WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Динаміка показників фізичної підготовленості студенток БДПУ - Реферат

Динаміка показників фізичної підготовленості студенток БДПУ - Реферат


Реферат на тему:
Динаміка показників фізичної підготовленості студенток БДПУ
Тестування рухових можливостей людини є однією з найбільш важливих галузей діяльності науковців та викладачів фізичного виховання. Воно допомагає вирішенню низки складних педагогічних завдань: виявити рівень розвитку рухових здібностей, оцінити якість технічної і тактичної підготовленості. На основі результатів тестування можна: порівнювати підготовленість як окремих студентів, так і цілих груп; здійснювати в значній мірі об'єктивний контроль за навчанням студентів; визначати переваги та недоліки застосованих засобів, методів навчання і форм організації занять; обґрунтувати норми (вікові, індивідуальні) фізичної підготовленості молоді.
Державна система тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України значною мірою регламентує фізичне виховання, визначає його мету і спрямованість на різних етапах становлення та розвитку особистості й рішуче впливає на її фізичну підготовленість і здоров'я.
Фізична підготовленість - важливий результат фізичного виховання студентської молоді. Вона визначається за допомогою розробленої системи державних тестів.
Проблема тестування фізичної підготовленості студентів є однією з найбільш розроблених в теорії і методиці фізичного виховання. За останні десятиріччя в цій галузі накопичено великий і дуже різноманітний матеріал: визначення завдань тестування; історичні відомості про модифікації тестів; зумовленість результатів тестування різними факторами; розробка тестів для оцінки окремих рухових здібностей; програми тестів, що характеризують фізичну підготовленість студентської молоді.
Актуальність впровадження держаних тестів у програму з фізичного виховання студентів зумовлюється соціальним замовленням сучасного суспільства на всебічно та гармонійно розвинену особистість майбутнього фахівця, який має високий рівень здоров'я та необхідну фізичну підготовленість, аби відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Сьогодні накопичено фактичний матеріал наукових досліджень, присвячений оцінці фізичної підготовленості студентської молоді (К.Ажицький, А.Рибковський, Н.Фалькова). У результаті цих досліджень встановлено, що в більшості студентів вузів України фізична підготовленість склала: з оцінкою "3" бали - 41,21%; "2" бали - 22,03%;
"1" бал - 5,88%.
За даними обстеження студенток ВНЗ Східних регіонів України (В.Шигалевський), виявлено, що фізична підготовленість оцінюється як задовільна. У той же час найменші оцінки зафіксовано в тестах на швидкість (біг 100м) - 1,6 бала та витривалість (біг на 2000м) - 1,4 бала.
Таблиця 1
Результати державного тестування студенток І-ІІІ курсів БДПУ (n=150)
№ Вид випробувань І курс ІІ курс ІІІ курс
Результат
М + m Оцінка в балах Результат М + m Оцінка в балах Результат М + m
Оцінка в балах
1. Біг 100 м, с 17,5 + 0,49 1 17,6 + 0,24 1 17,6 + 0,18 1
2. Стрибок у довжину з місця, см 180 + 3,95 2 176 + 4,3 2 176 + 3,8 2
3. Нахил тулубу вперед в положенні сидячи, см 15,5 + 1,27 3 15,6 + 1,52 3 15,8 + 1,11 3
4. Човниковий біг,
4 х 9 м, с 10,8 + 0,12 3 10,8 + 0,17 3 10,8 + 0,12 3
5. Біг 2000 м, хв. с 12,06 + 0,36 2 х 2 = 4 12,37 + 0,38 1 х 2 = 2 12,38 + 0,33 1 х 2 = 2
За даними інших досліджень (Н.Колесник), установлено, що рівень фізичної підготовленості студенток Західного регіону задовільний, а в деяких випадках - низький. Так, відповідно до державних тестів розвиток витривалості становить - 1 бал; сили - 3,5 бала; швидкості - 2,5 бала; гнучкості - 2 бали; спритності - 2 бали.
В якості критеріїв оцінки фізичної підготовленості студенток БДПУ обрана система Державних тестів. Аналіз результатів нашого тестування (таблиця 1) показав, що рівень розвитку окремих фізичних якостей студенток вузу за деякими вправами державного тестування відповідає середньому рівню. У той же час відзначаються чіткі розходження за результатами тестування.
