WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Перспективні напрями формування вокально-виконавської надійності у майбутніх учителів музики - Реферат

Перспективні напрями формування вокально-виконавської надійності у майбутніх учителів музики - Реферат


Реферат на тему:
Перспективні напрями формування вокально-виконавської надійності у майбутніх учителів музики
Модернізація системи освіти в період демократичних перетворень українського суспільства вимагає вдосконалення традиційних методів підготовки педагогічних кадрів. Проблема надійності співу досить гостро постала перед теорією та методикою вокального навчання майбутніх учителів музики. Аналіз праць з психології, педагогіки та мистецтвознавства надав змогу констатувати, що не всі досягнення сучасної науки використовуються у процесі розвитку вокально-виконавської надійності фахівців. Зокрема, поза увагою визначних педагогів та виконавців залишилися вихідні положення психологічної науки стосовно залежності результативності діяльності від емоційних станів суб'єктів (Л.Алєксєєва, І.Арцимович, Є.Ксенофонтова, В.Кузнєцов, І.Матюша, І.Сімаєв, Т.Чечет та інші науковці).
Саме тому виникла необхідність з'ясувати доцільність їх використання у практиці навчання вокалістів. Для цього проводилося анкетування майбутніх учителів музики. Враховуючи специфіку музично-виконавської діяльності вокалістів і ту особливість, що відповіді даватимуться студентами відразу по завершенні виступів, для зручності та заохочення дбайливого ставлення респондентів до змісту дихотомічної анкети було включено запитання лише закритого типу. Так, для з'ясування доцільності використання у вокальній підготовці майбутніх учителів музики ідей відносно застосування відповідного знаку емоцій у недопущенні дезорганізації регулятивних процесів діяльності та впливу емоцій, що виникають унаслідок розбіжності між бажаними й реальними результатами співу, на надійність відтворення матеріалу, згідно з теорією когнітивного дисонансу нами розроблено чотири запитання, а саме: "Чи бувало у Вас незадоволення своїм співом при роботі над музичними творами, які виконувалися Вами сьогодні? Чи було у Вас незадоволення результатами діяльності безпосередньо в процесі співу під час сьогоднішнього виступу? Чи отримували Ви задоволення (радість) від співу при роботі над музичним творами? Чи отримували Ви задоволення від діяльності безпосередньо в процесі співу на естраді?"
Для перевірки дієздатності ідеї щодо позитивної ролі астенічного впливу емоцій на музично-виконавську діяльність студентів-вокалістів було обґрунтовано зміст п'ятого запитання дихотомічної анкети: "Чи доводили Ви свій голос до перенапруги під час підготовки до виступу?". Стосовно залежності результативності співу виконавців як у звичних, так і в емоціогенних умовах від оптимальної інтенсивності їх емоцій відповідало шосте запитання даної анкети: "Чи запам'ятовували Ви емоційну насиченість кожної інтонації в процесі роботи над музичними творами?". Визначення доцільності використання психологічного положення про емоційну передачу зворотної інформації не тільки на свідомий рівень суб'єктів, але також і на позасвідомий, завдяки чому відбувається безпосереднє управління поведінкою, вимагало внести до анкети таке (сьоме) запитання: "Чи відчували Ви сьогодні, як сприймають Ваш спів слухачі?".
Перед анкетуванням респондентів під час певної форми звітності студентів (заліків чи екзаменів) необхідно було провести контрольні заміри їх виконавської надійності. Це вимагало визначити параметри контрольних замірів та критерії оцінки досліджуваного феномену. Для вирішення цих завдань детально аналізувалася сутність вокальних умінь і навичок, котрі формуються на основі оволодіння акустичними (висота, сила звуку, чистота інтонації, висока співацька форманта, вібрато, імпеданс тощо ), фізіологічними (співацьке дихання, атака та опора звуку, нервово-м'язовий комплекс вокальної моторики тощо) і орфоепічними (чіткість дикції, прикритість та округлість звуку, система навичок з вокальної орфоепії тощо) механізмами голосоутворення. Враховуючи технічні можливості проведення контрольних замірів досліджуваного феномену, специфіку та точність у трактовці змісту кожного поняття різними особистостями, виокремилися такі параметри, як: непопадання на потрібну висоту звуку; хрипота; детонація; метро-ритмічні похибки; забування літературного тексту; запинки; зупинки; незавершене відтворення музичного твору.
Керуючись кількісними показниками допущених помилок за зазначеними параметрами, було обґрунтовано зміст чотириступеневої системи оцінювання сформованості вокально-виконавської надійності в майбутніх учителів музики. Високому рівню надійності співу властиве безпомилкове виконання програми за досліджуваними параметрами. Середньому - допущення не більше шести помилок за досліджуваними параметрами, виключаючи "зупинки" та "незавершене виконання творів". Низький рівень надійності співу встановлювався за умови допущення не більше трьох "зупинок" та шести помилок за зазначеними параметрами, окрім "незавершене виконання творів" або шести-дванадцяти помилок за всіма параметрами без "зупинки" і "незавершеного виконання творів". Допущення більше дванадцяти помилок за досліджуваними параметрами або більше трьох "зупинок", незалежно від загальної кількості помилок чи навіть "незавершеного виконання" хоча б одного з творів програми, відповідало дуже низькому рівню надійності співу. При розробці критеріїв оцінки рівнів сформованості виконавської надійності враховувалася та обставина, що з усіх досліджуваних параметрів "зупинка" та "незавершене відтворення музичного матеріалу" залишають найнегативніше враження у слухачів від якості співу.
Для проведення контрольних замірів сформованості вокально-виконавської надійності та анкетування було відібрано 194 студенти-вокалісти мистецьких факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. Загальні показники надійності їх співу та рівні сформованості досліджуваного феномену відображено в табл. 1 та табл. 2. Відсоткові величини усередненої кількості позитивних відповідей респондентів на запитання анкети з урахуванням продемонстрованих ними рівнів вокально-виконавської надійності обчислювались за допомогою формули:
,
де ? - середня арифметична величина (САВ) позитивних відповідей у %, ? - знак підсумовування, an - отримані варіанти позитивних відповідей у %, n - число варіантів.
Позитивну відповідь на перше запитання анкети: "Чи було у Вас незадоволення своїм співом при роботі над музичними творами, які виконувалися Вами

 
 

Цікаве

Загрузка...