WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Експериментальна перевірка ефективності впровадження компетентнісного підходу до складання завдань всеукраїнських олімпіад юних істориків - Реферат

Експериментальна перевірка ефективності впровадження компетентнісного підходу до складання завдань всеукраїнських олімпіад юних істориків - Реферат

події, відображати структуру об'єкта, визначати принципи побудови логічних ланцюжків тощо); інформаційні та ціннісні (знаходити та виправляти помилки в тексті, характеризувати джерело, визначати автора за характером тексту, співставляти різні погляди, інтерпретувати джерела тощо). Із завдань було відібрано ті, що вимагали вище зазначених компетентностей. Оцінки за їх виконання як показники сформованості певної складової компетентності були занесені до узагальнювальної таблиці (таблиця 3).
Таблиця 3
Якісні зміни у компетентностях одинадцятикласників-учасників
Всеукраїнських олімпіад юних істориків 1995-2003 років
(у середніх за 100-бальною шкалою оцінювання)
Характеристика компетентностей ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ
Хронологічна 48 53 55 64 66 58
Називати подію за її датою 64 - - - 78 -
Вибирати події певного історичного періоду 59 69 - 56 61 -
Розташовувати події у хронологічній послідовності 16 31 - - - -
Визначати синхронність подій - 31 65 - - -
Складати хронологічні таблиці - 60 - - - -
Визначати етапи історичного процесу (події) 54 - - - 60 -
Розв'язувати кросдат - - - 73 - -
Розв'язувати хронологічні рівняння - - - - - 58
Просторова 55 62 57 65 37 74
Асоціювати подію або явище з певною країною - 62 56 65 - -
Асоціювати політичну організацію з країною - 47 - - - -
Асоціювати регіони та міста з певною країною 55 77 - - - -
Називати позначені на карті регіони - - 58 - - -
Позначати на карті країни і регіони - - - 65 - -
Позначати на карті складні історичні події - - - - 37 79
Складати легенду до карти - - - - 37 74
Логічно-історична 47 55 58 62 72 75
Називатифакти 28 51 49 51 - 62
Визначати причини і наслідки 53 57 55 67 82 76
Тлумачити поняття 57 77 65 - - -
Порівнювати події, явища, процеси 60 46 - 73 83 78
Виділяти головні події 61 - - - - -
Відображати структуру об'єкта - - 70 58 - -
Визначати принципи побудови логічних ланцюгів - - - - 64 60
Визначати тенденції та напрямки - - 56 65 - -
Складати план доповіді, статті, виступу - 46 56 - 73 -
Характеризувати особу, подію - - 58 61 59 86
Обгрунтовувати думку - - 61 - - 76
Довести тезу - - - 61 - 84
Характеризувати історичне явище 23 - - - 71 -
Розв'язати кросворд, назвати терміни 51 - 58 - - 62
Інформаційна та ціннісна 40 46 60 - 66 35
Виправляти помилки у тексті 36 - 60 - 66 28
Характеризувати джерела з теми - 40 - - - -
Визначати автора за змістом тексту - 54 - - - 33
Співставляти різні погляди 44 - 61 - - -
Інтерпретувати джерела - - - - - 44
Аналіз даних таблиці дозволяє зробити певні висновки. 1.Змінилася якісна структура компетентностей. Так, якщо у 1998 р. найбільш розвинутими були просторова (55 б.), хронологічна (48 б.), логічно-історична(47 б.) та інформаційна (40 б.), то у 2001-2002 рр. на перший план виссунулася логічно-історична (75 б.), далі - просторова (74 б.), інформаційна (66 б.) та хронологічна (58 б.). Це свідчить про переорієнтацію навчання учнів з навантаження їхньої пам'яті на розвиток історичного мислення (рис. 1).
Рис. 1. Зміни предметної компетентності одинадцятикласників-учасників Всеукраїнських олімпіад юних істориків 1995-2003 рр.
2. Значно підвищився рівень розвиненості історичного мислення учнів, що випливає із значного покращення виконання завдань на визначення причин і наслідків історичних подій (з 53 б. до 82 б. та 76 б.), порівняння подій, явищ та процесів (з 60 б. до 83 б. та 78 б.), визначення тенденцій і напрямків розвитку (з 56 б. до 65 б.), характеристики історичних явищ та осіб (з 51 б. до 62 б. та з 58 б. до 86 б.), обґрунтування думок (з 61 б. до 76 б.). 3. Відбулися позитивні зміни у розвитку критичного мислення учнів, про що свідчить постійне покращення виконання одинадцятикласниками завдань на пошук і виправлення помилок у тексті (з 36 б. до 60б. і 66 б.). Проте, мислительні операції учнів ще значно прив'язані до стандартних навчальних ситуацій, значно гірше застосовуються у змінених ситуаціях. Так, якщо текст відбивав програмовий матеріал у логіці підручника, результат за виконання завдання був порівняно високим, якщо ж у тексті поєднувалися різні теми, або потрібно було залучити відомий матеріал з інших предметів, результат значно погіршувався (до 28 б.). 4. Розвиток історичного та критичного мислення учасників олімпіад відбувається не за рахунок втрати рівня знань, а паралельно із піднесенням їх рівня. Це видно із зростання оцінок за виконання завдань, які потребують залучення учнями конкретного фактичного матеріалу: назвати подію за датою (64 - 78 б.), асоціювати подію з певною країною (62 - 65 б.), назвати факти (28 - 51 - 49 - 51 - 62 б.), розв'язати кросдат (51 - 58 - 62 б.) тощо. 5. Інформаційні та ціннісні компетенції формуються в учнів повільніше та відповідають наближеному до середнього рівня: характеризувати джерела (40 б.), визначити автора за характером і змістом тексту (44 б.), інтерпретувати джерело (44 б.) тощо. 6. Складні уміння, які застосовують учні для виконання завдань, не можна відривати від фактичного матеріалу, передбачуваного завданням, тому характер матеріалу безпосередньо впливає на якість використання уміння. Наприклад, кращі показники учні демонструють на матеріалі історії України, ніж всесвітньої історії, а також на матеріалі, який вивчався пізніше й пов'язаний із визначними подіями і постатями.
ЛІТЕРАТУРА
1. Баханов К.О. Всеукраїнські олімпіади юних істориків: сторінки історії, завдання, підсумки: Методичний посібник для вчителя. - Запоріжжя: Просвіта, 2004. - 216 с.
2. Баханов К.О. Основні підходи до змісту завдань Всеукраїнських олімпіад юних істориків // Матеріали Всеукраїнської конференції на тему "Методичні проблеми учнівських і студентських олімпіад та особливості роботи з обдарованою молоддю". 17-20 листопада 1997 р. - К.: ІЗМН, 1998. - С. 160-166.
3. Баханов К.О. Підсумки всеукраїнських олімпіад юних істориків і проблеми викладання історії // Історія в школах України. - 1996. - №2. - С. 18-28.
4. Баханов К.О. Робота з обдарованими дітьми під кутом зору підсумків Всеукраїнської олімпіади юних істориків // Історія в школах України. - 1998. - №4. - С. 30-36.
5. Баханов К.О., Гінетова Т.Л. Всеукраїнська олімпіада юних істориків: підсумки і нові завдання // Історія в школах України. - 2001. - №4. - С. 26-33.

 
 

Цікаве

Загрузка...