WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні технології формування особистості в контексті сучасних соціальних змін - Реферат

Педагогічні технології формування особистості в контексті сучасних соціальних змін - Реферат

тощо [6, 106]. Технологія соціальна - сукупність прийомів, методів та впливів, що застосовуються для досягнення цілей, висунутих у процесі соціального планування й розвитку, вирішення різних соціальних проблем (підвищення виробництва, здійснення організації управління, цілеспрямованого впливу на громадську думку через засоби масової інформації тощо) [7, 368]. Технологія навчання - це, за визначенням ЮНЕСКО, в загальному розумінні - системний метод створення, застосування й засвоєння знань зурахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти [1, 306].
У наведених трактуваннях загальним виступає положення про те, що технологія є багатовимірною системою певних дій, спрямованих на отримання запрограмованого результату. Застосування технології як педагогічного явища, спрямованого на формування особистості, передбачає отримання таких результатів:
- формування почуття гідності;
- прагнення до незалежності;
- усвідомлення відповідальності за власні вчинки й життєвий успіх;
- виявлення неповторності людської особистості як носія унікальних поглядів, переживань, прагнень;
- підвищення особистої автономії, мобільності й активності;
- розвинення емоційного інтелекту [5];
- самореалізація у процесі творчого вирішення будь-яких питань особистісного прояву.
У свою чергу, кожна педагогічна технологія складається з компонентів, які забезпечують її унікальність, цілісність, доречність застосування в межах певної групи людей тощо. До таких компонентів ми відносимо систему методів, прийомів, засобів, форм та змісту роботи, що вказують на призначення й можливості кожної конкретної педагогічної технології.
Якщо педагогічні технології - це система певних дій, обумовлених та організованих своєю внутрішньою структурою, то до них можна віднести такі загальновідомі й новітні педагогічні форми впливу на особистість людини:
- соціальні та психологічні тренінги;
- молодіжні об?єднання;
- система клубної роботи;
- соціальні проекти та соціальні програми навчання;
- соціальний театр, або форум-театр.
Більшість технологій існує вже багато років, а останню ми вважаємо новою, хоча за кордоном вона досить поширена й популярна. Кожна технологія має певне призначення.
Головною метою соціальних та психологічних тренінгів є корекція особистісних проблем та вироблення типу соціальної поведінки. Ця технологія нині проходить етап свого становлення, тому існує різноманітна кількість концепцій та підходів до її втілення.
Молодіжні об'єднання та система клубної роботи мають давні історичні корені. Їх педагогічна значущість як технологій формування людини полягає в можливості самореалізації особистості у процесі творчого виконання поставлених завдань. Разом з цим вирішується питання організації міжособистісного спілкування, набувається соціальний досвід, накопичуються позитивні емоції від успішно виконаної справи й зовнішньої оцінки власної діяльності тощо.
Соціальні проекти та соціальні програми навчання. Ці технології в Україні стають усе більш популярними. Головною їх специфікою є те, що опанування новими способами організації життєдіяльності відбувається одночасно з засвоєнням певної суми знань у свідомо створеному рефлексійному соціокультурному середовищі. Прикладом таких технологій можуть бути загальновідома соціальна програма "Рівний - рівному" та соціальний проект "Політика гендерного паритету", що їх впроваджує і виконує Запорізька жіноча організація "Центр громадсько-соціальних ініціатив".
Менш відомою на теренах України є технологія соціального театру, або інша її назва - форум-театру. Як засіб формування особистості соціальний театр заснував Августо Боаль у Бразилії в 1955 році. Головним завданням цієї соціально-педагогічної технології є залучення людей до розв?язання гострих соціальних проблем, розвиток їх свідомості, підвищення соціальної активністі, віднайдення та опанування концепції власної поведінки. Ця форма роботи є досить поширеною за кордоном. В Україні подібні соціальні театри існують поки що в трьох містах: Києві, Миколаєві, Рівному. Унікальність її полягає в тому, що присутні є одночасно і глядачами, і виконавцями театрального дійства. Крім цього, по ходу дії вони можуть змінювати сюжет і вирішувати соціальні проблеми за власним задумом разом із присутніми.
Формувальний вплив цієї педагогічної технології забезпечується багатьма факторами. Під час пошуку позитивного рішення розвивається колективне мислення, набувається досвід обміну думками, застосовується груповий вплив взірця. Набутий досвід позбавляє страху перед несподіваною ситуацією і як в наслідок цього знижується рівень агресії. У результаті персоніфікації особистісного переживання через драматичну постанову досягається моральна самостійність, безпосередність та емоційність дискусії.
Запровадження соціального театру як педагогічної технології досягає більш значної мети - стимулювання розвитку особистості молодої людини, виховання позитивних якостей і зміцнення моральних принципів, що, у свою чергу, сприяє духовному зціленню суспільства.
Таким чином, створення середовища, що розвиває особистість, активне використання педагогічних технологій дозволяє сформувати педагога, з високим рівнем професійну підготовку, здатного самостійно осмислювати оточуючу дійсність і свідомо брати участь у громадській діяльності.
Окреслені в статті проблеми потребують подальшого дослідження й розробки, особливо в напрямку практичного використання технологій форум-театру, форм і методів його організації та проведення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 376 с.
2. Корсак К. Педагогіка ХХІ століття: проблеми та перспективи // Новий колегіум. - 2001. - № 4. - С. 3-7.
3. Кремень В. Освітня політика у контексті соціал-демократичних цінностей // Освіта, 2003. - № 54 (5071). - С. 2.
4. Ляшенко Л., Ластовченко І. Зміни соціокультурного середовища в Україні і значення емоційної зрілості молоді // Рідна школа, 2003. - Січень - С. 31-33.
5. Носенко Е.Л., Коврига Н.В. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції: [Монографія]. - К.: Вища школа, 2003. - 126 с.
6. Словник української мови / ред. І.К. Білодід, ред. тому А.А. Бурячок, Т.М. Гнатюк. - К.: Наукова думка, 1979. - Т.10. - 658 с.
Социологический энциклопедический словарь / Ред.-координатор Г.В. Осипов. - М., 1998. - 488 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...