WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оптимізація індивідуально-професійного розвитку майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ - Реферат

Оптимізація індивідуально-професійного розвитку майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ - Реферат

матеріальних коштів - 33%, проблема працевлаштування - 17%, згадувалися також невпевненість у собі, соціальні умови проживання, вплив оточуючих людей, відсутність перспектив, надмірне навчальне навантаження, нестаток самоконтролю та саморегуляції, стан здоров'я, небажання працювати за обраною спеціальністю. Для студентів ІV курсу важливими факторами в професійному становленні вважаються: психологічна практика в школі - 18%, інтерес до предметів - 16%, літня педагогічна практика - 16%. Згадуються також любов до дітей, бажання отримати вищу освіту, виховання та самовиховання - 2%. Фактори, що заважають процесу професіоналізації, відсутність необхідної літератури - 41%, неможливість практикуватися в інших ВНЗ і обмінюватися досвідом - 18%, нестаток часу - 8%. Згадуються також друга зміна навчання, непотрібні предмети, байдужість викладачів, відсутність батьків, небажання працювати за спеціальністю в майбутньому - 3% (Табл. 1).
Таблиця 1
Фактори, що сприяють та перешкоджають процесу професійного становлення особистості практичного психолога

з/п III курс, спеціальність
"Практична психологія" IV курс, спеціальність
"Практична психологія"
Фактори, що сприяють особистісно-професійному росту Фактори, що перешкоджають особистісно-професійному росту Фактори, що сприяють особистісно-професійному росту Фактори, що перешкоджають особистісно-професійному росту
1. Особистісні якості Лінощі Практика в школі Відсутність необхідної літератури
2. Зацікавленість предметом вивчення Нестаток часу Інтерес до предметів Відсутність можливості обміну досвідом (зв'язок з інш. ВНЗ)
3. Бажання досягти високих результатів Нестаток літератури Літня педагогічна практика Нестаток часу
4. Процес навчання Нестаток матеріальних коштів Величезне прагнення до професійного спілкування Недосконала методика викладання
5. Підтримка близьких людей (батьків, рідних, друзів) Проблема працевлаштування Упевненість у власних силах Небажання працювати за спеціальністю
Що стосується реальних дій із самозмінення, то студенти віддають перевагу самоосвіті - читанню художньої і науково-популярної літератури з психології, що свідчить про своєрідність просвітницького характеру самовиховання студентів, яке є внутрішнім чинником розвитку особистості. Але стабільність та ефективність процесу самовдосконалення, самовиховання в процесі навчання у ВНЗ залежить не стільки від освітнього рівня, скільки від індивідуальних особливостей особистості студента, його активності, характеру виховної діяльності.
У цілому можна сказати, що програма цільової спрямованості має забезпечувати повноцінне суб'єктне включення до навчально-професійної діяльності за трьома основними напрямами: теоретична підготовка, практика оволодіння спеціальними технологіями професійної діяльності, особистісний розвиток, саморозвиток, самопізнання та самовдосконалення.
Таким чином, оптимізація особистісно-професійного розвитку практичних психологів може бути забезпечена шляхом реалізації комплексної інтегрованої системи як фундаментальної, теоретичної підготовки, так і за допомогою формування практичних умінь, навичок у різних напрямах, що сприяють психологічному оздоровленню, саморозвитку, самовдосконаленню й самопізнанню майбутніх фахівців. При цьому розвиток професійних умінь, навичок, ціннісних орієнтирів і професійно важливих якостей відбувається успішніше при дотриманні та врахуванні комплексу психологічних та соціально-психологічних умов.
Серед практичних рекомендацій, виконання яких сприяє оптимізації особистісно-професійного розвитку майбутнього практичного психолога, доцільно виділити такі: 1) теоретична підготовленість майбутніх практичних психологів; 2) формування й розвиток практичних умінь і навичок; 3) підвищення ефективності зв'язку підготовки та професійної діяльності (взаємозв'язок теорії і практики); 4) розвиток практичного психолога в цілісності, унікальності як природно-соціальної і культурно-професійної індивідуальності; 5) розвиток особистості практичного психолога як активного, творчого суб'єкта діяльності; 6) розвиток здібності до широкого і глибокого соціально-педагогічного мислення і творчості; 7) розвиток здатності управляти своїм психічним і фізичним станами; 8) свідоме здійснення практичним психологом на себе виховного впливу, управління своєю поведінкою; 9) прогноз перспектив особистісно-професійного росту; 10) спрямованість на продуктивність і ефективність майбутньої професійної діяльності; 11) аналіз ступеня сформованості професійно важливих якостей; 12) визнання практичного психолога суб'єктом безперервного процесу розвитку (саморозвитку), пізнання (самопізнання), професійного функціонування (самореалізації), особистісно-професійного вдосконалення (самовдосконалення).
ЛІТЕРАТУРА
1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - Ростов н/Д, 1996. - 512 с.
2. Коробка Л.М., Данильченко Н.О. Самопізнання та саморозвиток майбутніх соціальних педагогів у процесі формування психологічної готовності до професійної діяльності // Вісник Харківського Національного Університету ім. В.Н.Каразіна. - 2003. - №599. - С.169.
3. Крыжко В.В., Павлютенков Е.М. Психология в практике менеджера образования. - СПб.: КАРО, 2001. - 304 с.
4. Кудрявцев Т.В. Учебное пособие по курсу "Психология". Психология профессионального обучения и воспитания / Под ред. Ю.Ф.Пущина. - М.: МЭИ, 1986.
5. Панок В.Г. Основні напрями професійного становлення особистості практичного психолога у вищій школі // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - №4. - С.14.
6. Рабочая книга практического психолога: Пособие для спец-тов, работающих с персоналом / Под ред. А.А.Бодалева, А.А.Деркача, Л.Г.Лаптева. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. - 640 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...