Найбільш відстаючими показниками тестування є біг 100 м, стрибок у довжину з місця, біг 2000м. Водночас тести, що вимагають прояву гнучкості та спритності, виконувалися на рівні 3-бальної оцінки.
З метою оцінки рухових якостей як показників рівня фізичної підготовленості студентів, визначено інформативність вправ державного тестування (таблиця 2). Вправи, включені в систему тестів, дозволяють оцінити рівень розвитку основних фізичних якостей: силу, витривалість, швидкість, гнучкість, спритність. Термін "фізична якість" віддзеркалює рухові можливості людини, в основі яких лежать її природні задатки. Фізичні якості - це розвинені в процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно виконувати певну рухову діяльність.
Таблиця 2
Інформативність вправ державного тестування
№ Вид випробувань Рухова якість
1. Біг 100 м, с Швидкість
2. Стрибок у довжину з місця, см Вибухова сила
3. Нахил тулубу вперед в положенні сидячи, см Гнучкість
4. Човниковий біг, 4 х 9 м, с Спритність
5. Біг 2000 м, хв. с Загальна витривалість
Найбільш важливою фізичною якістю для здоров'я людини є загальна витривалість, яка дозволяє виконувати тривалу роботу інтенсивно (50% від межового рівня) з участю більше половини м'язів тіла.
Витривалість - це фізична якість, що визначає здатність людини до довготривалого виконання певної діяльності без помітного зниження ефективності. Вона виявляється лише тоді, коли, виконуючи якусь роботу, людина доводить себе до втоми, тобто іншими словами, витривалість - це здатність протистояти втомі.
Розрізняють два види витривалості - загальну та спеціальну. Загальна витривалість - це здатність виконувати роботу з невисокою інтенсивністю упродовж тривалого часу за рахунок аеробних джерел енергозабезпечення. Вихованню загальної витривалості, яка характеризується високоекономічною та ефективною роботою серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, приділяється основний час при загальній фізичній підготовці. Фізіологічний механізм її розвитку оснований на удосконаленні аеробних та анаеробних механізмів енергозабезпечення та покращення діяльності всіх систем організму. Найкраще загальна витривалість розвивається за допомогою фізичних вправ циклічного характеру, тому в Державній системі тестування в якості тесту на витривалість пропонується біг на 2000 м. Аналізуючи результати тестування студенток І-ІІІ курсів Бердянського державного педагогічного університету, було виявлено, що рівень загальної витривалості першокурсниць нижче середнього - 12,06 хв. с , що дорівнює 4 балам, а на другому і третьому курсах - низький, 12, 37 хв. с, 12,38 хв. с. відповідно, що дорівнює 2 балам, тобто спостерігається тенденція до поступового зниження результатів.
Швидкість - це здатність людини до термінового реагування на подразнення і до високої швидкості рухів, які виконуються при відсутності значного зовнішнього опору.
Впроцесі рухової діяльності, як побутової, так і професійної, сучасна людина постійно стикається з необхідністю швидко й адекватно реагувати на очікувані чи раптово виникаючі подразники. Науково-технічний прогрес створює умови, при яких все більше підвищуються вимоги до швидкості, своєчасності та адекватності реагувань і рухових дій. Це, в свою чергу, є однією з головних передумов успіху в різноманітних видах діяльності людини.
Швидкість - це комплексна рухова якість, елементарними видами прояву якої є швидкість рухових реакцій, швидкість виконання одиночного руху і частота необтяжених рухів. Елементарні форми прояву швидкості в різноманітних поєднаннях з іншими фізичними якостями і технічними навичками забезпечують комплексний прояв швидкісних можливостей у складних рухових діях, які характерні для побутової, виробничої, тренувальної і змагальної діяльності.
Для оцінки швидкості в Державній системі тестування пропонується враховувати час бігу на 100 м. Проводячи аналіз результатів тестування, було виявлено, що рівень розвитку швидкості студенток І-ІІІ курсів низький - 17,5 с, 17,6 с, 17,6 с

 
 

Цікаве

Загрузка...