WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інтерактивні методи на уроках географії - Реферат

Інтерактивні методи на уроках географії - Реферат

ріки?
- Як пишуть географічні назви?
Правила поведінки під час "мозкового штурму":
1. Намагатися висунути якомога більше ідей.
2. Включити свою уяву: не відкидати ніякої іде тільки тому, що вона суперечить загальній думці.
3. Можна розвивати ідеї інших учасників.
4. Не можна критикувати висловлювання інших та давати оцінку запропонованим ідеям.
Робота в групах дає можливість учням висловлюватись, обмінюватися ідеями з партнерами в групі і лише потім озвучувати свої думки перед класом.
Вчитель об'єднує учнів у групи, пропонує завдання, дає декілька хвилин для спільного обговорення. Наступним етапом є представлення результатів роботи кожної групи, обмін своїми ідеями та аргументами з усім класом.
Отже, використання інтерактивних методів та форм надає можливості для організації ділової співпраці з метою вирішення поставленої в класі навчальної проблеми.
Вільне спілкування на уроці, висловлювання власної думки, повага до думки оточуючих - необхідні умови, що забезпечують ефективність нових технологій.
Оптимізація підбора учбово-демонстраційного матеріалу до уроків, на яких застосовується комплекс інтерактивних і аудіовізуальних засобів, може бути здійснена за допомогою учбово-методичного посібника для вчителя, що містить:
- зразкове поурочне планування по курсам, у якому дані поурочні організаційні і методичні рекомендації з підбора і використання інтерактивних мультимедійних комп'ютерних програм і відеопрограм на уроках;
- методичні рекомендації з комплексного використання інтерактивних і аудіовізуальних засобів на різних типах уроків географії;
- варіант(и) класифікації, у цілому, нових для вчителя інтерактивних засобів навчання;
- докладні анотації широко розповсюджених відеоматеріалів, по яких учитель може самостійно підібрати відеофрагменти до уроку, якщо його не влаштовують запропоновані рекомендації в тексті планування.
Подібний посібник був розроблений в Росії для електронного мультимедіа-видання "Початковий курс географії. 6 клас" у формі зразкового поурочного планування, звичного для будь-якого вчителя. Що містяться вплануванні рекомендації дозволять учителю використовувати електронний підручник при організації різних форм роботи з учнями систематично на кожнім уроці.
Уроки в планування містять у собі:
- теми;
- мети уроку;
- основний зміст навчального матеріалу, що повинний бути розібране на уроці;
- ведучі поняття уроку;
- методичні рекомендації з використання електронного підручника:
- при вивченні нового матеріалу;
- при первинному закріпленні отриманих на уроці знань і умінь;
- при проведенні практичних робіт;
- при тематичному контролі і корекції знань.
- обов'язкову для засвоєння географічну номенклатуру;
- устаткування (якщо необхідно);
- програмні практичні роботи;
- роботи в контурних картах;
- посилання на текст підручника.
Як показує досвід комплексного застосування інтерактивних, аудіовізуальних і екранно-звукових засобів навчання в школі оптимальною формою використання навчальних електронних видань у викладанні природничонаукових дисциплін є висновок учбово-демонстраційної інформації на великий екран. При цьому досягається масштабне наочне уявлення навчальної інформації при безумовному дотриманні санітарних правил і норм у частині використання комп'ютера учнями. Форма використання, що рекомендується тому, електронного підручника - висновок зображення на великий екран за допомогою якого-небудь демонстраційного пристрою.
При такій формі організації роботи можна максимально реалізувати можливості мультимедиа-курса й ілюстративного матеріалу в словнику і текстовій частині підручника. Текст у розділах мультимедіа-курсу буде корисний як учням на уроці при поясненні нового, так і вчителю в процесі підготовки до уроку і роботи безпосередньо на уроці.
Використання нових інформаційних технологій змушує переглядати зміст навчального предмета "географія". Від вивчення великого обсягу фактичного матеріалу поступово має сенс переходити до навчання прийомам його самостійного пошуку, узагальнення і систематизації, оскільки сучасні технічні засоби дозволяють з постійно зростаючою швидкістю обробляти і надавати доступ до великого обсягу людських знань. Особливо велику роль тут грають бурхливо розвиваються телекомунікаційні мережі типу Інтернету, що стирають просторові бар'єри.
Висновки
Інтерактивне навчання - це насамперед діалогове спілкування між вчителем і учнем. Тому вчитель організує навчальний процес таким чином,що практично всі учні виявляються залученими в процес пізнання.
Спільна діяльність учнів у процесі освоєння навчального матеріалу означає , що кожний вносить свій внесок, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. В умовах доброзичливості , взаємної підтримки учні одержують не тільки знання, але йде і розвиток пізнавальної діяльності, що переводить її на більш високі форми кооперації і співробітництва.
У ході діалогового навчання учні вчаться критично мислити , вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, брати участь у дискусіях , спілкуватися з іншими людьми.
З метою підтримки інтересу до предмета рекомендується впроваджувати науково- пошукові дослідницькі уроки.
Серед форм і методів, які включає у себе інтерактивне навчання на уроках географії мають переважати наступні:
Форми: традиційні і нетрадиційні творчі, самостійні роботи, уроки-семінари , ділові ігри, конференції, подорожі і т.д.
Методи : інтерактивні, метод дискусій, метод проектів, метод проблемного викладення матеріалу.
Список використаної літератури
1. Довгань Г.Д. Інтерактивні технології на уроках географії: [Навч.- метод. посіб.]/ Г.Д. Довгань. - Х.: Вид. група"Основа", 2005. - 126 с. - (Б-ка журн. "Географія"; Вип.5(17)).
2. Врублевська, Марія Олексіївна. Секрети успішного уроку географії: [Навч. -метод. посіб.]/ М.О. Врублевська. - Х.: Вид. група"Основа", 2005. - 141 с. - (Б-ка журн."Географія"; Сер. "Урок від А до Я" Вип.8(20)). - ISBN 966-333-207-7: 5.00грн.
3. Яськова А.О. Використання інтерактивних методів у викладанні географії/ А.О. Яськова //ГеографІя. -2006. -Лют. (№ 3). - (Дод.). - С. 1-8.

 
 

Цікаве

Загрузка...