WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп’ютерне забезпечення дидактичних засобів і прийомів розвитку логічного мислення у навчанні фізики учнів основної школи - Реферат

Комп’ютерне забезпечення дидактичних засобів і прийомів розвитку логічного мислення у навчанні фізики учнів основної школи - Реферат

вправи. Остаточні результати підсумовуються у вигляді вікна.
Другий варіант роботи зі змістом вікна пропонуємо розглянути на прикладі завдання тесту "Узагальнення фізичних понять". До заданого поняття учневі потрібно вказати (підібрати) правильне узагальнення із запропонованих у нижній частині екрана.
Від попередньої вправи спосіб виконання відрізняється тим, що потрібно встановити курсор на відповідному понятті та, натиснувши ліву кнопку миші, перемістити слово у відповідну клітинку. Учневі надається можливість відмінити своє рішення, остаточна відповідь приймається тільки після натискання кнопки "Перевірити". Дистрактори ("помилкові" відповіді) підбираються з понять, які знаходяться у певних відношеннях до поданого, наприклад, "вид-вид", "рід-вид", функціональні відношення - тобто сприймаються як можливі відповіді. Вірогідність випадковоговідгадування при 4-5 варіантах відповідей досить мала. Програмою передбачено зміну розташування місця правильної відповіді при кожній спробі відповіді, тому від учня вимагатиметься розумова діяльність, а не запам'ятовування готових відповідей.
У програмі реалізовано 10 тестів (20 завдань у кожному) для самостійного виконання тренувальних вправ учнями.
Важливим завданням навчальної програми відновлення логіки розв'язку фізичної задачі є розвиток уміння правильно дотримуватися логіки та записувати розв'язок розрахункових задач. Учнів сьомих класів, що вміють розв'язувати рівняння з невідомими, потрібно навчати виокремлюванню в тексті фізичної задачі заданої величини, умови, формули, розрахункових обчислень та відповіді. Важливість такого переходу абстрактних невідомих змінних до обґрунтованого та зрозумілого учням уведення числових значень фізичних характеристик підкреслено у працях [4]. Під час запису умови задачі виконуються такі розумові операції, як аналіз та синтез, встановлення причинно-наслідкових зв'язків між поняттями, тому нами було створено навчальну комп'ютерну програму "Відновлення логіки розв'язку стандартної фізичної задачі" (автор П.Бєльчев, програміст Ю.Малєв). Програму створено для допомоги у навчанні учнів основної школи розв'язування стандартних задач з фізики. На початку навчання розв'язання фізичних розрахункових задач учні утруднюються знаходити питання задачі, правильно виокремлювати дані, обирати необхідні формули та виконувати розрахунки заданих величин. Комп'ютерна програма ставить за мету допомогти учневі запам'ятати правильний запис розв'язку стандартних задач, наведених у шкільному підручнику "Фізика-7" (авт. Є.Коршак та ін.). Таких зразків розв'язку задач наведено 15, у підручнику "Фізика-8" - 18 прикладів задач, що свідчить про необхідність звернути увагу саме на таке оформлення розв'язку задачі.
Після натискання кнопки "Почати тест" учневі пропонується перше завдання. Вікно основної частини програми (рис. 2) містить текст задачі, місця для розташування елементів розв'язку задачі, вихідні дані. Нижня частина вікна містить службові кнопки "Перевірити", "Наступна задача", "Правильні розв'язки" та "Закінчити роботу". Учню пропонується правильно розташувати подані елементи логіки розв'язку задачі. Програма передбачає можливість відмови від помилкових розташувань елементів, тому перевірка виконання вправи здійснюється тільки після натискання учнем відповідної кнопки. Якщо елементи розв'язку задачі розташовані у правильній логічній послідовності, то вони позначені зеленим кольором, якщо помилково, то червоним. Учень у навчальному режимі може ознайомитися з правильним варіантом виконання вправи, а потім перейти до наступної задачі. Наприкінці тестування підсумовуються утруднення учня у вигляді кількості помилок при розташуванні умови, формул, розрахунків та відповідей задачі.
Розв'язування фізичних задач з логічним навантаженням ("якісних") (рис. 2. Авторська задача) можна звести до побудови низки логічних суджень, які завершуються правильним умовиводом. Навчати такого розв'язку - призначення другої частини навчальної комп'ютерної програми. Учневі пропонується відновити правильний логічний порядок міркувань (суджень) та зробити правильний умовивід.
Технологія роботи залишається незмінною. Збережена можливість використовувати для підказки збільшені малюнки та допоміжні креслення, що наведені у задачі. Правильне розташування елементів розв'язку під час перевірки позначається зеленим кольором, помилкове - червоним.
Описані авторські комп'ютерні програми дозволяють вчителю фізики вводити до бази завдань не тільки типові задачі, а й власноруч складені задачі та завдання з логічним навантаженням. Таким чином, виконуються рекомендації щодо врахування в методиці навчання розв'язання фізичних задач структурної інтеграції процесів складання й розв'язування [3].
Використання комп'ютерних програм дозволяє реалізувати принципи розвивального навчання в комплексі у певній системі: проведення навчання на високому рівні складності в зоні найближчого розвитку кожного учня; навчання у швидкому темпі з наданням індивідуальної допомоги різного рівня; забезпечення систематичного розвитку кожного учня - сприяння розвитку спеціальних (підведення під поняття, відбір суттєвих ознак тощо) та загальних (порівняння, аналіз, синтез, узагальнення тощо) прийомів розумових дій.
Напрямок подальших досліджень полягає в площині аналізу методичної системи навчання фізики, який повинен окреслити навчальні задачі, що можуть бути вирішені переважно засобами інформаційних технологій, тому що інші дидактичні засоби менш ефективні.
ЛІТЕРАТУРА
1. Жалдак М.И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии в учебном процессе // Использование информационной технологии в учебном процессе. - К.: КГПИ, 1990. - С.8-10.
2. Освіта в інноваційному поступі суспільства // Фізика та астрономія в школі. - 2006. - №5. - С. 2-4.
3. Павленко А.І. Методика навчання учнів середньої школи розв'язуванню і складанню фізичних задач: (теоретичні основи). - К.: ТОВ "Міжнар. фін. Агенція", 1997. - 177 с.
4. Решанова В.И. Развитие логического мышления учащихся при обучении физике. - М.: Просвещение, 1985. - 93 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...