WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Експериментальна перевірка ефективності впровадження компетентнісного підходу до складання завдань всеукраїнських олімпіад юних істориків - Реферат

Експериментальна перевірка ефективності впровадження компетентнісного підходу до складання завдань всеукраїнських олімпіад юних істориків - Реферат

думок
Житомир, 2000 " Визначати синхронність подій
" Заповнювати кросдат " Позначати території розселення
" Називати події, позначені на карті
" Позначати на карті воєнні дії " Визначати за адміністративним устроєм державу
" Називати історичну долю народів
" Порівнювати ідеології
" Визначати причини міграції
" Порівнювати прояви одного явища в різних країнах
" Пояснювати тенденції
" Визначати перспективи
" Визначати роль певного чинника " Порівнювати зміст історичних джерел " Висловлювати думку з позиції учасника події " Обґрунтову-вати власну думку
Луганськ, 2001 " Здійснювати періодизацію історичної епохи " Зображувати на карті історичні події " Визначати порушення логіки добірки
" Схематично зображувати історичний процес
" Робити узагальнення з означеного періоду " Визначати прогресивність історичних явищ " Робити узагальнення
Луцьк, 2002 " Розв'язувати хронологічні рівняння " Складати легенду до карти
" Позначати напрями міграції населення " Порівнювати світогляди
" Пояснювати саме такий перебіг подій
" Визначати зміни у житті пересічнихлюдей
" Називати здобутки певного історичного періоду " Обґрунтовувати вживання терміну " Визначати походження прізвиськ історичних осіб
" Визначати внесок особи в історію
Херсон, 2003 " За ланцюгом дат визначати складну історичну подію " Позначати на карті зміни, що відбулися протягом історичного періоду
" За ланцюгом географічних орієнтирів визначати складну історичну подію
" Давати роз'яснення позначкам на карті " Виявляти принципи побудови логічних ланцюгів
" Визначати вплив подій в Україні на всесвітню історію
" Характеризувати історію держави за планом " Тлумачити крилаті вислови
" Визначати ступінь правдивості зображення
" Виявляти тенденційність твору " Визначати роль певного чинника в історичних подіях " Розв'язувати логічні задачі
Узагальнення результатів Всеукраїнської олімпіади юних істориків у середніх балах (сумі отриманих балів, поділеній на кількість завдань) і переведених у 100-бальну шкалу дає досить чітку картину, яка відбиває тенденцію у кількісних змінах рівня компетентності учнів (таблиця 2).
Таблиця 2
Виконання тестових та творчих завдань учасниками
Всеукраїнських олімпіад юних істориків 1995-2003 років
(у середніх балах за 100-бальною шкалою оцінювання)
Клас
Місто Тестові Творчі Кількість учасників
8 9 10 11 8 9 10 11
ІІ Миколаїв, 1995 - 54 48 47 - 48 49 46 155
ІІІ Тернопіль, 1996 - 58 44 57 - 52 48 53 165
ІV Рівне, 1998 - 57 52 52 - 52 52 63 162
V Житомир, 2000 52 54 54 56 52 56 54 62 166
VІ Луганськ, 2001 62 52 56 58 62 64 60 62 162
VІІ Луцьк,2002 44 56 46 72 52 68 46 82 169
VІІІ Херсон, 2003 39 43 55 37 50 59 46 62 167
Аналіз даних таблиці виявляє кілька закономірностей. 1. Загальна тенденція на зростання загального бала за виконання як тестових, так і творчих завдань (у 9 та 11 кл. з 1995 по 2002 р., у 8 кл. з 2000 по 2001 р., у 10 кл. з 1995 по 2001 р.), на зниження результатів у 8 та 10 кл. протягом 2002-2003 років та 9 і 11 кл. - у 2003 р. Це викликано тим, що на VІІ Всеукраїнській олімпіаді юних істориків з учнями 8 та 10 кл. були випробувані завдання підвищеної складності, які передбачали виявлення цілісного бачення учнями історичного процесу на прикладі окремих держав, загальної ерудиції, застосування знань з побутової історії, техніки, геральдики, відомостей про духовний світ людини в різні історичні епохи, проведення паралелей між всесвітньою та вітчизняною історією тощо. Цей підхід було поширено на завдання для всіх класів у наступній VІІІ Всеукраїнській олімпіаді юних істориків. Як наслідок, стрімке зниження загального балу. 2. Більш стрімкі темпи зростання ступеня компетентності учнями 11 кл., що виявилося у збільшенні середнього бала: на 53% тестових та 100% творчих завдань протягом 1995-2002 років, ніж в учнів 10 кл. - це зростання відбулося відповідно на 17% і 29%, що може пояснюватися і зростанням загального рівня компетентності одинадцятикласників, і наявністю прямого стимулювання переможців пільговим вступом до ВНЗ. 3. Перевага протягом 1995-1996 років у загальній сумі балів за виконання тестових завдань над балами, отриманими за творчі роботи, що пояснюється певним перехідним періодом від знаннєвої до компетентнісної орієнтації у підготовці учнів. Починаючи з 2000 року простежується зворотна тенденція: бали за виконання творчих завдань мають більшу вагу, що свідчить про посилення творчої складової у навчальній діяльності учнів.
Ці зміни підтверджені результатами анкетування учасників Всеукраїнської олімпіади юних істориків. Якщо у 1996 р. на запитання: "Що Ви вважаєте головним у власному навчанні історії?" - 72% учнів відзначили знання фактів, подій та історичних осіб, то у 2001 р. - переважало: "розвиток мислення" (63%), "розвиток історичного або логічного мислення" (28%), "необхідність зрозуміти історію, навчитися загальному баченню історичного процесу" (18%), "оцінювати історичної ситуації" (10%), - і відповіді лише 16% учнів зорієнтовані на запам'ятовування фактичного матеріалу.
Наведені дані свідчать про зміни кількісного показника розвитку компетентності, за яким можуть приховуватись показники обсягу знань та окремих умінь, які через те, що знаходяться під постійним контролем за ефектом Е.Трондайка дають дещо вищі показники, ніж ті, що не контролюються. Для виявлення якісних змін у компетентностях учнів були взяті результати виконання учнями 11 кл. завдань, які передбачають використання різноманітних складних умінь. Для зручності ці вміння були згруповані відповідно до поширеної у методиці навчання історії класифікації: хронологічні (називати подію за датою, визначати події певного історичного періоду, розташовувати події у хронологічній послідовності, визначати синхронність подій, складати хронологічну таблицю, визначати етапи історичного процесу або складної події, розв'язувати кросдати та хронологічні рівняння тощо); просторові (асоціювати подію або явище з певною країною, асоціювати історичні міста та регіони з країною, називати позначені на карті регіони та події, позначати на карті країни, регіони, складні історичні події, складати легенду карти тощо); логічно-історичні (називати факти, визначати причини і наслідки події, тлумачити поняття, порівнювати події, явища, процеси, виділяти головні

 
 

Цікаве

Загрузка...