WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організаційна структура модуля при використанні проблемно-модульної технології навчання - Реферат

Організаційна структура модуля при використанні проблемно-модульної технології навчання - Реферат

способів ви вважаєте більш ефективним і чому?
Робота над завданням триває протягом 10-15 хвилин. Студент робить всі необхідні записи на окремому аркуші. Перевірку здійснює викладач, фіксуючи, які елементи знань і способів навчальної діяльності не засвоєні і в якій формі здійснюватиметься корекція.
Методика подання діагностичних завдань ґрунтується на індивідуальній роботі студентів над завданнями. При цьому вони постають перед вибором: виконувати все завдання в цілому чи тільки частину А. В останньому випадку студентів попереджують, що максимальна можлива оцінка за виконання завдання - шість балів.
Крімдіагностичних завдань, у ході функціонування Блоку 4 ми практикуємо завдання для взаємо- й самоконтролю.
Під час засвоєння навчального матеріалу можна використати три способи подання завдань для взаємо- й самоконтролю: 1) викладач сам складає завдання і дає його студентам перед засвоєнням того чи іншого вузла блоку; 2) студенти, прослухавши пояснення викладача й ознайомившись з відповідним матеріалом підручника, самі пропонують питання для завдання. Після їх обговорення на занятті відбираються кращі; 3) викладач сам складає завдання і після розгляду матеріалу вузла пропонує його студентам для роботи. Вибір будь-якого з цих способів здійснюється викладачем залежно від підготовки групи до такої форми роботи, а також від складності матеріалу вузла.
Подання завдань здійснюється на початку наступного заняття (пари) в формі парної контрольної роботи, коли група розбивається викладачем на пари, причому в кожній парі один студент є суб'єктом контролю. На наступному занятті склад пар змінюється, щоб усі студенти були і контролюючими, і контрольованими. Робота в парах не перевищує 5-6 хвилин, при цьому контроль з кожного питання здійснюється студентом, що перевіряє, у вигляді констатуючого судження "знає - не знає", облік - підсумовування кількості питань, на які відповідь відсутня чи допущені помилки.
При вивченні поняття механічна робота всі елементи знань групуються навколо двох положень, пов'язаних між собою: І - робота - величина скалярна; II - розшифровка (аналіз) формули роботи. Тому питання повинні стосуватись обох положень, причому питання, спрямовані на виявлення засвоєння положення І, повинні виявляти засвоєння скалярності роботи, в той же час інша група питань має на меті розуміння формули роботи. Тому в завдання можуть бути включені такі питання: Дайте означення механічної роботи. У яких випадках робота від'ємна? Чи правильне твердження "Механічна робота при діючій на тіло силі і при наявності переміщення тіла завжди має відмінне від нуля значення"? Запишіть формулу механічної роботи. Як робота залежить від кута між напрямом переміщення і напрямом дії сили? Які величини треба знати, щоб визначити механічну роботу?
При обговоренні запропонованих питань викладач спрямовує дискусію в потрібне русло, ненав'язливо коригує хід обговорення.
Блок 5. Застосування знань
Призначення блоку полягає в удосконаленні знань і способів дії шляхом цілеспрямованого їх застосування. Одержані знання і способи дії обробляються стосовно типових ситуацій, із залученням чуттєво-наочних засобів і в словесно-пояснювальній формі. Основним результатом даного блоку є: а) конкретизація уявлень про галузі теоретичного і практичного застосування знань, що формуються, та способів дій; б) забезпечення наявного і формування нового досвіду застосування знань.
У блоці передбачена схема повернення для повторного опрацювання навчального змісту Блоку 4. Схема реалізується в тому випадку, коли студент не впорався із запропонованою йому роботою або контрольним завданням, що визначає сформованість умінь. Для прикладу наведемо фрагмент рівневого тестового завдання модуля "Закони збереження в механіці":
Завдання 1. А-С. Скотившись із сортувальної гірки висотою 1,5 м і довжиною схилу 25 м, вагон масою 20 т ударяє нерухомий вагон масою 25 т. Тертя не враховувати.
А. Визначити потенціальну енергію вагона у верхній точці гірки.
В. Чому дорівнює повна механічна енергія вагона на середині схилу гірки?
Можливі відповіді: 1. 0. 2. 1·105 Дж. 3. 2·105 Дж. 4. 3·105 Дж. 5. Серед відповідей 1-4 немає правильної.
С. З якою швидкістю рухатимуться вагони після автозчеплення, якщо висота гірки 1,25м?
Можливі відповіді: 1. 2,2 м/с. 2. 2,4 м/с. 3. 3,1 м/с. 4. 4,8 м/с. 5. Серед відповідей 1-4 немає правильної.
Рівні А і В містять вправи і питання обов'язкових результатів навчання, рівень С - це завдання, виконання яких вимагає творчого використання набутих знань і дозволяє виявити вміння застосовувати знання в нестандартних ситуаціях.
Блок 6. Узагальнення знань
Призначення блоку полягає в поглибленні й розширенні фонду засвоюваних знань і способів дії. Організація процесу навчання в даному випадку орієнтує студента на уявне виділення й об'єднання загальних суттєвих ознак об'єктів, що вивчаються. Студент виконує різноманітні завдання з перенесення відомих знань і способів дій в нову ситуацію. У таких випадках суттєві ознаки залишаються сталими, а другорядні, несуттєві, видозмінюються. При цьому має відбутися: а) наступна систематизація теоретичних і практичних знань; б) узагальнення способів дій, які формуються; в) оволодіння способами і прийомами узагальнення: індуктивними, дедуктивними [1] .
У блок закладено контроль якості навчальної діяльності й передбачено схему повернення в блок 4 або в блок 5 для повторного опрацювання навчального матеріалу. Критерієм якості навчально-пізнавальної діяльності вважається здатність студента здійснити перенесення знань у змінені ситуації.
У статті ми запропонували власний погляд на проблему організаційної структури, розглянули елементарний зміст навчального модуля; упорядковуючи все різноманіття навчальних елементів, виділили різні за своєю природою групи навчальних елементів, навели конкретні приклади діагностики якості та кількості засвоєння навчального матеріалу курсу загальної фізики для різних блоків. Перспективу дослідження ми вбачаємо у електронізації модульної побудови навчального процесу на нефізичних спеціальностях, удосконаленні діагностики якості навчального процесу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Іваницький О.І. Сучасні технології навчання фізики в середній школі. - Запоріжжя: Прем'єр, 2001. - 266 с.
2. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. - К.: Просвіта, 2000. - 368 с.
3. Роберт И.В., Самойленко П.И. Информационные технологии в науке и образовании. - М.: МГЗИПП, 1998. - 177 с.
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...