WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розкриття змісту естетичного виховання дітей на сторінках вітчизняної періодичної преси другої половини ХІХ століття - Реферат

Розкриття змісту естетичного виховання дітей на сторінках вітчизняної періодичної преси другої половини ХІХ століття - Реферат

організації дитячого читання, зокрема естетичного читання, було настільки актуальним, що, наприклад, на зборах викладачів і учнів міських училищ С.-Петербурга і Царського Села для "вироблення самостійного свідомого і систематичного читання" було запропоновано: а) використовувати для позакласного читання як доступні розумінню учнів твори "зразкових вітчизняних письменників", так і книги наукового змісту; б) викладачам усіх дисциплін домагатися від учнів уміння ясно й точно висловлюватися як усно, так і письмово; в) влаштовувати читальні змагання, в яких брали б участь учні різних класів, для збудження зацікавленості до виразного читання; г) організовувати літературні вечори, на яких могли б бути присутніми і батьки [3,284].
Поряд з вимогами про високий моральний потенціал дитячої книжки вітчизняні педагоги, письменники надавали великого значення її естетичному оформленню. Найбільш яскраво висловив ставлення до цієї проблеми С.Васильченко. У зверненні до редакції газети "Пролетарська правда" він писав: "Я завжди надавав цьому питанню величезного значення… Недбале, невідповідне ілюстрування вносить у дитяче уявлення грубий, іноді варварський дисонанс, який з художнього твору може зробити в дитячій голові кашу і назавжди відбитися в перекрученій формі" [2,232].
Відзначимо, що теоретичні положення про важливість, необхідність реалізації завдань естетичного виховання дітей і роль батьків в цьому процесі доповнювались численними пропозиціями про створення музичних товариств, гуртків, відкриття при них музичних шкіл, організацію народних театрів і підбір їх репертуару, заснуванняхудожніх шкіл і т. ін. Так, наприклад, ще на початку ХІХ століття (в 1803 р.) для "постачання придворного хору півчими і для вдосконалення опер російського театру" в Харкові при народних училищах була заснована дитяча школа співів [ДАХО. Ф.3. ОП.87. од. зб. 80]. А наприкінці століття (в 1897 р.) було відкрите Харківське музичне училище, де вивчали музику, набували музично-теоретичних знань по класу скрипки, фагота, кларнета, флейти, віолончелі, валторни, гобоя. У зв'язку з тим, що навчання в ньому було платним, Харківська міська управа, піклуючись про розвиток музичних талантів серед бідного населення, заснувала декілька благодійних стипендій.
Естетичне виховання дітей передбачало і "впровадження" народної пісні в сім'ю і школу. Для досліджуваного періоду характерна також організація народних театрів. При С.-Петербурзькому комітеті грамотності була створена особлива комісія з метою розробки питання про народний театр і розваги, що "дають народу розумне і приємне наповнення дозвілля". Метою роботи комісії стало створення докладної й недорогої книжки з практичними вказівками і керівництвами щодо організації народних розваг для земств, дум, народних вчителів, батьків і всіх, хто цікавився народною освітою.
Теорія народного театру знайшла відбиття не тільки в наукових дослідженнях, а й у конкретних рекомендаціях педагогів і практичних кроках, спрямованих на здійснення цього задуму.
В цілому ідея створення народного театру була схвалена педагогами досліджуваного періоду. Наприклад, М.Бунаков відзначав, що театр вносить в народне життя нові втіхи, "дає розваги не грубі, непомірні й згубні, а здорові, освіжаючі і підіймаючі". У статті "Досвід народного театру" М.Бунаков писав, що для театру в селі завжди знайдуться і глядачі, і гурток тямущих молодих виконавців; до того ж батьки-селяни нічого не мають проти участі їх дітей у театральних виставах. Він сформулював ряд порад щодо добору п'єс і організації народного театру.
У ході наукового пошуку встановлено, що в другій половині ХІХ ст. з метою розвитку й виховання дітей, зокрема естетичного, відкривались художні школи. В 1880 р. при С.-Петербурзькому "Товаристві заохочення художників" була заснована художня школа, до якої зараховувалися вихідці з ремісничого стану. Серед навчальних предметів слід відзначити декоративний живопис клейовими й олійними фарбами, креслення з відтушовкою тіней, історію мистецтв. Згодом такі школи почали створюватися і в інших містах (Києві, Харкові, Москві).
Естетичне виховання дітей і дорослих, за переконанням більшої частини педагогів, досягається також шляхом організації художніх музеїв, виставок, недільних безкоштовних класів малювання, курсів художників і т.ін., і це певним чином пояснювалося батькам, учителям, вихователям на сторінках педагогічної преси.
Таким чином, естетичне виховання справедливо вважалось складовою частиною всебічного розвитку особистості.
На сторінках педагогічної преси розкривалися значення, завдання естетичного виховання і найбільш ефективні його засоби відповідно до вікових особливостей дітей (ігри, іграшки, казки, книжки, художні школи, виставки, музеї і ін.).
Серед найбільш ефективних заходів естетичного виховання як дітей, так і дорослих виділялися впровадження елементів народної творчості "в народне життя", оволодіння знаннями вітчизняної історії, народної та обрядової поезії і народних пісень, використання багатого народного фольклору, навчання гри на народних інструментах, видання поетичних і музичних збірників, створення народних театрів.
Естетичне виховання дітей і дорослих доповнювалося художнім вихованням і навчанням шляхом організації художніх шкіл, музеїв, художніх виставок, бібліотек образотворчих мистецтв, більш широкого впровадження креслення і малювання в початкову школу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Городецкий И. Художественное воспитание в детской. Перевод с немецкого // Вестник воспитания. - 1895. - №5. - С. 1-48.
2. Золотухина С.Т. Розвиток теорії та практики виховуючого навчання в історії вітчизняної педагогічної думки (ІХ - ХІХ ст.):Дис. ... докт. пед. наук. - Київ. - 1995. - 406 с.
3. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. - М.: Педагогіка, 1991. - 176 с.
Миропольский С.И. О музыкальном образовании народа в России и в Западной Европе. С приложением статьи "Об эстетическом образовании нашего народа" и библиографического "Обзора русской музыкально-педагогической литературы и заграничной". - 2-е изд. - Спб.: Тип. Дома призрения малолетних бедных, 1882. - 255 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...