також деякі розходження поглядів вчителів та адміністрації шкіл. Більшість представників адміністрації (директори, заступники директорів) вважають потрібними всі запропоновані якості, тобто бажають в кожному бачити, так би мовити, "ідеального вчителя". Але практика засвідчує, що сучасні педагогічніколективи складаються не тільки з вчителів, які захоплюються своєю роботою та відповідають за всіма показниками вимогам педагогічної професії, а й людей прагматичних, для котрих емоційний компонент роботи з учнями, індивідуальний підхід до кожного не завжди реалізується.
Вражає показник співвідношення чоловіків та жінок у педагогічних колективах. Наше дослідження проводилося переважно серед вчителів сільських шкіл. Серед опитаних вчителів лише 11,11% чоловіків та 88,89% жінок.
За віком педагогічні колективи складаються наступним чином:
- до 25 років - 12,04%;
- від 26 до 40 років - 45,37%;
- від 41 до 60 років - 42,59%.
Серед них вчителів - чоловіків, віком:
- до 25 років - 0,4%,
- від 26 до40 років - 4,32%,
- від 41 до 60 років - 6,79%.
Отримана інформація змушує серйозно замислитися. Зараз у педагогічних навчальних закладах навчається велика кількість як юнаків, так і дівчат. Чому після отримання диплома педагога більшість юнаків знаходить себе в інших сферах діяльності? Чому не бажають працювати за обраною спеціальністю? Нам здається, що причини цього криються не тільки в соціальних проблемах.
Для того, щоб випускники педагогічних навчальних закладів прагнули до роботи у школі, у них повинна бути сформована педагогічна спрямованість, виявлені та розвинені індивідуальні якості, необхідні вчителю та вихователю. Це, насамперед, профорієнтаційна робота педагогічних колективів, яка на сучасному етапі соціально економічних змін набуває нових форм і якості. Студентську лаву педагогічного вузу повинні займати дійсно обдаровані, цілеспрямовані юнаки та дівчата, які захоплюються педагогічною професією і мають необхідні здібності, бажають отримати знання та присвятити своє життя роботі з підростаючим поколінням.
Крім дослідження серед педагогів, експериментальна робота проведена серед учнів 11-х класів шкіл м.Бердянська та Бердянського району, які обирають педагогічну професію. В експерименті взяли участь близько 200 юнаків та дівчат. З ними проведено анкетування та запропоновано творчу роботу на тему: "Мій улюблений вчитель".
За результатами анкетування та після проведення аналізу творчих робіт, можна зробити такі висновки: найбільш необхідними в особистості вчителя учні вважають:
- здатність викликати до себе повагу з боку учнів (79,42%);
- справедливість (81,37%);
- стриманість (92,4%);
- вміння контактувати з учнями (83,12 %);
- здатність цікаво висловлювати свої думки, тобто "передавати" нав-чальний матеріал (80,48%).
Для учнів учитель - справедлива людина, яка вміє контролювати свої емоції, водночас має запас сучасних знань та зрозуміло, в доступній формі передає їх учням.
У більшості випадків погляди учителів та учнів співпадають.
Проведене дослідження дозволило скласти схему наявності професійно-важливих якостей особистості педагога (див. схему 2).
Отже, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що особистість вчителя викликає пильну увагу дослідників і практичних працівників закладів освіти. Тим більше, що в умовах соціально-економічної перебудови суспільства вимоги до рівня освіти, культури, готовності до практичної діяльності різко зросли, а це докорінно змінює вимоги до особистості педагога.
ЛІТЕРАТУРА
1. Фіцула М.М. Педагогіка. Посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001.
2. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М., 1996. - 190 с.
3. Щербаков А.И. Формирование личности учителя советской школы в системе высшего педагогического образования. - Л.,1968.- 120 с.
4. Кузьмина Н.В. Психологическая структура деятельности учителя. - Гомель, 1976. - 183 с.
5. Леви В.Л. Искусство быть другим. - М.,1980. - 207 с.
6. Сухомлинский В.А. Избранные произведения в 5-ти т. - К.: Рад. школа, 1979.
7. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. - М., 1994. - 215 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...