WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сурдопедагогіка. Психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з вадами слуху - Реферат

Сурдопедагогіка. Психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з вадами слуху - Реферат


Реферат на тему:
Сурдопедагогіка. Психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з вадами слуху
План
1. Завдання, принципи і зміст психолого-педагогічного обстеження дітей з вадами слуху на ПМПК.
2. Психолого-педагогічне вивчення дітей з вадами слуху в дошкільному закладі.
ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ НА ПМПК
Важливою умовою організації своєчасної педагогічної допомоги дітям в родині та дошкільних закладах є раннє виявлення та діагностика вад слуху.
Дослідження слуху новонароджених організується в пологових будинках, дітей грудного, раннього та дошкільного віку - в дитячих поліклініках. У випадку виявлення порушення слуху дітей направляють в сурдологічні кабінети або центри.
Лікарі-сурдологи проводять диференційовану діагностику стану слухової функції, призначають лікування, підбирають слухові апарати.
Для отримання найбільш повних даних про стан слуху і розвиток дитини, необхідних для психодіагностики та визначення шляхів корекційної роботи, проводиться комплексне обстеження на ПМПК. Задачі цього обстеження:
- уточнення характеру та причин порушення слуху в дитини;
- вивчення індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини;
- визначення умов виховання і навчання дитини (в родині, в спеціальному або масовому дошкільному закладі);
- обґрунтування педагогічного прогнозу;
- контроль за вихованням і навчанням дитини;
- підготовка рекомендацій для батьків.
ПМПК вирішує питання комплектування груп в спеціальних дошкільних закладах; здійснює контроль за розвитком дітей раннього та дошкільного віку з вадами слуху; окремо вирішує проблеми навчання дітей зі складними порушеннями розвитку; вивчає рівень готовності дітей до школи і визначає тип школи, в яку буде направлена дитина.
Принципи психолого-педагогічного вивчення дітей раннього та дошкільного віку з вадами слуху:
1. Комплексний характер вивчення.
Діагностика проводиться за такими напрямками: медико-фізіологічний, психолого-педагогічний, соціологічний. Беруть участь лікарі - сурдолог і психіатр; психолог, сурдопедагог, логопед, при необхідності - невропатолог, офтальмолог. Важливе значення має педагогічне дослідження дитини: виявлення научуваності, можливості перебування в дошкільному закладі. Обов'язково аналізуються умови життя дитини, можливість участі батьків та інших родичів в процесі навчання та корекційної роботи.
2. Всебічний характер психолого-педагогічного обстеження.
Психолого-педагогічне обстеження повинно включати вивчення всіх сторін психіки: пізнавальних процесів, мовлення, емоційно-вольової сфери та особистісних особливостей. Необхідно не тільки виявити окремі порушення в розвитку, а й встановити зв'язки між ними, виявити систему первинних та вторинних порушень.
3. Врахування віку дитини при організації психолого-педагогічного вивчення.
Підбір методів обстеження, дидактичного матеріалу повинен відповідати віку дитини.
4. Вивчення дитини в динаміці.
Необхідне тривале вивчення особливостей дитини з порушеним слухом, спостереження за характером розвитку. Динамічне вивчення дітей проводиться протягом року, із спостереженням за дитиною в дитячому садку, обговореннями особливостей її розвитку з батьками та педагогами, повторними консультаціями на ПМПК.
5. Індивідуальний підхід до дитини.
Передбачає врахування віку, статі, індивідуальних особливостей дитини, створення під час обстеження комфортної для неї обстановки. Індивідуальний підхід базується на попередньому знайомстві з історією розвитку дитини, особливостями сімейного виховання, характером спілкування.
6. Якісний аналіз результатів обстеження і виявлення потенційних можливостей дитини.
Окрім визначення результативності виконання завдань необхідно оцінювати якісні показники: спосіб виконання завдань, інтерес до діяльності, самостійність, використання допомоги, научуваність.
Зміст психолого-педагогічного обстеження.
Комплексне обстеження дитини включає аналіз документації, бесіди з батьками та дитиною, спостереження за діяльністю, використання спеціальних методик психологічного обстеження. Приміщення повинно бути тихим, ізольованим від сторонніх шумів.
Необхідну документацію комісія вивчає попередньо. Розглядаються: виписка з історії розвитку дитини, діагнози та висновки спеціалістів, первинні аудіограми та ін. Вивчається інформація про фізичний і моторний розвиток, особливості формування мовлення, про способи спілкування з дитиною, використання слухових апаратів, організацію загальнорозвиваючої та корекційної роботи в сім'ї.
До змісту безпосереднього психолого-педагогічного обстеження дитини входять наступні розділи:
- спостереження за діяльністю дитини (грою, малюванням);
- обстеження розумового розвитку;
- перевірка стану слуху;
- перевірка стану мовлення;
- спостереження за поведінкою, виявлення особистісних особливостей.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Проводиться з метою отримання даних про розвиток дітей, необхідних для планування та організації корекційно-педагогічної роботи. В ньому беруть участь сурдопедагог, вихователі, психолого дошкільного закладу. Інформацію отримують в процесі спостереження, бесід з батьками, опрацювання документів та спеціального індивідуального обстеження.
Вивчення дитини проводиться в перші два тижні перебування в закладі, за умов нормальної адаптованості до його умов. При необхідності, особливо для дітей раннього віку або зі складним дефектом, строки обстеження можуть бути подовжені.
В ході психолого-педагогічного обстеження збирають та виявляють:
- інформацію про ранній розвиток дитини;
- особливості поведінки, емоційно-вольової сфери, характеру;
- особливості фізичного та моторного розвитку;
- характер різних видів дитячої діяльності: предметної, ігрової, зображувальної, конструктивної, елементів трудової;
- рівень пізнавального розвитку;
- стан слуху;
- стан мовлення.
Збір інформації про ранній розвиток повинен включати:
1. Дані про батьків (вік, характер занять, наявність вад слуху), про інших дітей в сім'ї.
2. Дані про перебіг вагітності, пологів.
3. Дані про перенесені дитиною хвороби та способи їх лікування.
4. Дані про фізичний та моторний розвиток дитини: коли почала тримати голівку, сидіти, стояти, ходити.
5. Дані про мовленнєвий розвиток: коли розпочався лепет, чи з'явились слова і в які строки, що вимовляє зараз.
6. Ймовірні причини та строки зниження слуху.
7. Реакція на звуки (побутові звуки, радіо, телевізор, гучне мовлення).
8. Способи спілкування дитини з членами родини, з іншими дітьми, в новій обстановці (природні жести, показування на предмети та предметні дії, звукосполучення, лепетні або скорочені слова, коротка фраза).
9. Улюблений вид діяльності, ігрові інтереси.
10. Умови попередньоговиховання (вдома, у масовому дитсадку).
11. Наявність і використання індивідуальних

 
 

Цікаве

Загрузка...