WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування специфічних музичних навичок та розвиток творчих здібностей студентів без спеціальної музичної підготовки - Реферат

Формування специфічних музичних навичок та розвиток творчих здібностей студентів без спеціальної музичної підготовки - Реферат

краще, ніж незвичайність інтонацій, дисонуючі інтервали багатьох сучасних творів, які становлять певні труднощі для орієнтації студента. Часто йому з першого читання листа дуже складно сприйняти логіку мелодійної побудови, відчути внутрішню завершеність та цілісність авторського задуму. Щоб сприйняти такі твори, необхідно мати досвід, а щоб читати їх з листа - відповідну теоретичну підготовку та практичні навички.
Репертуар, яким має оволодіти студент, добирається з урахуванням доступності, образності, яскравості, художнього рівня.
Слід обов'язково звертати увагу студента на художній характер музичного твору, примушувати йогоаналізувати художні засоби, якими ця художність досягається. Посиленню сприйняття нового музичного твору особливо допомагають: осмислене групування нового нотного тексту, чітке формулювання його мотивів, зв'язків та інші прийоми.
Особливості музичних занять у загальноосвітній школі зумовлюють необхідність знаходити емоційний контакт з дитячою аудиторією за допомогою підкреслено-виразних манер виконання на фортепіано, загострення художнього образу. Студенти повинні не тільки оволодіти "сольним" виконавчим репертуаром, а й основами концертмейстерської майстерності, основу якої складають навички співу під свій власний акомпанемент, спів з одночасним диригуванням та дублюванням мелодії на фортепіано, підбір на слух акомпанементу до мелодії, транспонування музичного тексту у зв'язку з вокально-хоровою роботою. Отже, акомпанемент не тільки супроводжує спів, а має розглядатися як важлива складова частина керівництва класом або хором.
На музично-педагогічному відділенні ми маємо справу з дуже неоднорідним контингентом студентів. Їхня підготовка відрізняється значною нерівномірністю розвитку окремих ігрових та виконавчих навичок. Це зумовлює використання викладачами індивідуального підходу до студентів, метою якого є довести розвиток їхніх умінь та навичок до розвитку рівня здібностей. Це стосується і навичок читання з листа.
Працюючи зі студентами, які зовсім не мають музичної підготовки, викладачам дуже складно одночасно забезпечити глибокі знання та інтенсифікувати процес навчання. Доросла людина (навіть у 16-18 років) не здатна швидко, автоматично подолати значні труднощі, які стають на шляху оволодіння музичним інструментом. Цілком зрозуміло, що для цього необхідні спеціальні навички, вироблені в процесі використання викладачем певних методичних прийомів. Студенти повинні швидше навчитись професійного володіння фортепіано, мати можливість виконувати музичні твори на ньому.
Завдання викладача - прискорити цей процес, допомогти студенту пройти шлях формування музиканта не за десять-п'ятнадцять років, а значно швидше. Природно, що важливими у цьому процесі стають і музичні здібності, і творчий вогник, і велике бажання досягнути мети. Високий ступінь зацікавленості допомагає студентам без музичної підготовки оволодіти необхідними знаннями та навичками. Інтерес, бажання навчитися стають факторами активізації діяльності мислення, пам'яті, уваги, а значить, і передумовами ефективності процесу засвоєння нового матеріалу. Позитивна мотивація має великий вплив на розвиток здібностей. Дорослі та підлітки досить важко навчаються прийомів, а тим більше оволодівають навичками, вони розуміють, що гра на фортепіано неможлива без вирішення технічних завдань. Вони стають необхідними сходинками до здійснення мети. Робота над окремими епізодами, долання труднощів на шляху оволодіння фортепіано - необхідні умови досягнення поставленої мети.
Викладачеві необхідно, враховуючи можливості студента, ставити перед ним нові вимоги навіть тоді, коли йому здається, що він не зможе, або не бачить реальних шляхів для досягнення певного виконавчого рівня. Це особливо важливо, оскільки дорослі початківці чітко усвідомлюють, як мало вони ще вміють.
Викладач завжди повинен прагнути того, щоб, указуючи студенту на його помилки, обов'язково заохочувати його до позитивних результатів у навчанні, оскільки успіхи об'єктивно формують його інтерес, можуть стати основою для розвитку творчої ініціативи.
У навчанні гри на фортепіано необхідним етапом є формування та розвиток внутрішнього слуху студента, який можна вдосконалити, якщо використовувати такі засоби роботи над твором:
1. попередній теоретичний аналіз твору, додаткове читання літератури про твір, композитора, жанр;
2. робота без інструмента: виконання очима, слухання внутрішнім слухом, аналіз фактури, авторські ремарки;
3. читання з листа;
4. пробне виконання твору в цілому;
5. художнє виконання твору в повільному темпі;
6. послідовний, цілісний аналіз твору, де в єдності здійснюється теоретичний та виконавчий аналіз, виявляються зміст, форма твору та художні засоби їх втілення, а також визначаються найбільш складні епізоди та виконавчі прийоми.
Необхідною складовою навчання студентів без спеціальної музичної освіти є розучування мелодії та підбір її на слух. Цьому значною мірою сприяють чітке уявлення мелодії, яку слід підібрати, хороше засвоєння нотного тексту, вміння виконувати твори різних жанрів.
Зрозуміло, що позитивні результати в роботі над художнім твором з'являться тоді, коли студент навчиться слухати себе, аналізувати свою роботу, грамотно оцінювати свою діяльність. Викладач спеціального фортепіано має навчити студента самостійно оцінювати свої дії, успіхи та недоліки, загальні результати спільної праці, що стане запорукою професійного самовдосконалення майбутнього вчителя музики.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ананьєв Б.Г. Деякі проблеми психології дорослих. - М., "Знання", 1972.
2. Виготский Л.С. Педагогическая психология (под ред. В.В.Давы-дова ). - М., 1989.
3. Зб. Питання інструментальної підготовки студентів музично-педагогічного факультету. Ч. Зап. МДПІ іи. В.І. Леніна. № 481, М., 1971.
4. Корто А. Про фортепіанне мистецтво. М.: вид. Музика, 1995.
5. Назайкінський С. Про психологію музичного сприйняття. - М.: Музика, 1972.
6. Розвиток психофізіологічних функцій дорослих людей. Педагогіка, 1992.
7. Сухобська Г.С. Мотивація пізнавальної діяльності та проблеми освіти та самоосвіти. В зб. Мотивація пізнавальної діяльності. Л.: АПН СРСР, 1972.
8. Ципін Г.М. Про фортепіанну підготовку вчителів музики для загальноосвітньої школи. М.: 1981.

 
 

Цікаве

Загрузка...