WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп’ютерне забезпечення дидактичних засобів і прийомів розвитку логічного мислення у навчанні фізики учнів основної школи - Реферат

Комп’ютерне забезпечення дидактичних засобів і прийомів розвитку логічного мислення у навчанні фізики учнів основної школи - Реферат


Реферат на тему:
Комп'ютерне забезпечення дидактичних засобів і прийомів розвитку логічного мислення у навчанні фізики учнів основної школи
У доповіді "Освіта в інноваційному поступі суспільства" міністра освіти і науки України С.Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України наголошується, що Україна долучилася до світових тенденцій розвитку освіти, зокрема її інформатизації. Пріоритетною метою навчання в загальноосвітній школі є всебічний розвиток учнів, їхньої активності, ініціативи й самостійності в процесі набуття системи дієвих знань і їх застосування на практиці. Досягнення цієї мети передбачає використання педагогами вдосконалених форм і методів навчання, реалізацію на практиці принципів розвивального навчання.
Упровадження педагогом інформаційних технологій є важливим рушієм поліпшення якості освіти, урізноманітнює педагогічні технології, розширює доступ до інформації. Це питання висвітлюється в працях М.Жалдака, Ю.Рамського, С.Ракова, Н.Морзе, В.Бикова, Ю.Жука, О.Желюка та ін.
Широке впровадження інформаційних технологій в різноманітні сфери діяльності людини, їх майже неосяжні можливості щодо опрацювання інформації переконливо свідчать, що використання комп'ютера в навчанні - необхідний компонент освітнього процесу.
Мета дослідження - розроблення методів навчання шкільних предметів, зокрема фізики, на основі сучасних інформаційних технологій.
Відомо, що використання педагогічних програмних засобів навчання дозволяє більш раціонально організувати процес розвитку кожного учня, спонукати його до активної роботи з урахуванням власних особливостей (наприклад, індивідуального темпу навчання) [1]. Навчальні комп'ютерні програми практично миттєво обробляють відповіді учнів, підтверджують правильні або пропонують виправити помилкові. Учень частіше опиняється в ситуації успіху, що стимулює його до наступного етапу навчання. Навчальні комп'ютерні програми застосовувалися нами як допоміжний засіб закріплення, контролю та тренування з метою формування навичок логічного мислення. Найбільш результативним є, на наш погляд, поєднання діагностичної, навчально-корекційної роботи з використанням програмних засобів, які моделюють діяльність учня з друкованим посібником під керівництвом учителя або самостійно. Вимоги до вмінь учня для роботи з програмами є мінімальними - уміння користувача персонального комп'ютера, а перелік виконуваних операцій за допомогою маніпулятора типу "миша" обмежений: відкриття списку, обрання та "переміщення" об'єкта. Така мінімалізація вимог до дій учня дозволяє не відволікати його від головної мети: закріплення навичок виконання логічних операцій та узагальнення прийомів розумових дій.
Нами розроблено декілька комп'ютерних програм та методику їх використання в процесі навчання фізики: програмний комплекс розвитку логічних операцій та узагальнених прийомів розумових дій, "Електронний зошит для лабораторних робіт із фізики, 7 клас", програма з відновлення фізичного тексту, програма відновлення логіки розв'язку фізичної задачі, програмний комплекс тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Усі програми використовуються IBM-сумісною технікою та стандартним програмним забезпеченням.
Програмний комплекс розвитку навичок логічних операцій та узагальнених прийомів розумових дій (комп'ютерне забезпечення) створений для реалізації можливості проведення діагностичної та корекційно-розвивальної роботи з сучасними інформаційними засобами. Програма написана мовою програмування Delphi. Обсяг програми близько 840 Кb. Комплекс складається з блоку тестування та блоку вправ, які подаються учневі у двох режимах: навчання та контролю. Принципова відмінність цих режимів роботи полягає в тому, що навчання відбувається з можливою підказкою учневі, час відповіді не обмежений, після виконання вправи можна ознайомитися з варіантом правильної відповіді. Режим контролю - 20 завдань з тієї ж теми, але час відповіді обмежений 8 хвилинами, підказка відсутня, та перевірка правильних відповідей до закінчення тестування не проводиться. Сценарій процесу навчання відбувається за розгалуженою схемою: передбачена допомога-роз'яснення перед початком виконання вправи, допомога після помилкової відповіді на більш ніж половину завдань вправи, при повторному утрудненні учня йому пропонуються спрощені завдання. Комплекс доцільно використовувати для організації самостійної роботи, поточного самоконтролю учня за рівнем виконання вправ та заощадження часу педагога. Складність завдань збільшується поступово, стимулюється розумова діяльність учнів, оперативно повідомляється учневі про наявність помилок та варіанти правильних відповідей. Екран програми не має зайвих та "мальовничих" елементів, звуковий супровід не передбачається, щоб не відволікати учнів. Кожний екран потребує від учня розумової діяльності, суто інформаційні екрани не використовуються. Поява інструкції до виконання вправ передбачена тільки після виклику. Програма негайно сповіщає учня про результат виконання як окремого завдання вправи, так і вправи в цілому, вказуючи кількість правильно виконаних завдань. Перший приклад завдання стосується тесту "Класифікації фізичних понять", у якому передбачається вилучення "зайвого" за змістом поняття з поданих. На рис. 1 зображено екран відповідної вправи. Приклад завдання вправи: рядок з фізичними поняттями - будинок, кисень, олія, радіохвилі, олівець. При наведенні курсору миші на рядок завдання у нижній частині екрана автоматично з'являється допомога - у даному випадку це родове поняття - речовина. Поняття, що не відповідає родовому поняттю, є "зайвим" - у цьому завданні поняття радіохвилі. Учень повинен навести курсор миші на це слово та задіяти ліву кнопку. Прямокутник із написом-підказкою поняття зникне з рядка завдання.
Після виконання всіх п'яти завдань учневі стає доступною кнопка "Перевірити", з натисканням якої правильні відповіді позначаються зеленим кольором, помилкові - червоним.
Екран самоперевірки виконання вправи передбачає можливість ознайомлення з правильними варіантами відповідей. При натисканні кнопки "Далі" пропонується виконати наступні завдання цієї

 
 

Цікаве

Загрузка...