WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психолого-педагогічні умови соціалізації дітей молодшого шкільного віку - Дипломна робота

Психолого-педагогічні умови соціалізації дітей молодшого шкільного віку - Дипломна робота

на цей процес сукупності основних сил у вигляді фізичних особливостей дітей.
Проблема виховання і розвитку є дуже важлива педагогічна проблема. Об'єктом виховання є розвиваюча людина. На протязі всього життя проходить процес його розвитку. Поняття "особистість", означає соціальну характеристику людини, всі його якості, які формуються під впливом його спілкування з іншими людьми, середовищем в цілому.
Головною функцією виховання є допомога у виборі професії, підготовка до створення власної сім'ї, формування соціальної активності визначеннягромадянської позиції. Важливий індивідуальний підхід у вихованні, відображення його духовних потреб особистого інтересу. Індивідуальний підхід дуже важливий, як для здійснення кращих умов для розвитку індивідуальних задатків і здібностей, так і для допомоги тим, хто відчуває труднощі у використанні навчальних програм.
Виховання, є ведучим і визначальним фактором розвитку і формування особистості в наших умовах, де основною метою всього суспільства є забезпечення умов для всестороннього розвитку людини.
До теперішнього часу багато науковців зверталось і звертаються до аналізу змісту навчання, але і тепер ще тяжко з впевненістю сказати, як впливають, на розвиток особистості школяра різні структури навчального плану. Вивчення ролі факультативних предметів і класів з поглибленим навчанням тих чи інших предметів дозволило висунути тільки деякі положення про важливість структури навчального плану.
Вплив методів і організаційних форм навчальної діяльності на розвиток особистості школяра розглядаються нерідко окремо, як і вплив змісту освіти, однак на особистість впливає навчання - зміст, методи, організаційні форми і те, як вони вписуються в систему інших факторів, впливаючи на розвиток особистості. Такий підхід до проблеми може бути плідним. Для цього необхідні узгоджені зусилля спеціалістів в галузі психології, теорії виховання, дидактики.
Результатами проведених нами констатуючих експериментів свідчать про те, що висунута нами гіпотеза, що шкільна соціалізація учнів початкових класів буде ефективною за умови забезпечення єдності навчання і виховання в стінах школи та в сім'ї підтвердилась.
Навчаючи і виховуючи учнів, вчителі привчають їх до різних сфер загальної культури і на базі засвоєних знань, умінь і навиків, способів поведінки формують особисту спрямованість, світогляд, виявляють і розвивають творчу індивідуальність кожного учня. На практиці ці процеси проходять зовсім не злито і навіть неодноразово, бо вони різні по своїй суті і без спеціальної педагогічної настанови можуть бути ізольованими.
так, знання, уміння і навики у визначеній галузі культури можуть розглядатися учнями як власне, особисто придбане без всякої тенденції поділитися ними з іншими, збагатити ними свій колектив.
Список використаних джерел
1. Аза Л.Я. Воспитание как философско-социологическая проблема. - К.: Наук. думка, 1983. - с. 214
2. Андреєнкова Н.В. Проблема социализации личности-М., 1970.- с. 405
3. Бабанський Ю.К. Комплексный подход к воспитанию школьников. - М., 1980.- с. 190
4. Бабанський Ю.К. Педагогика - М., 1983.- с. 263
5. Бернс Р.Развитие Я-концепции и воспитание.М.:Прогресс.1989.-с. 315
6. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання - К., 1997.- с. 487
7. Бердяєва Н.А. Новый мир.-1990-№1. с.256
8. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. - М., 1977. - с. 306
9. Вишневська Н.Ю. Реформування шкільної освіти в Норвегії у 80-х роках ХХ ст.: Автореф. Див.... канд. пед. наук.: 1300,01. - Рівне, 1999. - 20с.
10. Гласс Дж., Статистические методы в педагогике и психологии. - М., 1976. - с. 357
11. Гордин Л.Ю. Воспитание и социализация. - М., 1997. №2.-с.243
12. Головатый Н.Ф. Социология молодежи. - Киев: МАУП, 1988.
13. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. - М., 1990.-с.236
14. Ильина Т.П. Педагогика - А., 1984.-с.378
15. Каптерёв П.Ф. Педагогика.-1992.-№3-с.78
16. Коваль Л.Г. Социальная педагогика. - К.: 1997.-с.263
17. Кон И.С. Личность - М.: 1997.-с.410
18. Кон И.С. Социология личности. - М.: 1967.-с.314
19. Крайг Г. Психология развития. С-Петербург., 2000.-с.158
20. Лавриненко Н.М. Пед. соціаліз: європейські абриси. - Київ: Віра ІНСАЙТ, 2000. - 444с.
21. Лавриченко Н.М. Професійна орієнтація як рушій прогресивного реформування системи освіти (На прикладі Франції). - Київ: МДП "Кварк", 1996 р. - 37с.
22. Леонтьоев А.Н. Об историческом подходе в изучении психики человека. - М., 1983.-с.210
23. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977.-с.160
24. Лукашевич М.П. "Соціалізація" - К., 1998.-с.210
25. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. - М., 1974.-с.320
26. Мещерякова Л.И. Педагогика - М., 1974.-с.250
27. Мордвинцева Л.П. Японская школа: модели социализации. - М., 1991.-с.89
28. Норданский Н. Основы и практика социального воспитания. - М., 1925. - с.212.
29. Москаленко В.В. Социализация личности. - К.:Вища школа,1986. - с.167
30. Норданский Л. Основы и практика социального воспитания. - Москва., 1925.- с.212
31. Психологический словарь / Под ред. В.В.Давыдова. - М., 1983. - с.397.
32. Ольшанський В.Б. Социализация - М., 1970.- с.162
33. Парыгина В.Д. Социальная психология как наука - Л., 1967.-с.342
34. Психологія і педагогіка життєтворчості / В.Д.Доній, Г.М.Несен, Л.В.Сохань, І.І.Єрмаков. - К.: ВІПОЛ, 1996. - 781с.
35. Реан Кольшинский Социальная пед-психол. - К., 1999.-с.230
36. Рувински Л.И. Воспитание и самовоспитание школьников. - М., 1969.-с.158
37. Рудестам К. Груповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. - М., 1993.-с.96
38. Сорокин П.Л. Общедоступный учебник социологии - М.: Наука, 1994.-с.388
39. Смелзер Н. Дж. Социология - М.: 1991.-с.198
40. Стельмахович М.Г. Народная педагогика - К., 1985.-с.203
41. Сухомлинський В.О. Як виховувати справжню людину-К.,1976.-с.194
42. Татенко В.А. Шляхи формування особистості учня. - К., 1985.-с.356
43. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М.: Наука, 1965. - 240с.
44. Українська національна система виховання. - К., 1991.-с.233
45. Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого "Я" - Тбилиси., 1991.-с.56
46. Фіцула М.М. Педагогічні проблеми виховання учнів. - К., 1981.-с.176
47. Фіцула М.М. Педагогіка - Тернопіль, 1997.-с.205
48. Філософія / За ред. Г.А.Зайченко, В.М.Саратовського, Кального, В.І.Даниленка. - Київ: Вища школа, 1995. - 453с.
49. Шилова М.П. Изучение воспитанности школьников. - М., 1992.-с.104
50. Шубинский В.С. Человек как цель воспитания - М., 1992.-с.258
51. Шепанский Я. Елементарные понятие социалогии.-: М: Прогрес,1969.-с.452
52. Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. - Мюнхен-Тернопіль, 1992.-с.234

 
 

Цікаве

Загрузка...