WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблема навичок і вмінь усного спілкування у навчанні дітей старшого дошкільного віку іноземних мов - Реферат

Проблема навичок і вмінь усного спілкування у навчанні дітей старшого дошкільного віку іноземних мов - Реферат

уважає Б.Бєляєв, завжди є лише компонентами мовленнєвих умінь [1, с.24].
Проаналізувавши визначення феномену "навичка" та його якості, виділені Ю.Пассовим, ми робимо висновок, що навичкою усного спілкування необхідно вважати здатність виконувати самостійні дії в системі свідомої комунікативної діяльності, яка стала умовою здійснення процесу спілкування завдяки таким якостям, як автоматичність, гнучкість, сталість, відносна складність. На думку вчених, уміння має дуже багато спільного з навичкою, але все ж таки це самостійний феномен. Ознайомившись із визначенням уміння, наданим Ю.Пассовим, на дослідження якого ми спираємося, вважаємо, що вміння усного спілкування - це здатність людини керувати процесом спілкування в умовах вирішення комунікативних завдань, якій притаманні такі властивості, як цілеспрямованість, динамічність, продуктивність, інтегрованість, ієрархічність.
Фундаментальне значення для нашого дослідження мають групи вмінь, необхідних для усного спілкування, визначених Ю.Пассовим. Уміння спілкуватися вчений називає системно-інтегрованим умінням, адже воно, на його думку, виявляє цілу систему вмінь різного порядку й характеру.
Проаналізувавши вміння першої групи - "власне мовленнєві вміння", ми обираємо для своєї методики формування вмінь усного спілкування, такі, як: вступати у спілкування; підтримувати спілкування; завершувати спілкування; враховувати компоненти ситуації спілкування; розуміти сказане з першого разу в нормальному темпі; перепитувати співрозмовника, якщо потрібне уточнення й пояснення; ініціювати спілкування; висловлювати основні мовленнєві функції: підтверджувати якусь інформацію, заперечувати, прохати, запрошувати, дивуватися тощо; говорити виразно, цілісно як у змістовому, так і в структурному відношенні; висловлюватися логічно та зв'язно; висловлюватися продуктивно, тобто досягати своєї мети; говорити самостійно, в нормальному темпі; говорити експромтом, без підготовки, але ми передбачаємо здійснення даного вміння тільки на вже знайомому мовномуматеріалі. Ми не включаємо вміння переказувати прочитане, адже діти старшого дошкільного віку ще не читають англійською. Щодо вміння переказувати почуте, то ми залишаємо його, але в найелементарнішій формі, на рівні 3-4 фраз або речень.
Ознайомившись з іншими групами вмінь, визначених Ю.Пассовим, ми обираємо вміння мовленнєвого етикету: привітання, знайомство, запрошення, згода, вдячність тощо; вміння невербального спілкування; вміння спілкуватися в різних організаційних формах; вміння спілкуватися на різних рівнях, а саме: в парах, невеликих (3 дитини) групах, у колективі (8-10 дітей). Зазначені вище групи вмінь усного спілкування мають для нашого дослідження не тільки теоретичне, але й практичне (і це - головне!) значення, адже ми обираємо їх за показники критеріїв спілкуванням англійською мовою старших дошкільників [2, с.39-42].
Аналіз наукового фонду з навчання дошкільників спілкування англійською мовою надав нам можливість визначити теоретичні позиції, які стали основою побудови експериментальної роботи. Експериментальне дослідження передбачало декілька етапів. Завданнями пошуково-розвідувального етапу було вивчення сучасного стану навчання спілкування англійською мовою дітей старшого дошкільного віку. Реалізація означених завдань передбачала: а) аналіз програм, методичних рекомендацій, розробок і навчальних посібників з англійської мови для старших дошкільників; б) анкетування батьків з метою визначення їх ставлення до навчання дітей англійської мови з дошкільного віку. Результати пошуково-розвідувального етапу експерименту засвідчили, що сьогодні в Україні створено достатню теоретичну базу для навчання дошкільників англійської мови, але відсутні програма й методичне забезпечення формування в дітей старшого дошкільного віку вмінь усного спілкування англійською мовою. Анкетування батьків засвідчило їх бажання залучати дітей до вивчення англійської мови, але навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах України не узаконено державними документами. Водночас кількість дитячих садків, які практикують заняття з англійської мови з дітьми 4-6 років, щороку збільшується. Усе це зумовило пошуки ефективних шляхів формування у старших дошкільників умінь усного англомовного спілкування. Констатуючий етап експерименту передбачав: а) визначення критеріїв і показників сформованості вмінь спілкування англійською мовою дітей старшого дошкільного віку; б) розробку експериментальних завдань, які дозволили визначити вихідні рівні сформованості усних комунікативних умінь; в) вибір експериментальних майданчиків (ними стали дитячі садки Запорізької і Херсонської областей); г) тестування дітей з метою виявлення рівня сформованості вмінь спілкуватися англійською мовою.
Як засвідчують одержані дані, діти не розмовляють англійською мовою, не володіють лексикою, не розуміють значення слів і не співвідносять значення з формою. Але майже всі вони привіталися англійською "Hello!", яке їм відомо від старших братів і сестер, дорослих, з телебачення. Таким чином, одержані результати стали підґрунтям для розробки методики формування у старших дошкільників умінь усного спілкування англійською мовою на формувальному етапі експерименту.
Підсумовуючи вищесказане, слід підкреслити, що осмислення важливої ролі і значення навичок і вмінь у навчанні англійської мови допомагає сформувати у старших дошкільників здатність спілкуватися.
ЛІТЕРАТУРА
1. Беляев Б.В. Психологические основы усвоения лексики иностранного языка: Пособие для преподавателей и студентов. - М.: Просвещение, 1964. - 136 с.
2. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. - М.: Русский язык, 1989. - 276 с.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. - М.: Педагогика, 1989. - Т.1. - 488 с.
4. Філософський словник соціальних термінів. - X.: Р.И.Ф., 2005. - 672 с.
5. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. - X.: Прапор, 2004. - 640 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...