WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток у школярів естетичного ставлення до рідної мови та мовлення - Реферат

Розвиток у школярів естетичного ставлення до рідної мови та мовлення - Реферат

значення.
Старшокласників можна заучати до аналізу науково-популярних лінгвістичних текстів, у яких розкриваються естетичні якості української мови.
Евфонія мовлення кожної людини залежить, по-перше, від евфонічної природи мови, якою вона спілкується, і, по-друге, від уміння користуватися засобами милозвучності цієї мови.
Загальновизнано, що природі української літературної мови властива висока евфонічність, привабливий акустичний лад.
Краса звучання мови полягає насамперед у злагодженості звуків, звукосполучень і цілого мовного потоку, в ретельному униканні важкого для вимови і неприємного для слуху скупчення звуків (3).
Аналіз тексту здійснюється за орієнтовними питаннями.
1. Уважно прочитайте текст. До якого стилю він відноситься?
2. Як ви поясните значення слова евфонія?
3. Від чого залежить евфонія мовлення кожної людини?
4. У чому полягає краса звучання української мови?
Пізнається прекрасне не лише почуттям, а й розумом. Естетика мовлення, на думку вчених-методистів В.Я.Мельничайка, М.Г.Стельма-ховича, Г.Шелехової, складається не тільки з усвідомлення багатства мови, а й із таких елементів, як: естетичне ставлення до мови і мовлення, чуття норми і антинорми, виразність, доречність використання.
Як свідчать наші багаторічні спостереження, названих якостей, на жаль, якраз нерідко й бракує мовленню учнів. Для вироблення в школярів внутрішньої потреби в естетичному вдосконаленнівласного мовлення необхідно наполегливо працювати, раціонально використовуючи всі можливості при вивченні фонетики, лексикології, граматики, стилістики української мови.
Скажімо, вивчаючи фонетику, учні дізнаються про те, що для надання українській мові милозвучності початкові [у], [в] та [і], [й] чергуються: [у] з [в], [і] з [й]. Вимагаємо повного засвоєння правил про чергування [у]-[в], [і]-[й], які викладені в "Українському правописі" (4). До кожного з правил чергування за завданням учителя учні добирають приклади-ілюстрації з різних літературних джерел.
Зосереджуємо увагу школярів і на характених випадках невдалих звукосполучень, яких слід уникати, щоб не порушувати милозвучності мовлення. Вчений-психолог І.О.Синиця справедливо підкреслює: "Важливим, нерідко вирішальним у розвитку усного мовлення учнів є їхня мовна спостережливість, увага до слова. Вправляння у спостережливості за мовленням може бути на кожному уроці. Від спостереження за мовленням інших учням легше перейти до спостереження за власним мовленням" (5).
Завдання. Прослухати вислови. Назвати випадки порушення милозвучності, пояснити його причини. Зробити необхідні виправлення.
Вітер з сходу; побував в клубі; працював вчора; приїхав з Львова; побачу у Оксани; хоче іти до школи; сіла в автобус; зустрівся з знайомим; була в Умані; разом з сходом сонця; лист з Києва; повернувся з відрядження; допоміг в біді.
Предметом спостереження за випадками порушення милозвучності повинні стати уривки з творчих робіт (переказів, творів) учнів.
Виконання завдань такого характету дає змогу школярам пересвідчитися в тому, що уникнути подібного збігуголосних і приголосних звуків у мовленні можна, доцільно використовуючи чергування.
Функціонально-стилістичний підхід до вивчення мови і розвитку мовлення передбачає розкриття функцій мовних одиниць, доречності їх використання у різних мовленнєвих ситуаціях. Щоб звуки рідної мови не сприймалися учнями як сухий, механічний засіб, звертаємось до міжпредметного матеріалу. Аналізуючи тексти художнього стилю, школярі мають нагоду простежити, як широко використовуються в них евфонічні якості української мови письменниками і поетами.
Так, наприклад, пропонуючи учням прослухати уривок з вірша Дмитра Чуба "Осінні мелодії", звертаємо увагу на роль звукових повторів як засобів виразності художнього мовлення.
Ніч похмура, ніч холодна
Чорні завісила полотна на вікно.
Все шумить дощем та стука,
Та полоще сірі бруки знов і знов.
- За допомогою яких звукових повторів у вірші передаються звуки природи восени?
- Яке значення слів увиразнюється в цих рядках повторами приголосних звуків?
Принагідно зауважуємо, виконуючи подібні завдання, що засоби звукової виразності сприяють художній довершеності мовлення, якщо використовуються в міру і при потребі.
Формування в учнів уявлення про прекрасне в мові та мовленні сприятиме також розкриття лексичного багатства (різноманітності синонімів, антонімів, слів з переносним значенням), форм словозміни, різноманітності синтаксичних засобів вираження певної думки тощо.
Ми зробили спробу розкрити лише окремі аспекти цієї багатогранної роботи.
Таким чином, естетичне виховання школяра засобами рідного слова здійснюється протягом усього навчання української мови.
Розвинений естетичний смак даватиме змогу учням не тільки оцінювати чуже мовлення, а стимулюватиме прагнення, потребу якісно вдосконалювати власне мовлення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Програма середньої загальноосвітньої школи. Рідна мова (5-11 класи). -К.: Шкільний світ, 2001. -с.4.
2. Скуратівський Л. Концепція мовної освіти 12-річної школи // Українська мова і література в школі. -2002. -№2. -с.7.
3. Шиприкевич В.В. Евфонічні засоби української мови // Рідне слово. -К.: Наукова думка, 1974. -с.70.
4. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - 4-е вид., випр. й доп. -К.: Наукова думка, 1993. -240с.
Синиця І.О. Психологія усного мовлення. -К.: Рад.школа, 1974. -с.162.

 
 

Цікаве

Загрузка...