WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моральне виховання у світі, що глобалізується - Реферат

Моральне виховання у світі, що глобалізується - Реферат

вільної, самостійної, відповідальної, критичної і в той же час терпимої та лояльної людини, відкритої для змін і для творчості [7, c.353]. У національно-етнічній сфері сучасний світ орієнтує людину на поєднання патріотизму й космополітизму, тобто на здатність гнучко поєднувати універсальність і почуття громадянина світу з прихильністю до інтересів своєї країни, з повагою до її минулого й сьогодення; у сфері праці сучасна людина має бути працелюбною, у сфері державності - законослухняною, у ставленні до себе має переважати самоповага, у ставленні до інших - уміння встановлювати партнерські паритетні взаємини [7, c.353-356]. Отже, майбутнє потребує пріоритетного формування таких якостей особистості, які мають допомогти їй адаптуватися до швидких змін основ суспільного життя - ієрархії цінностей, серед яких велике значення відіграють мобільність, відкриті можливості, толерантність, автономність, соціальна відповідальність, громадянськість. Г.Лактіонова вважає, що глобалізація потребує особистості, яка готова оволодівати новітніми технологіями та іноземними мовами, вміє співпрацювати та має певний рівень мислення з урахуванням не тільки особистих, національних інтересів, а й інтересів світової спільноти [13, c.2]. Такий тип мислення В.Кукушин називає глобальним. Глобальне мислення, на думку вченого, - це усвідомлення своєї причетності до всього, що відбувається на планеті, визнання нерозривного зв'язку людини з космосом, сприйняття кожної людини творцем культури, пріоритет соціальних і планетарних інтересів над особистими [12, c.173]. Ю.Терещенко серед якостей людини, "які вірогідно будуть цінуватися цивілізацією завтрашнього дня", визначає: 1) патріотизм, розвинуте почуття національної гідності, а отже, спроможність до історичної самоідентифікації; 2) винахідливість, ініціативність, підприємливість, тобто здатність людини демонструвати в різний спосіб свою свободу, конкурентоспроможність, а отже, наявність унеї реальних підстав для самовдоволення; 3) моральну та правову відповідальність; 4) толерантність, розвинуту спроможність людини приборкувати недоброзичливість у своєму ставленні до інших; 5) загострену світоглядно-екологічну чутливість до буття людини у світі [18, c.214-216].
Зазначаючи, що означені грані виховного ідеалу та запропонована на їх підставі модель людини багато в чому уподібнена до ідеалу людини гармонійної і всебічно розвинутої, тобто до того ідеалу, яким педагогіка тривалий історичний час послуговується і від якого до сьогоднішнього дня не відмовляється, Ю.Терещенко робить акцент на ініціативності, толерантності, здатності людини ризикувати, дбати про екологію і свою власну культуру, тобто на тому, "що людина світу не протистоїть, а продовжує його як суверенний суб'єкт активності" [18, с.216]. Отже, моральне виховання у світі, де посилюються глобалізаційні тенденції, має формувати в підростаючого покоління певний комплекс якостей, спрямованих на ефективну адаптацію до життя у глобальному світі з його ризиками, суперечностями та нестабільністю, з одного боку, та на підвищення відповідальності за долю планети, з іншого.
Вищенаведене дозволяє зробити такі висновки.
Система освіти, як і всі сфери життя сучасної людини, відчуває дію глобалізаційних процесів світового масштабу. У результаті глобалізації соціокультурного простору створюються сприятливі умови як для збагачення та продуктивного діалогу різних культур-суб'єктів глобалізації, так і для їхньої уніфікації, втрати культурної різноманітності, деградації моральних основ духовності людини на шляху до перетворення у представника споживацької "вестернізованої" спільноти.
У процесі вивчення можливостей збереження моральних основ життя етична думка знаходиться у пошуку універсальної для всього людства етики. Методологічним підґрунтям морального виховання сучасної людини у закладах освіти може стати етика відповідальності К.-О.Апеля або концепція світового етосу - проблему назви вирішувати теоретикам моральної філософії, але у світі, що глобалізується, вже створюються підстави для об'єднання всього людства навколо єдиної ідеї, спрямованої на забезпечення виживання людини як духовної соціобіологічної істоти.
Моральне виховання у світі, що глобалізується, має оновити ідеал людини, яка, безперечно, має залишатися гармонійною та всебічно розвиненою, але домінантами виховання повинні стати відповідальність як за власні вчинки, так і за долю всього людства; толерантність як першооснова продуктивного міжетнічного та міжкультурного діалогу; патріотизм, що має забезпечити збереження етнокультурної ідентичності особистості в глобальному світі.
Проблема морального виховання у світі, що глобалізується, є набагато складнішою, ніж представлена у статті, тому перспективи подальшого вивчення цієї проблематики автор убачає в її концептуальному оформленні з позицій гуманізму, демократичного плюралізму, діалогу культур.
ЛІТЕРАТУРА
1. Апель К.-О. Трансформация философии. - М.: Логос, 2001. - 344 с.
2. Беркович Н.А. Нация в процессе глобальной этнической интегрированности человечества // Глобализация в социально-философском измерении: Сборник материалов конференции. - СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. - С. 23-25.
3. Вульфсон Б. Мировое образовательное пространство на рубеже ХХ и ХХI веков // Педагогика. - 2002. - №10. - С. 3.
4. Гусейнов А.А. Возможно ли глобальное общество без глобального этоса? // http://guseinov.ru/publ/glob_ethos.html
5. Гусейнов А.А. Об идее абсолютной морали // http://guseinov.ru/
publ/abs_m.html
6. Декларация мирового отоса // http://anthropology.ru/ru/texts/
documents/weltethos.html
7. Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 370 с.
8. Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития // Мировая экономика и международные отношения. - 2000. - №2. - С. 15.
9. Ільюшина Е. Глобалізація і постмодерне суспільство // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - №4. - С. 88-97.

 
 

Цікаве

Загрузка...