WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Колективний проект як активний метод навчання програмування - Реферат

Колективний проект як активний метод навчання програмування - Реферат

самостійно обирала проект. Допускалися і заохочувалися завдання, сформульовані самими студентами. Викладач, оцінюючи рівень складності проекту, лише коригував цей вибір, при цьому коригування мало виключно рекомендаційний характер. Виявилося, що з огляду на вікові особливості, майже кожна група, реалізовувала як проект власну версію якої є "Pеверсі", "Snake", "Вантажник" тощо.
Кожен проект мав відповідати основним показникам якісного програмного забезпечення:
- Ефективність (швидкість виконання, обсяг необхідної пам'яті);
- зручність у використовуванні (наявність дружнього інтерфейсу і необхідної документації);
- надійність (безвідмовність, захищеність і безпека);
- зручність супроводу (можливість удосконалення і модифікації продукту при внесенні змін до проекту).
Розробка велася мовами Pascal або С у відповідних інтегрованих середовищах розробки фірми Borland.
Кожен проект спирався на методи побудови алгоритмів, що вивчаються, і передбачав розробку власногоалгоритму. Розробка інтерфейсу користувача вимагала від студентів самостійного вивчення роботи з графікою, організації взаємодії з периферійними пристроями на низькому рівні.
Такий вид навчальної діяльності змінює традиційні ролі студента і викладача. При розробці колективного проекту студенти вільні у виборі мовних засобів, у розподілі обов'язків кожного члена групи, у виборі темпу роботи над проектом. Студентам надається можливість самостійно встановлювати послідовність засвоєння нових знань для реалізації власних ідей. Викладач займається тільки корекцією роботи студентів, спрямовуючи їх зусилля. При цьому дії викладача маютьрекомендаційний характер. Крім того, для надання консультації і контролю над процесом роботи викладач періодично призначав зустріч групі розробників. Така співпраця взаємовигідна: студенти вимушені регулярно працювати над проектом, а викладач може відстежувати процес розробки.
Демонстрація проектів та їх захист відбувалися публічно, тобто у присутності всіх студентів. У студентів кожної мікрогрупи була можливість порівняти власну розробку з розробками інших груп.
Оцінювання якості проектів і внесок кожного студента (розробника) до проекту здійснювала комісія. Досвід показав , що до складу комісії, окрім викладачів, які читають курс, доцільно включати "сильних" студентів. Члени комісії повинні були оцінити проект в цілому: актуальність теми, завершеність проекту, алгоритмічну складність, обсяг виконаної роботи, якість призначеного для користувача інтерфейсу, документування, надійність. Крім того, комісія визначала підсумковий бал кожного з учасників колективної розробки на основі виконаної частини проекту.
Участь студентів в роботі комісії такого типу дозволяє, на наш погляд, формувати у них уміння оцінювати витрати часу на розробку програмного забезпечення, розвивати критичне мислення, що, у свою чергу, необхідне у професійній діяльності при плануванні масштабної розробки.
Важливим виявилося і те, що у студентів значно підвищився інтерес до лекційного курсу і, відповідно, зріс рівень засвоєння теоретичного матеріалу. Студенти на лекціях одержували відповіді на питання, які цікавили їх: методи побудови ефективних алгоритмів, вибір найбільш відповідних структур даних для вирішення задач, фундаментальні алгоритми, про можливості обчислювальної системи, про різні алгоритми розв'язування однієї й тієї ж задачі - швидких або економних з погляду оперативної пам'яті.
У результаті проведеного експерименту можна стверджувати, що розробка колективного проекту дозволяє підвищити пізнавальну активність студентів, систематизувати і поглибити теоретичні знання, одержані з курсу основ програмування.
Така форма навчання сприяє розвитку у студентів таких умінь і навичок:
уміння формувати свої думки та ідеї;
здійснення усних презентацій як у формальній, так і в неформальній обставинах;
навички роботи із спеціальною літературою; розуміння і конструктивне обговорення виступів інших; складання технічної документації (опис структури проекту, алгоритмів).
Це виховує такі якості особистості:
розуміння відповідальності за виконання своєї частини проекту;
спілкування з колегами з професійної діяльності;
уміння працювати у колективі.
Одним з важливих результатів проведеного експерименту є перехід від розв'язування невеликих навчальних задач до розробки закінченого, об'ємного, програмного продукту з розвиненим інтерфейсом з одного боку, і усвідомлення своїх можливостей з іншого боку є для студентів сильним стимулом до подальшого навчання. Крім того, можливість роботи у колективі над програмним проектом на ранніх етапах навчання формує у студентів уявлення про майбутню професійну діяльність.
На підставі проведеного педагогічного дослідження можна зробити висновок про доцільність доповнення робочої програми з основ програмування для майбутніх інженерів-програмістів таким видом навчальної діяльності як розробка колективного проекту.
ЛІТЕРАТУРА
1. Дейкстра Э. Заметки по структурному программированию // Дал У., Дейкстра Э., Хоор К. Структурное программирование. - М.: Мир, 1975. - 247 с.
2. Цейтин Г.С. О профессионализме в программировании. - СПб.: ЛГУ, математико-механический факультет, рукопись. - 1989.
3. Рекомендации по преподаванию информатики в университетах: Пер. с англ. - СПб., 2002. - 372 с.
4. Лебедев Г.В., Кушниренко А.Г. Программирование для математиков: Учебное пособие для вузов. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. - 384 с.
5. ПолатЕ.С.ВопросыИнтернетобразования.http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_l_l.htm
6. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. 6-е изд.: Пер. с англ. - М: Издательский дом "Вильяме", 2002. - 624 с.
7. Гришко Л.В. Коллективный проект как практический прием обучения будущих программистов // Информационные технологии в учебном процессе. Четвертый международный научно-методический семинар. - Одесса, 2003. - С. 189-191.

 
 

Цікаве

Загрузка...