WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми формування особливостей професійного мовлення студентів економічних спеціальностей - Реферат

Проблеми формування особливостей професійного мовлення студентів економічних спеціальностей - Реферат

високої кваліфікації, організаційних навичок і здібностей, високого рівня сприйняття, запам'ятовування і мислення, комунікативної культури Професія менеджера ? це стиль життя, підпорядкований інтересам справи, що потребує повної самовіддачі й самообмежень.
Головне призначення менеджменту ? вироблення і обґрунтування різноманітних методів, способів, шляхів вирішення управлінських проблем, які виникають або можуть виникнути під час виробничої діяльності. Центром, ядром сучасного менеджменту є підприємницьке нововведення, критерієм якості ? успішна практична діяльність, яка визначається рівнем підприємливості. Обговорення, збори, телефонні розмови, службові записки, звіти, що циркулюють в організації, є реакцією на можливості й проблеми, які створює зовнішнє оточення.
Під час обміну інформацією виникає прямий обмін думками, поглядами, ідеями, з'являються різні форми взаємних стосунків, симпатії, антипатії, які являють собою міжособові стосунки. Отже, слово ? це робочий інструмент менеджера, мовлення ? компонент його професійної майстерності. Від правильності,точності, логічності, зв'язаності, переконливості, емоційності, доступності висловлювань залежать ефективність менеджера, результативність його роботи з підлеглими. Як стверджують дослідники, мовна підготовка випускників середніх шкіл часто не відповідає вимогам сьогодення. Особливі складності студенти відчувають у монологічних висловлюваннях - безсистемність, непослідовність, відсутність орієнтації на адресата. Без аргументації висловлених думок текст втрачає зв'язність, знижуються його комунікативні властивості [3,137].
Однією з актуальних проблем, яка стоїть перед викладачем економічного вузу, є розвиток комунікативної культури студентів. Особливої уваги, на наш погляд, потребують діючі програми з української мови та культури мовлення. Адже повсюдно, замість того, щоб вивчати мову, вивчають граматику мови. Звичайно, добре, коли економіст, бухгалтер, менеджер чи підприємець знають правила орфографії, пунктуації, норми граматики. Але ці знання самі по собі не спроможні забезпечити належний рівень володіння мовою. Програма теж не передбачає завдань, які розвивали б "мислення, уяву, емоційну сферу, зрештою, саме мовлення [2,76]. Становище, здавалося б, має змінити впровадження у 1994 році в навчальні плани закладів вищої освіти (у тому числі й економічної) курсу "Ділова українська мова", який має на меті підвищити загальний мовний рівень студентів, ознайомити їх з особливостями офіційно-ділового стилю, його практичного застосування. Але й тут відбувається підміна процесу опанування вмінням розповідати, переказувати, виступати, брати участь у різноманітних мовленнєвих ситуаціях навчанням писати заяву, доручення, розписку і т. ін.
А як бути зі становленням духовно-інтелектуальної особистості студентів через зростання типу моральної свідомості, всебічний гармонійний розвиток особистості, збереження універсальних загальнолюдських і національних традицій красномовства? На розвиток таких важливих якостей особистості - ознак повноцінного члена суспільства часу в наших програмах зовсім не передбачено. Між тим існує широке коло дисциплін, які формують гармонійну особистість студентів, серед яких класична риторика посідає окреме місце: " Риторика... - найбільше для людей добра...джерело влади", ? писав Платон. Оволодіння риторикою як "княгинею мистецтв", "царицею душ" було в усі часи у всіх народів вищим щаблем освіченості, бо сприяло розвитку ораторських здібностей, майстерному володінню думкою, словом, етичним вчинком в усіх сферах усної комунікації. Курс риторики читається на гуманітарних факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де готують висококваліфікованих спеціалістів: юристів, філософів, журналістів, економістів та ін. Адже фахівці нової генерації мають володіти живим, ефективним, переконливим словом як інтеграційною якістю професійної майстерності. Відсутність курсу риторики у БГПУ, БІПі та інших ВНЗ обмежує гуманістичний потенціал студентів, їх можливості складати мудрі, моральні промови, не вчить благородного способу мислення, мовленнєвої дії у злагоді з Богом, власною совістю і людьми [5,80].
Формування високої культури мовлення є невід'ємною ознакою загальнолюдської культури. Зокрема для спеціаліста економічного профілю культура усного й писемного мовлення є не лише відображенням його вихованості, інтелігентності, чистоти помислів та вчинків, а й визначає в цілому культуру його праці й, що особливо важливо, культуру взаємин у щоденному спілкуванні в найрізноманітніших сферах мовленнєвої діяльності: від приватного спілкування ? до спілкування на державному рівні.
Мова обслуговує комунікативні потреби людей у різних галузях: науці, техніці, виробництві, ділових стосунках, освіті, культурі, побуті. Мовою користуються соціально і професійно неоднорідні групи. Кожна з груп має свої мовні інтереси і виробляє свою власну систему спілкування. Так виникають соціальні, професійні діалекти, жаргони, різновиди загальнонародної мови, так звані субкоди мови.
Процес формування професійної культури економічного мовлення складається з таких основних компонентів:
" Засвоєння професійної лексики і термінології економічного фаху;
" прищеплення студентам навичок роботи зі словниками, довідниками;
" формування вмінь сприймання, відтворювання і створення фахових текстів різних видів і стилів;
" моделювання мовленнєвих ситуацій, які виникатимуть у майбутній професійній діяльності;
" боротьба з мовленнєвою неохайністю в спілкуванні, уникнення типових порушень літературної мови в мовленнєвих стереотипах фахової галузі.
Щоб оволодіти цими навичками, слід засвоїти основні поняття культури мови та споріднених з нею дисциплін (стилістика, риторика, загальне мовознавство, історія мови, лінгвістика тексту, книгознавство, термінознавство, лексикографія), усвідомити

 
 

Цікаве

Загрузка...