WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості полікультурної освіти вчителів в університетах США - Реферат

Особливості полікультурної освіти вчителів в університетах США - Реферат


Реферат на тему:
Особливості полікультурної освіти вчителів в університетах США
У нових освітніх і соціокультурних умовах особливу актуальність для вітчизняної школи і педагогіки набувають розробка питань полікультурної освіти та виховання, використання позитивного світового досвіду, накопиченого в цій галузі. Реформування освіти в Україні націлене на впровадження нових підходів у підготовці майбутніх учителів, втілення нових стратегій. Звернення до гуманістичних засад педагогічної науки, інтеграційні процеси в економіці та в освітньому просторі, поява комунікаційної мережі створюють низку передумов для активізації засад полікультурної освіти.
Одним із засобів трансформування та оновлення сучасної системи освіти є вивчення європейського та світового досвіду педагогічної освіти та підготовки педагогічних кадрів з урахуванням полікультурності суспільства. Країною, яка має багатий досвід у становленні та розробці питань полікультурності, є США, одна з перших країн, які звернулися до вирішення цієї проблеми, що було викликано історичними умовами. Як зазначає відомий дослідник американського суспільства А.Токвіль, "Сполучені штати Америки - це єдина країна, яка дає змогу простежити природний і спокійний розвиток суспільства, в якому всі події і впливи піддаються науковому аналізу. Як наслідок, Америка виставляє в яскравому світлі феномен творення, який у інших країнах прихований від дослідників у глибинах віків" [12, c.845].
Актуалізація засад полікультурного виховання в Україні розпочалася з кінця 90-х років ХХ століття. У науковій літературі зустрічається багато споріднених термінів для позначення напрямку освітньої політики на засадах полікультурного виховання. Це такі поняття, як "полікультурна освіта" (О.Гаганова, М.Красовицький, Т.Клінченко, З.Малькова, Л.Супрунова, Є.Ковальчук), "багатокультурна освіта" (Г.Дмитрієв, О.Дубовик, В.Міттер), "мультикультурна освіта" (П.Майо, П.Макларен, Г.Палаткіна, П.Фрейре), "плюралістична освіта" (А.Шафрикова, А.Абсалямова, Е.Беккі, А.Бруннер, Н.Козакевич, А.Моатассиме, Т.Мулуса), "інтегративна освіта" (К.Ірвін, М.Кліток), "інтеркультурна освіта і виховання" (Г.Ауернхаймер, П.Дойє), "полікультурна освіта і виховання" (І.Антонюк, Р.Баяновська, О.Гаганова, О.Джуринський, І.Лощенова, Т.Рюлькер, О.Сухомлинська).
Дуже активно розроблялися питання полікультурної освіти в американській педагогіці такими вченими, як К.Беннет, Дж.Бенкс, Г.Бейкер, Ж.Гай, Д.Голлник, Дж.Ґудлад, Л.Дарлінг-Хаммонд, К.Кемпбел, С.Ньєто, Д.Садкер, М.Садкер, П.Тідт та А.Тідт, Е.Р.Холлінс, Ф.Чінн та іншими.
Актуальність упровадження полікультурної освіти зумовлена потребою організації нашого суспільства на засадах гуманізму, свободи, рівності та соціальної справедливості. У полікультурній освіті акцент робиться на закладені в етнічних культурах цінності, що мають загальнолюдське значення, а отже, сприятимуть розвитку особистості, встановленню добросусідського співробітництва на міжособистісних, державних і міжнародних рівнях. Багато уваги приділяється питанню захисту прав національних меншин: державами-членами Ради Європи та деякими іншими було підписано низку документів, наскрізною ідеєю яких є створення умов терпимості та діалогу, необхідного для того, щоб культурне різноманіття було джерелом і фактором збагачення, а не розколу кожного суспільства.
Виходячи з усіх документів ЮНЕСКО, можна стверджувати, що подальший розвиток та трансформування освіти, і зокрема вищої, спрямовано на виховання та навчання наступних поколінь у дусі терпимості та діалогу культур. Освіта повинна стати провідником національних та загальнолюдських цінностей, сприяти розумінню та поглибленню знань не тільки про власну культуру, але й культуру та традиції інших народів чи етносів, виступати захисником свободи людини зі всіма її індивідуальними рисами, інтересами, орієнтаціями та надавати можливості для повної, багатопланової самореалізації.
Американські дослідники під полі/мультикультурною освітою розуміють освіту, спрямовану на збереження і розвиток усього різноманіття культурних цінностей, норм, зразків і форм діяльності, що існують у певному суспільстві, і на передачу цієї спадщини молодому поколінню [1]. Основна ідея полікультурної освіти проявляється в розвитку кроскультурних здібностей, які дозволяють молоді адаптуватися в різних культурних середовищах. Британський довідник з теорії культурної комунікації дає більш детальне тлумачення. Полікультуралізм/полікультурність - це визначення суспільства, яке містить численні різноманітні, але взаємозалежні культурні традиції, що часто асоціюються з різними етнічними компонентами цього суспільства. З визнання суспільства полікультурним випливають два основні наслідки: 1) переосмислення уявлень про культурну цілісність (монолітність) суспільства, що включає відмову від спроби інтегрувати різні етнічні групи, тому що інтеграція передбачає "розгляд" у домінуючій культурі; 2) переосмислення поняття "культурного різноманіття": необхідність враховувати відносини домінування між різними культурами, аналізувати міжкультурні взаємини, а не лише стимулювати "інтерес до екзотичного" [3].
Відома американська дослідниця в сфері полікультурної освіти Г.Бейкер стверджує, що суспільне різноманіття включає етнічні і расові меншини, релігійні групи, мовні розбіжності, статеві відмінності, економічні умови, релігійні обмеження, фізичні і розумові вади, вікові групи та ін. Полікультурна освіта дає можливість особистості познайомитись і освоїти одну або ж декілька культур: систему цінностей, стиль життя чи мови. Полікультурна освіта обов'язково також виділяє роль особистості як представника певної національності в збереженні і розвитку культури цієї нації [6, c.11]. Розуміння полікультурності починається з усвідомлення різноманітності навколишнього світу, усвідомлення того, що і країна, в якій ти живеш, і весь світ населені представниками різноманітних етнічних і культурних груп. І якщо вищі навчальні заклади орієнтовані на індивідуальні потреби тих, хто навчається, то вони повинні забезпечити таку освіту, яка б допомагала представникам різних культур не лише співіснувати, але жити разом на основі гармонійної взаємодії. У той же час освіта покликана допомогти студентам набути знання і

 
 

Цікаве

Загрузка...