WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психолого-педагогічні умови забезпечення колекційної спрямованості трудового і професійного навчання учнів допоміжної школи - Реферат

Психолого-педагогічні умови забезпечення колекційної спрямованості трудового і професійного навчання учнів допоміжної школи - Реферат

в процесі навчання і практичної діяльності займають процеси довільного запам'ятовування і відтворення. Але на відміну від таких учнів, у р/в школярів не спостерігається довільного удосконалення цих процесів, якщо систематично не проводити з ними спец. корекційної роботи.
Без спеціальної корекційно-виховної роботи школярі не можуть оволодіти раціональними і економічними прийомами запам'ятовування і відтворення.
Відомо, що р/в школярі володіють вкрай обмеженим колом уявлень і понять. Це не може не позначатись на процесі запам'ятовування. Для того, щоб діти осмислено запам'ятали навчальний матеріал, вони повинні мати чітке уявлення про ті предмети і явища, про які у ньому говоряться. Необхідно також, щоб діти правильно називали ці предмети і явища.
Як уже зазначалось, р/в школярі схильні розпочати виконання завдання без попередньої орієнтації в ньому. Ця тенденція позначається на процесі запам'ятовування. Якщо у процесі навчання не давати учневі відповідних роз'яснень, він не навчиться осмислено запам'ятовувати матеріал згідно поставлених завдань.
За відсутності спеціальної корекційно-виховної роботи р/в школярі не оволодівають прийомами осмисленого запам'ятовування, не роблять спроб порівнювати, встановлювати зв'язки між частинами матеріалу. Тому вони потребують спеціальної допомоги вчителя, спрямованої на формування у них раціональних прийомів запам'ятовування.
Так, наприклад, при вивченні теми: "Кутове кінцеве з'єднання брусків упівдерева" у 5-Б класі мені не вдавалося добитися запам'ятовування учнями матеріалу. Учні не могли повторити назву цього з'єднання. Але коли я використав прийом багаторазового механічного повторення справи пішли на краще. Учні вже знають і назвати саме з'єднання, його елементи, а також вміють виготовити його.
Отже, велика роль у процесі запам'ятовування р/в школярами належить повторенню. Повторення має для р/в школярів більше значення, ніж для нормальних.
У результаті повторення у р/в школярів не тільки збільшується кількість відтворених думок, а й покращується якість запам'ятовування відтворення, збагачується пасивний словник, який з часом переходить у активний, а на сонові цього учні можуть не тільки відтворювати думки, а й виловлювати власні.
Підготовка р/в дітей до посильної участі в суспільному житті, до праці, передбачає здійснення цілої системи корекційних міроприємств.
Важливо, щоб трудовий процес захоплював дітей, викликав у них позитивні емоції, бажання швидко в них включатись. Навколо кожного трудового завдання прагну створити хороший настрій, позитивну атмосферу. Трудова естетика - це вміння гарно працювати, правильно організувати своє робоче місце, правильно розкладати інструменти, матеріали, акуратно прибирати відходи. При підведенні підсумків (оцінюванні, виявленні кращих робіт учнів) завжди звертає вагу на те, щоб виріб мав приємно-естетичний вигляд. З цією метою показую учням тільки естетично оформлені зразки виробів. Залучаю учнів і до художнього оформлення стендів, виробів. В цьому випадку активно розвивається уява, пам'ять, мислення. Виконана робота викликає в учнів відчуття задоволення, радості, особливо якщо робота приносить радість іншим (батькам, малятам, знаходиться на виставці).
Направляючи роботи учнів, привчаю їх до думки, що виставлення красивих, гарно оформлених речей, виробів, вимагає терпіння, стриманості, смиренності, організованості, акуратності, точності і т.д.
Наприклад. Багато учнівських робіт знаходяться у виставочному залі, куди діти із задоволенням проводять своїх батьків, щоб показати свої кращі роботи, при цьому їх душі переповнені радістю.
Взагалі, корекційні завдання в допоміжній школі розв'язуються на кожному уроці, в чому й полягає особливість спеціального навчання. Проте є й специфічні уроки, спрямовані на корекцію вад у засвоєнні знань р/в учнів.
Таких уроків не буває в масовій школі, бо діти з нормальним інтелектом спроможні самостійно подолати подібні вади в засвоєнні знань під час повторення чи виконання домашніх завдань.
В допоміжній школі, навіть після добре проведеного уроку, незважаючи на запровадження ряду корекційних засобів, учні не завжди повністю й якісно засвоюють знання.
З часом окремі елементи засвоєних знань здобуваються, абстрактні послаблюються, руйнуються зв'язки між окремим фактами, явищами, процесами, подіями, прийомами роботи, відображеними в раніше сприйнятих знаннях. У цих умовах недоцільно відразу переходити до закріплення щойно поданого навчального матеріалу. Потрібна додаткова робота для уточнення, внесення поправок, поповнення і відтворення знань, особливо тоді, коли одна й та сама тема вивчається протягом багатьох уроків.
Сутність колекційної роботи на цих спеціальних уроках полягає в тому, що відбувається повторення раніше вивченого матеріалу з метою його уточнення і доповнення. Для цього матеріал заново поділяється на частини, кожну з яких вивчають окремо. завдяки повторному поелементному вивченню знань і умінь відновлюється слабо засвоєні раніше або забуті знання, виправляються допущені неточності в засвоєнні окремих фактів, поглиблюються поверхово засвоєний навчальний матеріал. Поряд з тим продовжується збагачуватись і закріплюватись нові знання в пам'яті учнів.
Все це досягається на, так званих, уроках додаткової корекції знань і умінь, які дозволяють створити міцну основу для успішного навчання дітей.
Отже, корекція вад у р/в дитини, які її психічний розвиток в цілому, можливі за умови здійснення нею певної діяльності.
Найсприятливіші умови для опанування діяльністю учнями доп. школи мають заняття із трудового навчання. Саме тут дитина діє в системі розгорнутих та зовні фіксованих вимог: виготовити кожний предмет за визначеними етапами діяльності, осмислити і зрозуміти сутність і значення кожного з них для ефективності праці.
Вчитель має спеціально організувати трудове навчання, оскільки р/в учні усвідомлюють та опановують процес праці лише в разі необхідності.
Тому важливою умовою формування діяльності в учнів допом.школи на заняттях з трудового навчання є керівництво процесом засвоєння кожного етапу (аналізу, планування, організації, практичного виконання, самоконтролю), послідовного їх здійснення під час виготовлення будь-яких об'єктів праці, а це і є основою корекції та розвитку всіх основних сфер психофізичного розвитку учнів з особливимипотребами у навчанні та вихованні.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Основи спеціальної дидактики. Розділ 16. "Трудове навчання як один з найважливіших засобів корекції і розвитку розумово відсталої дитини".
2. Журнал "Дефектологія" 2/98 ст. 2. Олена Рохліна "Корекційна спрямованість навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями".
3. Б.І. Пінський. Психологічні особливості діяльності розумово відсталих школярів. Спеціальна психологія, тексти.
4. Психолого-педагогічні та методичні проблеми розливального навчання. Збірник статей.
5. Г.М. Дульнов. Навчально-виховна робота в допоміжній школі. "Виховання розумово відсталих школярів".
6. С.Р. Мирський. Методика професійно-трудового навчання в допоміжній школі. "Комплексні практичні роботи".
7. Методичні рекомендації. Вимоги до уроку в спеціальній школі для дітей з вадами інтелекту. Кам'янець-Подільський державний університет.

 
 

Цікаве

Загрузка...