WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Експериментальна перевірка ефективності впровадження компетентнісного підходу до складання завдань всеукраїнських олімпіад юних істориків - Реферат

Експериментальна перевірка ефективності впровадження компетентнісного підходу до складання завдань всеукраїнських олімпіад юних істориків - Реферат

олімпіадам (які почали проводилися на 5 років пізніше за українські, з 2000 року). Це дещо ускладнило обрахування результатів експерименту, проте мало сприяти кращій підготовці учнів саме до виконання творчих завдань і допомогти виявляти здібності учнів. Таким чином, завдання олімпіади висували перед учасниками комплекс вимог, які передбачали демонстрацію учнями певних складних умінь та базових знань. З кожною Всеукраїнською олімпіадою юних істориків завдання ускладнювалися, що відповідно підвищувало й рівень вимог (компетенцій). Динаміка розвитку вимог показана у таблиці 1. Наприклад, якщо наІІ Всеукраїнській олімпіаді юних істориків від учнів крім знання основних подій вимагалося ще й вибрати події або конкретні історичні поняття, що мають відношення до визначеного історичного періоду; розташувати події у хронологічній послідовності, здійснити класифікацію за часом створення; визначити тривалість події, назвати подію за запропонованою датою; визначити етапи історичного процесу, то на ІІ Всеукраїнській олімпіаді юних істориків додавалося: заповнити та дати назву хронологічній таблиці, виписати з переліку події, що відбувалися в одному році, але в різних регіонах тощо.
Уперше компетентнісний підхід до складання завдань був застосований при підготовці до ІІ Всеукраїнської олімпіади юних істориків. Про це заздалегідь не повідомлялося, а учні готувалися, орієнтуючись на завдання попередньої олімпіади, що ґрунтувалися на знаннєвому підході. Тому показники цієї олімпіади ми вважаємо результатами констатувального, а всі решта - формувального експерименту. У подальшому викладі ми будемо спиратися передусім на результати робіт одинадцятикласників, оскільки вони демонструють кінцевий результат усього шкільного навчання. По-друге, завдання для всіх класів складалися подібно, тому аналіз даних з однієї паралелі класів можна вважати достатнім для створення уявлення про якісні та кількісні зміни компетентності учнів. По-третє, підсумки Всеукраїнської олімпіади юних істориків широко висвітлювалися автором у низці публікацій [1, с.136-178; 2; 3; 4; 5], тому немає потреби у докладному їх викладі на сторінках цього дослідження.
Дані, якими ми оперуємо, отримані автором особисто, шляхом аналізу протоколів засідань журі Всеукраїнських олімпіад юних істориків, письмових звітів членів журі, анкетування учасників олімпіади та безпосередньо робіт учнів. Усього експериментом було охоплено 1136 учнів: у констатувальному зрізі - 1995 р. - 155 учнів (27 - 9 кл., 49 - 10 кл., 79 - 11 кл.); у наступних зрізах: 1996 р. - 165 учнів (39 - 9 кл., 47 - 10 кл., 79 - 11 кл.); 1998 р. - 162 учня (43 - 9 кл., 54 - 10 кл., 65 - 11 кл.); 2000 р. - 166 учнів (35 - 8 кл., 43 - 9 кл., 39 - 10 кл., 49 - 11 кл.); 2001 р. - 162 учня (36 - 8 кл., 37 - 9 кл., 46 - 10 кл., 43 - 11 кл.); 2002 р. - 169 учнів (38 - 8 кл., 39 - 9 кл., 43 - 10 кл., 49 - 11 кл.); 2003 р. - 167 учнів (33 - 8 кл., 37 - 9 кл., 48 - 10 кл., 49 - 11 кл.).
Оскільки оцінювання виконання завдань Всеукраїнської олімпіади юних істориків здійснювалося шляхом нарахування певної кількості балів (від 0,25 до 2) за кожну правильну відповідь, а кожне завдання мало свій максимальний бал (від 4 до 25), то порівняння результатів за такими оцінками неможливе. Тому оцінки журі були переведені у бали за
100-бальною шкалою таким чином: якщо учень за виконання завдання отримав 8 балів із 20 можливих, то оцінка складає 40% від максимального балу і за 100-бальною шкалою має дорівнювати 40 балам.
Таблиця 1
Компетенції, означені у завданнях
Всеукраїнських олімпіад юних істориків 1995-2003 років
Олім-піада Хронологічні Просторові Логічно-історичні Інформаційні Ціннісні Загально-навчальні
1 2 3 4 5 6 7
Миколаїв, 1995 " Визначати подію або поняття, що стосується визначеного періоду
" Розташувати у хронологічній послідовності
" Класифікувати за часом створення
" Називати дату події
" Називати подію за датою
" Визначати тривалість події
" Визначати етапи історичного процесу " Називати регіон поширення
" Називати країни, через яку проходить визначений маршрут " Встановлювати логічний ланцюг: діяч - країна - час
" Класифікувати за визначеною ознакою
" Давати тлумачення понять
" Встановлювати зв'язок між подією та визначеним явищем
" Встановлювати ієрархію чинників
" Порівнювати історичні події
" Характеризувати особу
" Характеризувати різні погляди на подію " Визначати правильність судження
" Зіставляти ідеальну модель і існуючий стан
" Визначати ідеї документа
" Визначати автора слів
" Характеризувати історичні джерела
" Виправляти помилки у тексті " Називати політичну течію за гаслом
" Визначати спрямованість політики за правовими актами
" Визначати мотиви за характером дій " Складати план
" Складати тези
" Складати повідомлення
Тернопіль, 1996 " Заповнювати і давати назву хронологічної таблиці
" Визначати події, що відбувалися в одному році " Називати регіони походження сільськогосподарських культур
" Називати країни, до яких належать міста " Встановлювати логічний ланцюг: організація - час - рух - ідеї
" Встановлювати логічний ланцюг: капітал - основа економіки - реформи - сутність
" Тлумачити поняття, визначаючи специфіку часу та регіону
" Порівнювати становище різних регіонів
" Називати факти біографії " Визначати умови написання документу
" Визначати час написання тексту
" Називати час, автора та привід висловлювання
" Характеризувати джерела з теми " Визначати походження імен
" Давати моральну оцінку особі
" Висловлювати особисте ставлення " Розв'язувати кросворд
" Висвітлювати аспект теми
Рівне, 1998 " Називати дату події і добирати до неї синхронну
" Відносити подію до часу та регіону " Визначати країни, до яких належать регіони
" Логічно поєднувати географічні назви
" Позначати на карті держави " Встановлювати логічний ланцюг: подія - … - піднесення руху
" Визначати, що випадає із зазначеної логіки
" Визначати привід і наслідки подій
" Відображати характер відносин у вигляді графіка
" Визначати вплив подій на різні галузі життя
" Пояснювати зміну політичної орієнтації " Зіставляти інформацію різних джерел
" Підкріплювати думку джерелом " Заповнювати структурну схему
" Доводити або спростовувати думку
" Обґрунтову-вати одну з

 
 

Цікаве

Загрузка...