WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сурдопедагогіка. Предмет, завдання, методи і міжпредметні зв’язки сурдопедагогіки. класифікація вад слуху у дітей - Реферат

Сурдопедагогіка. Предмет, завдання, методи і міжпредметні зв’язки сурдопедагогіки. класифікація вад слуху у дітей - Реферат

вуха.
Утруднення в оволодінні мовленням можуть виникати у дитини при зниженні порогу чутності до 15-20 дБ, за Нейманом - це межа між нормальним слухом і туговухістю. Межа між туговухістю та глухотою - 85 дБ.
Глухота - такий ступінь зниження слуху, при якому самостійне оволодіння мовленням виявляється неможливим.
Л.В.Нейман відзначає, що можливості розрізнення звуків оточуючого світу глухими дітьми залежать, в основному, від діапазону частот, доступних до сприймання. Він виділяє 4 групи глухих:
1 група - діти, які сприймають звуки найнижчої частоти, 125-250 Гц.
2 група - діти, які сприймають звуки до 500 Гц.
3 група - діти, які сприймають звуки до 1000 Гц.
4 група - діти, які сприймають звуки до 2000 Гц і вище.
Діти 1 та 2 групи можуть сприймати тільки дуже гучні звуки (гучний крик, удари в барабан, гудок тепловоза) на невеликій відстані. Діти 3 та 4 групи можуть сприймати та розрізняти на невеликій відстані різноманітні звуки: звучання музичних інструментів та іграшок, дзвінок телефону, декілька добре знайомих слів.
Зараз при оцінці стану слуху в медичних закладах використовується Міжнародна класифікація порушень слуху. Відповідно до неї середня втрата слуху визначається в області 500, 1000 і 2000 Гц.
І ступінь туговухості - не більше 40 дБ,
ІІ ступінь - 40-55 дБ,
ІІІ ступінь - 55-70 дБ,
ІV ступінь - 70-90 дБ.
Зниження слуху більше 90 дБ визначається як глухота.
Важливою є також класифікація Р.М.Боскіс, яка базується на одночасному врахуванні стану слухової функції та мовлення, і є основою для визначення напрямків і методівкорекційної роботи. За Р.М.Боскіс виділяються наступні групи дітей з вадами слуху:
1.Діти з природженою або ранньою набутою глухотою (яка наступила в період до оволодіння мовленням).
2.Діти з пізньою глухотою (стан мовлення значною мірою визначаються віком настання глухоти, а також наявністю корекційного впливу).
3.Слабочуючі діти - ті діти, які мають можливість за участю залишкового слуху самостійно поповнювати власний лексичний запас.
Б.С.Преображенським була запропонована спеціальна класифікація туговухості в шкільному віці, призначена для визначення умов, за яких учні могли б нормально засвоювати програму.
Класифікація туговухості в шкільному віці
Ступінь Відстань (м), на якій чутні Установи, де звичайно навчаються діти з нормальною засвоюваністю при наявності дефекту слуху, і допоміжні засоби
Розмовна мова
Шепіт
Легкий
Більше 6
3-6**
Нормальна школа. На особливому обліку шкільного лікаря-спеціаліста
Помірний 4-6 1-3 Нормальна школа. Парта в залежності від слуху
Значний 2-4 0,5-1 Нормальна школа. Читання з губ, 1-2 парта
Тяжкий Менше 2 0-0,5 Школа або клас для туговухих. Мікрофон. Читання з губ
Я.С.Темкін запропонував вирізняти наступні ступені туговухості:
1. Утруднення при сприйнятті мовлення в незвичайних обставинах - при наявності стороннього шуму або деякого перекручування мовлення (на зборах, по радіо, телефону та ін.).
2. Утруднення в звичайній обстановці, нерозбірливе сприйняття окремих слів, розуміння слів лише після повторення. Оточуючі звертають увагу на те, що хворий зазнає утруднень.
3. Явна ускладнення спілкування, наближення вуха до співрозмовника, прохання говорити гучніше.
4. Явна потреба в слуховому апараті для звичайного спілкування.
В основу цієї класифікації був покладений принцип соціальної адекватності, професіональної придатності та можливої компенсації дефекту слуховим апаратом. Однак, як вказував автор, цією класифікацією не враховуються клінічні особливості і сутність туговухості, а відповідно й перспективи її розвитку, тобто прогноз.
Також була запропонована класифікація туговухості з урахуванням локалізації ураження в слуховому апараті, яка включає наступні групи захворювань:
1. Ураження зовнішнього та середнього вуха:
а) атрезія зовнішнього слухового проходу;
б) дефекти барабанної перетинки;
в) катаральні та гнійні середні отити;
г) порушення рухомості барабанної перетинки та слухових кісточок.
2. Отосклероз.
3. Ураження внутрішнього вуха:
а) зміни в пері- та ендолімфі;
б) зміни у волоскових клітинах;
в) зміни в ганглії.
4. Ураження стовбура слухового нерва та його ядер.
5. Ураження центральних слухових шляхів.
6. Ураження кіркового центру слуху.
Врахування особливостей первинного дефекту: глибини порушення слухової функції та локалізації ураження в органі слуху, - є необхідною передумовою розуміння індивідуальних особливостей психічного розвитку дітей з природженими або ранніми порушеннями слуху.
Література:
1.Фомічова Л.І. Сурдопедагогіка. Хрестоматія. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. - 1, 2 тт.
2.Богданова Т.Г. Сурдопсихология. - М.: Академия, 2002.
3.Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. - М.: ВЛАДОС, 2001.
4.Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих детей школьного возраста к обучению в школе. - М.: ВЛАДОС, 2000.
5.Сборник учебно-методических материалов по сурдопедагогической работе со взрослыми неслышащими в Украинском обществе глухих. - К., 1988.
6.Итоги деятельности Украинского общества глухих по слуховой, трудовой и социальной реабилитации неслышащих за период с 1980 по 1988 годы. - К., 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...