WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічна спрямованість та професійні якості вчителя - Реферат

Педагогічна спрямованість та професійні якості вчителя - Реферат


Реферат на тему:
Педагогічна спрямованість та професійні якості вчителя
Проблема вивчення особистості вчителя має давню історію як у вітчизняній, так і зарубіжній психологічній, соціальній, педагогічній та медичній науках.
У Давньому Вавилоні, Єгипті, Сирії педагогічну діяльність найчастіше здійснювали жерці, а в Давній Греції - найрозумніші, найталановитіші вільнонаймані громадяни. У Давньому Римі цю роботу доручали державним чиновникам, які добре оволоділи науки, багато мандрували, знали мови, культуру і звичаї різних народів.
У середньовіччі педагогічною діяльністю займалися, переважно, священники, однак у міських школах та університетах - усе частіше люди зі спеціальною освітою. У Давньоруській державі педагогів називали "майстрами".
В Україні педагогічна думка традиційно розвивалася на рівні світової педагогіки. Ще в Київській Русі сформувалася виховна система, в якій чільне місце посідали методи виховної роботи на засадах любові до Батьківщини, гуманного ставлення до людини, дисципліни, мужності тощо. Педагогами та вихователями були чесні, благородні, безкорисливі люди, здатні застосовувати свої знання в житті та передати їх іншим [1].
Вагомий внесок у розробку вимог до особистості вчителя зробив видатний український педагог А.Макаренко. Він приділяв особливу увагу створенню колективу педагогів, ставив конкретні вимоги до вчителя.
Видатний український педагог В.Сухомлинський у своїй діяльності,разом з іншими напрямками досліджував проблеми педагогічної майстерності. Він увійшов в історію української педагогічної спадщини своїми творами, що містили найпередовіші педагогічні ідеї. Багато положень його творчості й нині є актуальними.
Сучасні педагогічні дослідження збагачують педагогічну думку новими ідеями.
Особистість вчителя (її цінностні орієнтації, мотиви, ідеали тощо) характеризується педагогічною спрямованістю та визначаються сутність педагогічної діяльності й спілкування: чому працює вчитель, яке він ставить завдання та мету, які обирає засоби досягнення та рішення завдань. Тому властивості особистості виступають головними факторами діяльності вчителя. У своїх дослідженнях А.К.Маркова [2] відмічає, що структура особистості вчителя складається з мотивації особистості (спрямованість особистості та її види), властивостей особистості (педагогічні здібності), інтегральних характеристик особистості (педагогічне самопізнання, творчий потенціал, самоосвіта, самовиховання) тощо.
Мотивація особистості педагога обумовлена її спрямованістю і складається з цінностних орієнтацій, мотивів, цілей, ідеалів.
Спрямованість особистості насамперед визначає систему базових відношень людини до освіти та самого себе, єдність його поведінки та діяльності.
Педагогічна спрямованість майбутнього вчителя - це мотивація до професії, головне в якій - орієнтація на розвиток особистості учня, що не обмежується любов'ю до дітей. Насамперед це прагнення стати висококваліфікованим учителем, яке допомагає подолати труднощі на цьому шляху. Його спрямованість виявляється у професійній життєдіяльності, в окремих педагогічних ситуаціях, сприйняттям та логікою поведінки, загальними проявами особистості тощо [2].
Здібності вчителя, розглядають переважно як індивідуальні стійкі якості, що сприяють успішному виконанню його діяльності.
Дослідження багатьох науковців вказують на різний склад професійно-творчих здібностей педагога. Так, наприклад, А.І.Щербаков [3] вказує на індивідуально-психологічні особливості особистості педагога, від розвитку яких залежить рівень його професійно-творчих досягнень:
- любов до дітей і потреба працювати з ними;
- цільність характеру;
- самостійність;
- адекватність сприйняття вчителем дитини;
- педагогічне прогнозування і практичні навички та вміння тощо.
Є й інші підходи до аналізу педагогічних здібностей. Наприклад, Л.В.Кузьміна [4] виокремлює наступні групи якостей: комунікативні, організаторські, гностичні.
Звісно, що кожна з педагогічних здібностей може виявлятися в різних ситуаціях, в тому числі і творчих, де діяльність педагога перетворюється на творчість учня. Тому одна з важливих якостей педагога як особистості - це надзвичайно високий рівень емпатії, або за влучним висловлюванням В.Л.Леві, мистецтво бути іншим [5]. І чим вище здатність педагога до співчуття і до співтворчості, тим вищі його творчі результати.
В.Л.Леві [5], характеризуючи різноманітність творчих проявів педагога, показує, що вчитель залежно від ситуації, може бути спостерігачем, контролером, наставником, лікарем, дослідником, товаришем тощо.
Дослідники цієї проблеми виділяють головні, на їх погляд, групи здібностей: загальні та спеціальні. До загальних вони відносять насамперед інтелектуальні; до спеціальних - необхідні для успішного здійснення спеціальних видів діяльності.
Показником рівня загальних здібностей є успішність навчання в середній школі.
Рівень спеціальних педагогічних здібностей визначити складніше, бо вони зверненні як до учнів.ю так і до самого вчителя і мають гностичний елемент - досконале володіння психологією учня, вміння планувати свою діяльність, постійна самоосвіта та самовиховання.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень [1], [2], [3], [4], [5], [7] дозволив визначити перелік якостей, необхідних вчителю.
Вони були об'єднанні в три групи:
- емоційно-вольова сфера особистості;
- професіоналізм;
- когнітивна та комунікативна сфери.
Для виявлення ставлення вчителів та адміністрації загальноосвітніх шкіл до наявності в особистості педагога певних якостей, наявності випадкової, ситуативної або необхідної наявності педагогічних якостей, проведено дослідження.
Педагогам було запропоновано анкети. В анкетуванні взяли участь понад 400 педагогів загальноосвітніх шкіл м. Бердянська та районів Запорізької області. Крім того, було проведено співбесіди з

 
 

Цікаве

Загрузка...