WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Питання професійної підготовки вчителя музики у загальноосвітній школі - Реферат

Питання професійної підготовки вчителя музики у загальноосвітній школі - Реферат

від особистості вчителя, його світогляду, професійної підготовки, педагогічного таланту і майстерності, багатства інтелекту.
Учитель загальноосвітньої школи повинен бути організатором художньо-творчої діяльності учнів, спрямовувати свою діяльність у річище постійного творчого пошуку. У системі підготовки вчителя музики чи не найперше місце належить питанням його творчого розвитку. І це не випадково, адже творче начало має наскрізь проймати всю його діяльність у загальноосвітній школі.
Вирішення різноманітних ситуацій на уроці або спілкування з вихованцями під час дозвілля, добір ефективних методів викладання предмета, виконання музики прямо апелюють до творчих здібностей учителя, його музичного й педагогічного натхнення. Проблеми творчості вчителя останнім часом досліджуються досить інтенсивно. Повною мірою вже вивчені психолого-педагогічні, методичні закономірності професійної діяльності вчителя загальноосвітньої школи.
Як відомо, творчий характер має нести не тільки вирішення учителем педагогічного завдання, а й утілення його у спілкуванні з учнями. Тобто, творчість необхідна в процесі підготовки до уроку й на самому уроці, у процесі взаємної діяльності та у спілкуванні з дітьми.
Суттєвою умовою успішного творчого процесу є впевненість у своїх силах. Учитель, який хоче виховати у дітей справжні творчі нахили, повинен мати в своєму педагогічному арсеналі широкий вибір прийомів та методів, які б спонукали до творчих пошуків школярів, а це і є провідним завданням музичної педагогіки - художньо-творчий розвиток школярів. Отже, творчість учителя є необхідною умовою високоякісної музично-педагогічної праці, засобом використання професійної підготовки.
У цьому напрямку великого значення набуває підготовка вчителя до здійснення виховної роботи з дітьми загальноосвітньої школи. Творча ініціатива вчителя,його активна життєва позиція, політична зрілість допоможуть йому правильно побудувати виховну роботу з учнями.
До числа факторів, які визначають професійну підготовку вчителя музики, слід віднести також його педагогічну майстерність, під якою ми розуміємо складний комплекс взаємопов'язаних компонентів. Основними з них є педагогічне мислення, педагогічні знання, вміння й навички.
Курс на гуманітаризацію системи освіти спричинив появу нового педагогічного мислення, просунув уперед процес оновлення освітньої політики й основних підходів до конструювання педагогічних систем та технологій. Пошуки ефективних способів удосконалення професіоналізму вчителів приводять до розробки нових технологій, пов'язаних з орієнтацією на саморозвиток і самовдосконалення.
Принциповими питаннями особистісно-розвивальної освіти є створення умов для її розвитку, рівноправність та взаємна зацікавленість у розвитку всіх суб'єктів навчання, стимулювання саморозвитку в стратегічних видах життєдіяльності, включаючи визначення цілі, завдань та професійне становлення.
Художньо-педагогічна освіта знаходиться на шляху створення ефективних технологій і методик індивідуально-особистісного творчого розвитку педагога, подолання обмежень у цьому напрямі. І насамперед мова йде про обмеження, що стосуються проблем розвитку особистості фахівця.
Готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної художньо-педагогічної діяльності ми можемо визначити за такими елементами: ціннісне ставлення до професії вчителя; знання об'єкта професійної діяльності; бачення змісту навчальної дисципліни як частини культури; оволодіння системою конструювання змісту навчального предмета; високий рівень самореалізації вчителя; цілеспрямованість; творча самостійність; потреба у самовихованні.
"Тільки особистість може впливати на розвиток і визначення особистості, тільки характером можна створити характер", - пише К.Ушинський [12].
Підбиваючи підсумки, хотілося б відзначити, що основними компонентами, які складають фундамент професійної підготовки вчителя музики загальноосвітньої школи, є його громадсько-політична активність, педагогічна майстерність, музична культура, професійне становлення.
Розвиток цих якостей учителя має здійснюватися в тісному взаємозв'язку та систематично в процесі його підготовки.
Виховна мета уроків музики у загальноосвітній школі буде досягнута в тому випадку, якщо у сьогоднішніх учнів і після школи не зменшиться бажання та вміння займатися одним із видів музичної діяльності, спілкуватися з високохудожньою музикою, з мистецтвом.
ЛІТЕРАТУРА
1. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций (из неопубликованных трудов). - Москва, 1960.
2. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. - 2000. - №1. - С. 28-54.
3. Державний стандарт загальної середньої освіти. Художня культура (Проект) // Мистецтво та освіта. - 1997. - №3. - С. 2-10.
4. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Педагогічна газета. - 2002. - №1. - С. 2-4.
5. Масол Л.М., Очаковська Ю.О., Беземчук Л.В., Наземнова Т.О. Вивчення музики в 1-4 класах: Навч.-метод. посібник для вчителів. - Х.: Скорпіон, 2003. - 144 с.
6. Основные методы и принципы экспериментальной программы по музыке для общеобразовательной школы // Муз. воспитание в СССР. - М.: Сов. композитор, 1978. - С. 92.
7. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. - К.: Муз. Україна, 1982. - 144 с.
8. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001. - 272 с.
9. Програми та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл. Музика: 1-4 класи / Авт. кол.: О.Ростовський, Р.Марченко, Л.Хлєбникова, З.Бервецький. - К.: Перун, 2002. - 128 с.
10. Сисоєва С.В. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. - К.: Поліграфкнига, 1996. - 406 с.
11. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Вип. кол. Гузій Н.В. (відпов. за вип.) та інші - К.: НПТУ, 2001. - Вип. 6. - 295 с.
12. Ушинский К.Д. Собрание сочинений / Упор. М.Голубенко. - М. - Л.: АПН Школа молодого вчителя. - К.: Вид. дім РСФСР, 1948. -Т.3. - 680 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...