WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток творчих здібностей студентів за допомогою індивідуальних завдань - Реферат

Розвиток творчих здібностей студентів за допомогою індивідуальних завдань - Реферат

мотиваційним стимулом навчально-трудової діяльності учнів; 2) варіативність завдання: відбір раціонального варіанту виконання. Це ставить студентів перед необхідністю аналізувати свою роботу; 3) посильність і доступність завдання. Треба враховувати індивідуальні особливості студентів: рівень знань, умінь, навичок. Складність поставленого завдання має співвідноситися з їх практичними можливостями.
Наведені критерії взято за основу під час складання різнорівневих карток-завдань. Найчастіше використовують на заняттях із практикуму з обслуговуючої праці такі типи завдань: графічні (побудова креслень спідниці, коміра, ліфу сукні тощо); технологічні (читання, складання, доопрацювання інструкційних технологічних карт, вибір раціональної технології обробки деталі або вузла виробу); конструкторські(розробка конструкції виробу, внесення змін у конструкцію виробу і пояснення своїх дій); розрахункові (визначення розмірів деталей викрійок, кількості тканини); контрольно-тренувальні (знання термінології, знання видів швів та їх використання, перевірка засвоєння програмного матеріалу).
Можна скласти картки трьох рівнів:
Рівень А - шаблонно-тренувальний: містить контрольно-тренувальні запитання та завдання. Графічні - на пояснення креслень викрійок, назву точок і ліній на викрійці. Технологічні - на пояснення технологічних карт.
Дає змогу проконтролювати або закріпити програмний матеріал заняття, забезпечити можливість виникнення позитивних емоцій навчальної діяльності учнів з низьким рівнем розвитку здібностей.
Рівень В - розрахунково-технологічний: визначення розмірів деталей викрійок, складання й доопрацювання технологічних карт. Створює передумови до активної пізнавально-пошукової діяльності, творчого застосування набутих знань, умінь і навичок, ознайомлює з методологією їх практичного використання.
Рівень С - творчий: конструкторські, графічні, технологічні задачі. Дає можливість перейти від шаблонно-споглядального до творчого використання здобутих знань, тобто безпосередньо використати їх для виконання конкретного практичного завдання. Відбувається розвиток особистості, формуються стійкі знання та мотиви їх активного пошуку. Виходячи з цього, можна зробити висновок про значущість задач різних рівнів на розвиток індивідуальних здібностей особистості.
Викладач завжди може безпомилково виділити сильних, середніх і слабких студентів. Першій групі треба дати більшу самостійність, дозволити користуватися додатковим матеріалом, виконувати вироби поза програмою. Як правило, досить самостійна і друга група. Вона добре орієнтується у вивченому матеріалі й може використати свої знання на практиці. А ось третю групу треба постійно контролювати й надавати їй помірну допомогу.
Наприклад, при виконанні практичної роботи з моделювання жіночої сукні студенти повинні закріпити теоретичні знання, сформувати навички та вміння щодо побудови базових креслень і нанесення конструктивно-декоративних ліній та розкладу готових креслень на тканині. Цей процес носить творчий, а іноді й кількаваріантний характер.
Спочатку ми розглядаємо розробку окремих моделей, обговорюємо особливості моделювання тієї чи іншої моделі, потім під час практичних занять кожний студент отримує індивідуальне завдання, при виконанні якого можна проявити певний творчий підхід. Одну й ту ж модель можна розробити по-різному. Все залежить від того, яким саме ви бачите готовий виріб. Яким саме ви хотіли б його зробити. Власне бажання може впливати на довжину спідниці, об'ємність ліфу, місце розташування кокетки, форму коміра, вибір тканини тощо.
На першому етапі студент вирішує, яку базову основу використати для розробки креслень спідниці та ліфу сукні та виконує ці креслення. Для виконання цього завдання йому стають у нагоді знання, набуті під час вивчення розділів "Конструювання спідниці" та "Конструювання ліфу".
На другому етапі треба на вже вибрану базову основу нанести конструктивно-декоративні лінії і зробити креслення деталей даної моделі. При цьому актуалізуються знання з розділу "Конструктивно-декоративні елементи жіночого одягу".
На третьому етапі готові креслення треба раціонально розкласти на імітованій тканині, позначити припуски на шви та визначити її необхідну кількість. Для цього студенту треба вирішити, яку за шириною тканину краще обрати, як розкласти креслення з урахуванням малюнку, напрямку ворса, клітинки тощо. При цьому здійснюється робота щодо конкретизації знань з розділів "Припуски на шви" та "Розклад креслень на тканині".
Виконавши таку детальну роботу, студенти свідомо використовують набуті знання, вміння та навички під час роботи з реальною тканиною. Така діяльність до вподоби студентам і дає позитивні результати. Вона активізує їх творче мислення, формує знання, вміння й навички щодо розробки креслень виробів. Майбутні вчителі вчаться аналізувати та систематизувати здобуті знання.
У процесі роботи активізується діяльність кожного студента, створюються передумови переходу від пасивного сприйняття до активного мислення. Уміння творчо використовувати здобуті знання є соціальною цінністю, оскільки допомагає людині виконувати суспільні й професійні функції, швидко адаптуватись до нових економічних умов, сприяє гнучкому переходу від одного виду діяльності до іншого. В умовах прискореного науково-технічного прогресу це вміння стає нагальною суспільною необхідністю, тому що сучасна школа відчуває потребу вже не стільки в простих навичках розумової праці людини, скільки в її творчих здібностях.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. - М.: Просвещение, 1982. - 192 с.
2. Давидов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986. - 240 с.
3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. - 3-те видання, доповнене. - К., 2001. - 608 с.
4. Скаткин М.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся в обучении. - М., 1965. - 96 с.
5. Тхоржевский Д.А. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін. - К.: Вища школа, 1992. - 336 с.
6. Щукина Г.П. Активизация учащихся в учебном процессе. - М.: Педагогика, 1979. - 178 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...