WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчально-методична і наукова робота Тернопільського національного економічного університету - Реферат

Навчально-методична і наукова робота Тернопільського національного економічного університету - Реферат

622,3 тис.грн.; у сфері забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень - одна науково-дослідна робота на суму 66,0 тис.грн.; на виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва виконувалось 7 науково-дослідних робіт на суму 204,7 тис.грн.; у сфері розвитку державної служби - одна науково-дослідна робота на суму 30,0 тис.грн. (замовник - Головдержслужба України); у сфері розвитку державних фінансів - одна науково-дослідна робота на суму 30,0 тис.грн.; в рамках виконання робіт за договорами з підприємствами (організаціями) - 11 науково-дослідних робіт на суму 91,0 тис.грн. У 2007 році обсяг фінансування наукових робіт складає: 379,1 тис.грн., а з врахуванням міжнародних освітніх проектів, які містять наукову складову - понад 500 тис. грн.
Результати наукових досліджень представлені професорсько-викладацьким колективом у вигляді ґрунтовних монографічних досліджень, інших наукових праць (статті, підручники, навчальні посібники), тематичними науковими виданнями (журнали, щорічники), Економічною енциклопедією, "Енциклопедією Тернопільщини", тощо. За останні 5 років професорсько-викладацьким складом Університету опубліковано 8846 наукових праць, в тому числі монографій - 117, підручників - 68, навчальних посібників - 634. Одержано 38 патентів України на винаходи і корисні моделі.
В Університеті видаються 5 фахових наукових журналів: "Вісник ТНЕУ", "Журнал європейської економіки", "Світ фінансів"; Всеукраїнський науковий та соціально-психологічний часопис "Психологія і суспільство", "Комп'ютинг"; 4-х фахових наукових збірники: "Наукові записки" (збірник наукових праць кафедри економічного аналізу), "Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє", "Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України", "Наука молода".
Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня щорічно презентуються на міжнародних, всеукраїнських, регіональних та внутріуніверситетських наукових конференціях, семінарах та круглих столах. Протягом останніх 5 років таких заходів проведено 81, зокрема: 18 міжнародних, 15 всеукраїнських, 6 загальноуніверситетських конференцій, 19 наукових семінарів (5-міжнародних) та 23 круглих столи. Щорічно в рамках Днів науки відбуваються загальноуніверситетські наукові конференції: "Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації" (студентська наукова конференція); "Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період" (наукова конференція професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня).
Щорічно Університет бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських виставках, на яких представляє свої досягнення у збереженні кращих традицій національної системи освіти, впровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання, комп'ютерних систем і нових підручників, в інтеграції до світового освітнього простору. ТНЕУ неодноразово відзначений дипломами.
Університетська наука інтегрується в світовий науковий простір. Виконуються двосторонні угоди із питань наукового співробітництва з провідними вищими закладами освіти Німеччини, Нідерландів, Англії, Швеції, Франції, Болгарії, Польщі, Росії, США, Канади, Китаю, Данії, Вірменії, В'єтнаму, Таїланду, Чехії, Румунії, Литви, Італії, Австрії; реалізуються спільні науково-технічні проекти у галузі інформаційних технологій; виконуються міжнародні освітні проекти, за рахунок коштів міжнародних освітніх організацій, програм та фондів, які містять наукову складову.
Активно функціонують в Університеті Рада молодих вчених та Студентське наукове товариство.
Таким чином, університет використовує нові форми організації науково-дослідної роботи, які націлені на інтеграцію діяльності вищого навчального закладу з науковими установами НАН України, міжвузівське наукове співробітництво, співробітництво з центральними та регіональними органами виконавчої влади, формування консультативних груп. Забезпечується відкритість інформації про наукову та науково-технічну діяльність Університету.
Проректор з наукової роботи, д.е.н., професор - А.Ф.Мельник
3. Науково-дослідна частина ТНЕУ
Історія
Науково-дослідна частина є структурним підрозділом Тернопільського національного економічного університету, створеним для організації та координації його наукової та науково-технічної діяльності.
НДЧ є правонаступником науково-дослідного сектору, який створено у 1971 році.
Науково-дослідний сектор був створений колишнім Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР (наказ від 26 квітня 1971 р. № 248) з метою організації проведення науково-дослідних робіт для підприємств і організацій на госпдоговірних засадах.
Першим начальником цього підрозділу був кандидат технічних наук Патерикін Володимир Іванович. Будучи фахівцем з радіоелектроніки, при формуванні наукової тематики перевагу надавав дослідженням в цій галузі, створивши за короткий строк колективи дослідників на чолі з Саченком А.О., Бучинським Я.В., Домбровським З.І. та ін. Так звана "технічна" тематика набула значного розвитку, госпдоговори з наукових досліджень укладались з підприємствами, іншими науковими організаціями на тривалі терміни (3-5 років). За результатами цих досліджень було створено ряд новітніх приладів для різних галузей народного господарства, в тому числі й для оборони, отримано свідоцтва на винаходи.
З лютого 1973 р. по жовтень 1977 р. НДС очолював Матенчук Юліан Іванович. В цей період набуває розвитку економічна тематика наукових досліджень, що пов'язане з укріпленням профільних кафедр науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації -докторами і кандидатами економічних наук.
З жовтня 1977 р. по березень 1984 р. НДС очолював П'єх Володимир Михайлович, а з березня 1984 р. по березень 1986 р. - Вербінський Михайло Миколайович. На ці роки припадає найбільший розвиток обсягів госпдоговірних наукових досліджень для потреб народного господарства (обсяг становив понад 1 млн.крб.).
НДС став своєрідним полігоном підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
У 1984 році спільним наказом Міністерства електронної промисловості СРСР № 188 від 19.03.84 р. і Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 111 від 11.04.84 р. було створено галузеву науково-дослідну лабораторію автоматизованих систем збору і обробки інформації (ГНДЛ). Тут слід зазначити й те, що співробітники цієї лабораторії та госпдоговірних тем, які виконувались під керівництвом Саченка А.О., зіграли дуже важливу роль в процесах комп'ютеризації усіх ділянок діяльності на всіх етапах становлення і розвитку вузу - від ТФЕІ, ТІНГ, ТАНГ і до теперішнього Тернопільського національного економічного університету, який має високий рейтинг серед вищих навчальних закладів України.
З березня 1986 р. до грудня 2000 р. НДС очолював Благуляк Валерій Омелянович.
З метою дальшого розвитку наукових досліджень, направлених на розробку та вдосконалення програмно-технічного і метрологічного забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами та підприємством в 1994 році спільним наказом Тернопільського інституту народного господарства та Тернопільським виробничим об'єднанням "Оріон" та заводом "Квантор" ГНДЛ реорганізовано в галузеву науково-дослідну лабораторію автоматизованих систем та мереж.
У 1995 р. науково-дослідний сектор був перейменований у інформаційно-аналітичний центр, а з 10 травня 2001 року - в науково-дослідний сектор (наказ № 232 від 10.05.01 р.). З 1 січня 2001 року начальником ІАЦ (пізніше НДС, НДЧ) призначено Письменного Валерія Івановича. В цей період Академія приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України. Поступово нарощується обсяг науково-дослідних робіт.
За останні 5 років удосконалена організаційно-функціональна структура наукової та науково-технічної діяльності Університету, згідно наказу ректора від 31.03.2004

 
 

Цікаве

Загрузка...