WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток індивідуальних здібностей учнів на уроках математики - Реферат

Розвиток індивідуальних здібностей учнів на уроках математики - Реферат


Реферат на тему:
"Розвиток індивідуальних здібностей учнів
на уроках математики"
ПЛАН
Вступ
1. Поняття індивідуальних здібностей. Основні підходи щодо розвитку індивідуальних здібностей учнів на уроках математики
2. Удосконалення математичного мислення як важлива складова розвитку індивідуальних здібностей на уроках математики
3. Методична система розвитку індивідуальних здібностей учнів на уроках математики
4. Математична обдарованість та подальший її розвиток на уроках математики
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Шкільний курс математики має забезпечити міцне і свідоме оволодіння системою математичних знань, умінь, які потрібні для загального розвитку учнів, для їх практичної діяльності в умовах сучасного виробництва, для вивчення для достатньо високому рівні споріднених шкільних предметів (фізики, креслення, хімії та ін.) і для продовження освіти.
Під загальним розвитком людини розуміють насамперед знання нею основ наук про природу, суспільство і людське мислення, найважливіших галузей виробництва, мистецтва і т. п.
Школа повинна готувати освідчених людей з широким кругозором, які знали б основи науки, розбиралися в основних галузях виробництва, володіли методами наукового пізнаня.
Для загальної освіти дуже важливо теж ознайомити учнів з науковими методами дослідження, такими, як аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія тощо. І не лише ознайомити, а й озброїти учнів цими методами, щоб вони могли практично в конкретнихситуаціях аналізувати різні твердження, явища, проблеми, виділяти з них важливіші, систематизувати та класифікувати їх. Вивчення математики в цьому відношенні може дати дуже багато. Взагалі, математика і властивий їй стиль мислення - істотні елементи загальної культури сучасної людини.
Ознайомити учнів з цими елементами культури, дати їм мінімум математичних знань, які потрібно кожній людині, - це завдання покладене на вчителів математики. Одне з найважливіших завдань шкільної математики - розвивати математичне мислення учнів.
1. Поняття індивідуальних здібностей. Основні підходи щодо розвитку індивідуальних здібностей учнів на уроках математики
Коли говорять про здібності людини, то мають на увазі його можливості в тій чи іншій діяльності. Ці можливості приводять як до значних успіхів в оволодінні діяльністю, так і до високих показників праці.
За інших рівних умов (рівень підготовленості, знання, навички, уміння, витрачена час, розумові і фізичні зусилля) здібна людина одержує максимальні результати в порівнянні з менш здібними людьми.
Високі досягнення здатної людини є результатом відповідності комплексу його нервово-психічних властивостей вимогам діяльності.
Будь-яка діяльність складна і багатогранна. Вона висуває різні вимоги до психічних і фізичних сил людини. Якщо наявна система властивостей особистості відповідає цим вимогам, то людина здібна успішно і на високому рівні здійснювати діяльність. Якщо такої відповідності немає, то в індивіда виявляється нездібність до даного виду діяльності.
Ось чому збідність не можна звести до однієї якої-небудь властивості (гарне почуття пропорції, музичний слух і т.п.). Вона завжди синтез властивостей людської особистості.
Таким чином, здібність можна визначити як синтез властивостей людської особистості, що відповідає вимогам діяльності і забезпечує високих досягнень у ній.
Спостерігаючи школярів, учитель не без підстави вважає, що одні учні більш здібні до навчання, інші менш здібні. Буває так, що учень здібний до математики, але погано виражає свої думки в усній і письмовій мові чи виявляє здібності до мов, до літератури, взагалі до гуманітарних наук, але йому важко даються математика, фізика, вивчення техніки .
Здібностями називаються такі психічні якості, завдяки яким людина порівняно легко здобуває знання, уміння і навички й успішно займається якою-небудь діяльністю.
Здібності не зводяться до знань, умінь і навичок, хоча виявляються і розвиваються на їх основі. Тому треба бути дуже обережними і тактовними у визначенні здібностей учнів, щоб не прийняти слабке знання дитини за відсутність у неї здібностей. Подібні помилки іноді відбувалися навіть у відношенні майбутніх великих учених, що з якихось причин погано училися в школі. По цій же причині неправомірні висновки про здібності тільки на підставі деяких властивостей, що доводять не низькі здібності, а недолік знань.
На відміну від характеру і всіх інших властивостей особистості, здібність - це якість особистості, яка існує тільки щодо тієї чи іншої, але обов'язково визначеної діяльності.
Підручник психології К.К. Платонова дає наступне визначення поняттю "здібність": Здібності - це сукупність таких властивостей особистості, які визначають успішність навчання якої-небудь діяльності й удосконалювання в ній. А.В. Петровський у своєму підручнику по загальній психології дав таке визначення "здібності": Здібності - це такі психологічні особливості людини, від яких залежить успішність набуття знань, умінь, навичок, але які самі до наявності цих знань, навичок і умінь не зводяться.
Стосовно навичок, умінн і знань здібності людини виступають як деяка можливість. Подібно тому, як кинуте в ґрунт зерно є лише можливістю стосовно колосся, що може вирости з цього зерна, але лише за умови, що структура, склад і вологість ґрунту, погода і т.д. виявляться сприятливими, здібності людини є лише можливістю для набуття знань і вмінь. А будуть чи не будуть набуті ці знання й уміння, чи перетвориться можливість у дійсність, залежить від безлічі умов.
В психології розрізняють загальні та спеціальні здібності. Під загальними здібностями ми розуміємо таку систему індивідуально-вольових якостей особистості, яка спроможна забезпечувати відносно легко і продуктивність в оволодінні знаннями і здісненням різних видів діяльності. Вважається, що загальні здібності - це явище природного обдарування та всебічного розвитку особистості. Значна частина спеціалістів вважає, що проблема індивідуальних відмінностей є однією з самих складних та цікавих. Адже психічні якості людей формуються в житті, у процесі навчання, виховання, діяльності. При однакових умовах, навчальних програмах, методах навчання ми відмічаємо у всіх індивідуальні відмінності. Саме тому і цікаві люди, адже всі вони різні. І центральним моментом в індивідуальних відмінностях є саме здібності кожної людини, адже саме вони визначають становлення особистості, обумовлюють ступінь яскравості індивідуальності. Можна сказати, що здібності - це внутрішні умови розвитку людини, які формуються у процесі її взаємодії із зовнішнім світом.
Під спеціальними здібностями ми розуміємо систему якостей особистості, яка допомагає досягнути високих результатів у якійсь спеціальній галузі діяльності. Наприклад, музичній, художній, літературній та ін. До спеціальних здібностей відносять здібності практичної діяльності -конструктивно-технічні, організаторські, педагогічні та ін. Тобто, кожна діяльність

 
 

Цікаве

Загрузка...