WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психолого-педагогічні особливості навчальної діяльності молодших школярів - Реферат

Психолого-педагогічні особливості навчальної діяльності молодших школярів - Реферат

дитина з перших років привикає і з яким рахується. А вже потім народжується невідоме почуття самостійності, яке школа повинна підтримувати.
Соціально-економічні зміни, які відбуваються у житті нашої країни, потребують термінового перегляду засвоєних поглядів, установок не лише в області виховання підростаючого покоління, а й у взаємовідносинах усіх ланок системи соціального розвитку особистості. Насамперед це стосується взаємовідносин школи і сім'ї. Аналіз стану цих взаємин свідчить, що традиційний підхід до виховання підростаючих поколінь, через систему взаємовідносин спільних зусиль школи і сім'ї та педагогічного керівництва сімейним вихованням є надзвичайно малоефективним.
Відомо, що сім'я - природне і найбільш стійке формування людського суспільства, яка акумулює в собі всі найважливіші його ознаки. Сім'я завжди була найкращим колективним вихователем, носієм найвищих національних ідеалів.
Виховати дитину здоровою, працелюбною, справжнім громадянином - справа нелегка. Батько і мати несуть відповідальність перед суспільством за виховання дітей, за формування майбутнього громадянина. Процес виховання дітей в сім'ї знаходиться в тісному зв'язку з процесом виховання та навчання підростаючого покоління в школі. Керівна роль, при чому, належить школі, яка повинна функціонувати виховні функції і сім'ї в суспільстві.
В сім'ї дитина вперше засвоює норми моралі, навики спільної праці, формуються життєві плани дітей, естетичні ідеали, виховується любов до України.
Батьківщина починається з сім'ї і найважливіші риси та якості громадянина зароджуються в сімейному вихованні, діти - продовження не тільки нашого роду, а й нашого соціального ладу, наших завоювань і благородних намірів. І від того, які духовні цінності візьме від нас молодь, залежатиме майбутнє нашого народу і суспільства.
Яку б дорогу не вибирали наші діти, вони, безумовно, займуть належне місце в житті, якщо у них буде виховане почуття громадянської відповідальності, високі моральні якості і справжнє працелюбство.
Батьки - найкращі вихователі, а тому, насамперед, вони відповідають перед власною совістю, народом, державою за виховання своїх дітей. Саме в сім'ї складаються і поступово змінюються ті або інші життєві установки особистості, котрі й визначають сутність її духовності, її моральне обличчя.
Сьогодення вплинуло на зміст позашкільної роботи з дітьми і підлітками. Ринкові відносини, конкуренція, вільний вибір галузі діяльності сприяють посиленню потреби особистості у додатковій освіті, ранньому професійному самовизначенні. І головне - посилюється увага й зацікавленість батьків до позашкільної діяльності дітей, зростає попит на додаткові освітні послуги.
Визнаючи усе віковічне значення школи, шкільної освіти для найкращого розвитку дітей, не можна не бачити, що найкраща школа без позашкільної освіти і її допомоги не дасть великих корисних наслідків. Позашкільна освіта потрібна для культурного поступу країни як найкращий засіб до виховання гармонійно розвинутої особи - індивідуальності, а не того одноманітного гурту, який не здатен ні захистити свою волю, ні направити її на загальне добро.
Надзвичайно важливе значення для формування життєвих ставлень дитини мають передусім взаємини між самими батьками, оскільки в них віддзеркалюється загальний дух сімейних стосунків, спрямованість життєдіяльності і сім'ї, її моральна сфера.
Сім'я і школа ставить перед собою основне головне завдання - виховання всесторонньо, гармонійно розвинено, реалізувати себе в професійному, громадянському і сімейному аспектах.
Потреба в здоровому способі життя, розвинений інтелект і широкий всебічний розвиток, інтелігентність у спілкуванні, естетичне сприйняття світу - ось кінцевий результат спільної виховної діяльності сім'ї і школи. Принципи і підходи, які повинні працювати на кінцевий результат, реалізуються в школі, але необхідно, щоб все життя учня, виховуючи і розвиваюче, будувалося на єдиній основі і в стінах навчального закладу та дому.
Протиріччя у виховних підходах сім'ї і школи відтворюються на ефективності виховного процесу. Результат, на який розраховує школа і якого звичайно, повинні прагнути і ми, батьки, щоб добитися тільки нашими спільними зусиллями.
Щоб не було нещасливий дітей, перед органами освіти і молодими батьками, як і завжди, є потреба підвищити культуру сімейного й громадського виховання дітей. То ж давайте усі разом, не тільки про це говорити й писати, а й діяти.
8. Список літератури :
1. В.А.Сухомлинский. "Сердце отдаю детям". - Киев: "Радянська школа", 1981
2. В.О.Сухомлинський. "Батьківська практика". - Київ: "Радянська школа", 1978
3. М.В.Рождественская. "Будьте внимательны к детям". - Киев: "Радянська школа", 1984
4. А.М. Федь "Эстетика поведения и быта школьников". - Киев: "Радянська школа", 1981
5. Баранов С.П., Болотна Л.Р., Сластенин В.А. Педагогика.-М.: Просвещение, 1987.- 566 с.
6. Бондар Л. Позакласна робота з учнями в педагогічній спадщині Сухомлинського // Початкова школа.-№11. - 1997.- С.40 - 47.
7. Боришевський М.Й. Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості // Початкова школа.-№4. - 1995.- С.4 - 9.
8. Ващенко Г. Виховний ідеал.- Полтава, 1992. - 234 с.
9. Ващенко Г.В Виховний ідеал: Підручник для вихователів, учителів та українських родин. - Брюссель - Торонто - Нью-Йьорк - Лондон - Мюнхен: Видавництво Центральної управи Спілки Української Молоді. - 1976. - 376с.
10. Вербицький В.В. Шляхи залучення школярів до позашкільної юннатської роботи // Початкова школа.-№1, 1995.- С.30 - 34.
11. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. - Львів, 1996. - 238с.
12. Вугрич В.П. Домашні завдання батькам // Початкова школа.-№4, 1993.- С.54 - 56.
13. Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - Рівне, 1996. - 236с.
14. Гнатюк В.М. Позакласна робота та проблеми національного виховання // Директор школи. - 1999. - №5 (52).
15. Горбач І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи з батьками // Рідна школа. - №2. - 2000. - С.71 - 73.
16. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні.- К., 1997.- 27 с.
17. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття").-К., 1994. - 17 с.
18. Докуніна О. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім'ї // Початкова школа. - №6. - 1997. - С.6-12.
19. Журавлев В.И. Педагогика.-М.: Рос. пед. агентство, 1996.- 602 с.
20. Зайчук В.О. Завдання педагогічних колективів навчально-виховних закладів України у реформуванні позашкільної роботи // Початкова школа.-№1, 1995.- С.21-26.
21. Закон України "Про освіту".-Київ, 1997.-16с.
22. Зубко О., Зубко-Добровольська Н. Родина - школа майбутнього. -Київ, 1995.- 74 с.
23. Імідж школи на порозі ХХІ століття / За ред. І.Г.Єрмакова. - Київ, 1997. - Ч.1. - 382с.
24. Імідж школи на порозі ХХІ століття /За ред. І.Г.Єрмакова. - Київ, 1998. - Ч.2. - 391с.

 
 

Цікаве

Загрузка...