WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Динаміка показників фізичної підготовленості студенток БДПУ - Реферат

Динаміка показників фізичної підготовленості студенток БДПУ - Реферат

відповідно, що дорівнює 1 балу.
Сила - це здатність людини долати певний опір чи протидіяти йому за рахунок діяльності м'язів.
Будь-які рухові дії людини - це результат узгодженої діяльності ЦНС і периферійних відділів рухового апарату, зокрема скелетно-м'язової системи. В ЦНС виробляються імпульси збудження, які через мотонейрони і аксони поступають в м'язові волокна, внаслідок чого м'язи напружуються з певною силою, яка і дозволяє переміщувати в просторі окремі ланки тіла або тіло в цілому.
Таким чином, без прояву м'язової сили людина не може виконати жодної рухової дії. Від рівня розвитку сили певною мірою залежить прояв інших рухових якостей. Поняття "сила" застосовується для якісної характеристики довільних рухів людини, які спрямовані на вирішення конкретних рухових завдань.
У залежності від рухової задачі і характеру роботи опорно-рухового апарату сила, що проявляється м'язами, набуває специфічних особливостей. Одним з основних якісно специфічних для різних рухових дій видів прояву сили є вибухова сила.
Вибухова сила - це здатність людини виявляти певне вміння за найкоротший час. Вона має вирішальне значення в рухових діях, які потребують більшої потужності, напруження м'язів. Це, в першу чергу, різноманітні стрибки і метання. Тому в системі Державних тестів для оцінки рівня швидкісно-силової підготовленості пропонується стрибок у довжину з місця.
За даними наших досліджень (табл. 1), рівень розвитку вибухової сили студенток на всіх курсах нижче середнього - 180 см, 176 см, 176 см відповідно, що дорівнює 2 балам.
До фізичних якостей належить також і спритність. Це комплексна якість, яка визначається здатністю людини швидко і правильно засвоювати нові рухові дії, добре координувати рухи, вміло і швидко перебудовувати свою рухову діяльність у відповідності з умовами зовнішнього середовища. Здатність до орієнтації в просторі, збереженні пози, здатність керувати рухами за просторово-часовими характеристиками є невід'ємними професійними якостями майбутніх педагогів. Спритність базується на взаємодії з усіма фізичними якостями, має комплексний характер і пов'язана з руховими навичками. Здатність до прояву спритності забезпечує успішність дій практично у всіх видах фізичних вправ і відбиває швидкість, доцільність і ефективність розв'язання рухової задачі.
Ступінь прояву спритності залежить від функціонування аналізаторів, що являють собою сукупність органів чуття, нервових центрів та проводячих шляхів, а також від пластичності нервової системи. Під час орієнтування людини в навколишньому середовищі значна роль належить здатності рухового аналізатора розрізняти напрямки і відстані. Тому в нашому досліджені ми використали "човниковий" біг як тест на визначення спритності. Аналізуючи результати тестування студенток І-ІІІ курсів, ми прийшли до висновку, що дівчата показують однаковий середній рівень розвитку спритності упродовж трьох років. Це пояснюється тим, що найбільш високі темпи приросту цієї фізичної якості спостерігаються у віці 7-10 років, у
13-15 років біологічний розвиток спритності досягає свого максимуму, після чого стабілізується.
Для дослідження гнучкості нами був використаний тест "нахил тулубу вперед з положення сидячи".
Під гнучкістю розуміють морфо-функціональні якості опорно-рухового апарату, що визначають рухомість його ланок. Гнучкість розглядають як передумову, що сприяє ефективнішому прояву рухових можливостей людини, особливо тих з них, які передбачають виконання рухів з великою амплітудою. Мірою виміру гнучкості слугує максимальна амплітуда рухів у суглобах, визначена в сантиметрах. Розвитком рухливості в суглобах необхідно займатися в дитячому і підлітковому віці, а підтримувати необхідний для професійної і побутової діяльності її рівень протягом всього життя. Рівень розвитку гнучкості визначає успішність рухової діяльності і здатність до оволодіння новими формами рухів, уміння доцільно використовувати їх у повсякденному житті.
