WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчально-методична і наукова робота Тернопільського національного економічного університету - Реферат

Навчально-методична і наукова робота Тернопільського національного економічного університету - Реферат

року № 207, науково-дослідний сектор реорганізовується в науково-дослідну частину, яка виконує сьогодні такі функції:
- організація планування та виконання науково-дослідних робіт з держбюджетної, госпдоговірної тематики, міжнародних науково-технічних проектів, а також досліджень, які виконуються в межах основного робочого часу професорсько-викладацького персоналу в напрямках: органічної єдності змісту освіти і програм наукової діяльності;
- спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на розв'язання важливих соціально-економічних завдань, підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
- організація та проведення конкурсів на виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів держбюджету Міністерством освіти і науки України, Державним фондом фундаментальних досліджень, міжнародних грантів, тощо;
- на основі пропозицій кафедр постійне інформування потенційних споживачів науково-технічної продукції про можливості виконання науково-дослідних робіт на госпдоговірній основі, а також здійснювати контроль за їх виконанням;
- формування перспективного і поточного Тематичного плану науково-дослідних робіт, які виконуються науково-педагогічними працівниками у межах основного робочого часу та здійснювати контроль за його виконанням;
- представлення на державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт;
- формування Плану наукових видань за результатами наукових досліджень;
- розробка і представлення проректору з наукової роботи пропозицій щодо впровадження нових форм організації наукової та науково-технічної діяльності, підвищення ефективності науково-дослідних робіт;
- сприяння розвитку творчих зв'язків з науковими установами НАН України, АПН України, вищими навчальними закладами, Управлінням освіти і науки облдержадміністрації, зарубіжними вищими навчальними закладами, підприємствами і організаціями;
- формування щорічного Плану проведення наукових та науково-технічних заходів;
- сприяння організації науково-дослідної роботи студентів у рамках єдиної системи безперервної підготовки фахівців вищої кваліфікації від бакалаврату до аспірантури;
- участь в організації проведення наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій професорсько-викладацького складу, молодих вчених та студентів, студентських олімпіад, конкурсів науково-дослідних робіт;
- участь у підготовці матеріалів для атестації в частині наукової і науково-технічної діяльності та для включення Університету до Державного реєстру наукових установ;
- підготовка рейтингу науково-дослідної роботи кафедр, факультетів, інститутів, зведеного річного звіту про наукову та науково-технічну діяльність Університету;
- розширення і зміцнення матеріально-технічної бази з метою удосконалення проведення науково-дослідних робіт, поліпшення умов праці і техніки безпеки.
Організаційна структура науково-дослідної частини
В складі науково-дослідної частини функціонують:
- Науково-дослідний інститут інтелектуальних комп'ютерних систем;
- Науково-дослідний інститут методології та економіки вищої освіти;
- Науково-дослідний центр історії грошей;
- Центр досліджень контролінгу;
- Консультаційно-тренінговий центр "Клен";
- Відділ інтелектуальної власності;
- Група організації науково-дослідних робіт,
- Група аналізу та науково-технічної інформації;
- Лабораторія з актуальних проблем економіки України;
- Лабораторія з фінансово-економічних проблем сталого розвитку;
- Лабораторія з проблем матеріалознавства;
- Лабораторія з проблем інформаційних технологій.
Науково-дослідні роботи, що фінансуються із коштів загального фонду державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2007 рік
Назва теми: "Розробка концептуальних основ функціонування контролінгу в Україні." Науковий керівник: Пушкар Михайло Семенович, доктор економічних наук, професор. Строки виконання НДР: 2005 - 2007 рр. Обсяг фінансування на 2007 рік: 35700 грн. Очікувані результати: Концепція розвитку контролінгу в Україні. Науково-методичні рекомендації з питань функціонування контролінгу на підприємствах України.
Назва теми: "Зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування в Україні." Науковий керівник: Кириленко Ольга Павлівна, доктор економічних наук, професор. Строки виконання НДР: 2006 - 2008 рр. Обсяг фінансування на 2007 рік: 35700 грн. Очікувані результати: науково обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації структури доходів і видатків місцевих бюджетів, поліпшення методики їх формування тавикористання. Обґрунтування пріоритетних напрямів державної політики, спрямованої на зміцнення місцевих фінансів та посилення їх ролі в соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
Назва теми: "Формування концептуальних основ модернізації суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін." Науковий керівник: Мельник Алла Федорівна, доктор економічних наук, професор. Строки виконання НДР:2007-2009 рр. Обсяг фінансування на 2007 рік: 35578 грн. Очікувані результати: Концепція модернізації суспільного сектора економіки в умовах глобалізації в ХХІ столітті. За результатами наукових досліджень буде підготовлено монографію "Трансформація суспільного сектору економіки в глобальному просторі".
Назва теми: "Реформування фінансового механізму вищої освіти." Науковий керівник: Юрій Сергій Ілліч, доктор економічних наук, професор. Строки виконання НДР: 2006 - 2008 рр. Обсяг фінансування на 2007 рік: 35100 грн. Очікувані результати: науково обґрунтовані методичні рекомендації з питань нормування, планування, оподаткування та фінансування вищої освіти.
Назва теми: "Дослідження науково-методологічних основ та розробка методичних рекомендацій щодо попередження банкрутства підприємства в сучасних умовах." Науковий керівник: Гринчуцький Валерій Іванович, доктор економічних наук, професор. Строки виконання НДР: 2006 - 2008 рр. Обсяг фінансування на 2007 рік: 35100 грн. Очікувані результати: методичні рекомендації щодо: формування системи критеріїв і методики оцінки фінансового стану господарюючого суб'єкта та напрямків управління фінансовим станом підприємства з метою попередження банкрутства; попередження та уникнення банкрутства підприємства за сучасних умов господарювання.
Назва теми: "Впровадження стратегій, технологій та інструментів фінансового інжинірингу у практику управління вітчизняних корпорацій." Науковий керівник: Сохацька Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор. Строки виконання НДР: 2007 -2009 рр. Обсяг фінансування на 2007 рік: 35082 грн. Очікувані результати: методичні рекомендації з проблем запровадження системи управління вартістю як технологій фінансового інжинірингу. За результатами наукових досліджень буде підготовлено навчальний посібник "Фінансовий інжиніринг"
Назва теми: "Методи, апаратні та програмні засоби для дослідження та моделювання нестаціонарних розподілених об'єктів на основі інтервальних даних." Науковий керівник: Дивак Микола Петрович, доктор технічних наук, професор. Строки виконання НДР: 2006 - 2008 рр. Очікувані результати: методи та програмне забезпечення для структурної та параметричної ідентифікації інтервальних моделей розподілених об'єктів. Визначення оптимального розміщення сенсорів мережі та достатніх об'ємів вимірювань для побудови адекватних інтервальних моделей. Таблиці розміщення сенсорів (спектри оптимальних планів), частоти та обсяги вимірювань.
Назва теми: "Підвищення фізико-хімічних властивостей керамічних матеріалів на основі карбіду кремнію, дисиліциду молібдену." Науковий керівник: Дзядикевич Юрій Володимирович, доктор технічних наук, професор. Строки виконання НДР: 2006 -2008 рр. Обсяг фінансування на 2007 рік: 35700 грн. Очікувані результати: встановлення основних чинників, які впливають на процес формування якісного силікоборидного шару на поверхні кераміки та вивчення можливостей керування цим процесом.
Список використаної літератури
ў Матеріали з офіційного сайту Тернопільського національного економічного університету

 
 

Цікаве

Загрузка...