Свого максимального розвитку природна гнучкість досягає в
15-16 років, а потім починає знижуватися. М'язи, сухожилля і зв'язки в студентському віці важко піддаються розтягуванню. Саме це видно з результатів нашого дослідження. Студентки І-ІІІ курсів показують середній рівень розвитку гнучкості - 15,5 см, 15,6 см, 15,8 см відповідно, що дорівнює 3 балам.
Результати нашого експерименту дозволяють зробити такі висновки:
1. Рівень фізичної підготовленості студенток БДПУ за нормативами державних тестів упродовж трьох років залишається нижчим за середній. Із таблиці 1 видно, що середня якісна оцінка динаміки фізичної підготовленості студенток у бігу на 100 м становить 1 бал; у бігу на 2000 м на першому курсі -2 бали, а на другому-третьому - 1 бал; у стрибках в довжину - 2 бали протягом трьох років; у нахилі тулубу вперед з положення сидячи та "човниковому" бігу 4х9 м (І-ІІІ курси) - 3 бали.
2. Розвиток організму здійснюється приблизно до 20 років. Юнацький вік (16-21 рік) пов'язаний з періодом дозрівання, коли всі органи і системи досягають своєї морфо-функціональної зрілості. Анатомо-морфологічні особливості цього віку передбачають також вдосконалення рухових фізичних якостей, але з нашого дослідження динаміки росту не простежується, на що є свої об'єктивні причини: по-перше, низький рівень фізичної підготовленості абітурієнтів; по-друге, недостатня кількість обов'язкових навчальних занять з фізичного виховання протягом навчання у вузі (2 години на тиждень), що не відповідає вимогам нормативних документів з фізичного виховання для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, де мінімальна кількість обов'язкових занять із фізичного виховання становить 4 години на тиждень упродовж всього періоду навчання, окрім випускного семестру.
3. Зниженню рівня фізичної підготовленості, на нашу думку, сприяє і традиційний підхід дотестування, коли результати стандартизованих тестів і нормативів порівнюються з показаним результатом, що викликає у більшості студентів негативне ставлення до тестування. Тестування ж має сприяти підвищенню зацікавленості студентів, приносити їм радість, а не приводити до розвитку комплексу неповноцінності. З погляду на це ми пропонуємо реорганізувати систему тестування студентів. У якості модифікації тестів можна запропонувати: включення тестів, у яких результати не порівнюються з нормативами, а оцінка їх виконання базується на змінах, які відбулися за окремий період часу; використання полегшених варіантів вправ (вправи мають бути достатньо легкими, для того щоб вірогідність успішного виконання була великою, оцінку "нуль" вилучити).
У процесі фізичного виховання для підвищення ефективності навчального процесу і розвитку рухових якостей необхідно враховувати індивідуальні якості та здатності студенток, тому що без цього немає гарантії успішного використання педагогічних упливів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ажицкий К.Ю., Гальчинский В.А. О добротности государственных нормативов оценки физической подготовленности населения Украины // Міжнародний симпозіум "Фізична підготовленість і здоров'я населення". - Одеса, 1998. - С. 90-92.
2. Евсеев Ю.И. Физическая культура. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 384 с.
3. Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний: Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 2003. - 224 с.
4. Резин В.М., Ищенко А.С. Физическая культура в жизни студента. - Мн.: Выш. шк., 1986. - 175 с.
5. Рыбковский А.Г. Управление двигательной активностью человека (системный анализ). - Донецк: ДонГУ, 1998. - 300 с.
6. Фалькова Н.І. Професійно-прикладна фізична підготовка студенток економічних спеціальностей з урахуванням їх морфофункціональних особливостей: Автореф. дисс. ... канд. наук з фіз. культури і спорту. - Донецьк, 2002. - 20 с.
7. Физическая культура студента: Учебник / Под. ред. В.И.Ильинича. - М.: Гардарики, 2003. - 448 с.
8. Шигалевський В.В., Рибковський А.Г., Захаров В.І., Скобин О.Т. Фізичні здібності студентської молоді Донбасу на початку третього тисячоліття // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2001. - С. 82-84

 
 

Цікаве

Загрузка...