WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Хто не бачив наші гори - не бачив Карпати, завітайте до нас в гості раді Вас вітати - Сценарій

Хто не бачив наші гори - не бачив Карпати, завітайте до нас в гості раді Вас вітати - Сценарій

використання засобів морфології у різних стилях мовлення, розвивати їх культуру мовлення.
Хід уроку
I. Організаційний момент.
Збір зошитів зі статтями на морально-етичну тему.
II. Організація пізнавальної діяльності.
1. Повідомлення вчителя, запис учнями сприйнятого на слух у вигляді таблиці. І Зразок таблиці
Морфологічні засоби стилістики Приклади їх уживання в різних стилях
рід іменників професор (нейтральне)
професорка (худ. і розмовний стилі) професорша (розмовний)
- Упродовж кількох уроків ви повторювали частини мови, їх значення, стилістичну роль, особливості написання. Вони вживаються в усіх стилях мовлення - та стосується лише слів нейтральних. Та, як ви знаєте, є слова стилістично забарвлені, і вони можуть вживатися лише в певних стилях. Про це ми говорили, вивчаючи стилістичні засоби лексикології.
Використовуються у стилістиці і засоби морфології. Кожна частина мови має свої стилістичні особливості, але найвиразніше вони виявляються у зіставленні стилістичних форм - стилістично нейтральних і стилістично маркованих.
Морфологічними синонімами називаються дві або більше граматичні форми слова, які розрізняються засобами граматичного вираження і стилі-стичним уживанням.
Наприклад, касир - касирка - касирша; червона - червоная; читати - читать; робіть - робіте. Вони відрізняються від лексичних синонімів тим, що їх значно менше і вони розпорошені в різних стилях. Однак стилістичне забарвлення їх виявляється у текстах того чи іншого стилю досить виразно. Наприклад, слово професор - стилістично нейтральне, означає наукове звання людини і вживається переважно в науковому, публіцистичному і діловому стилях; слово професорка стосується особи жіночої статі і вживається в художньому і розмовному стилях, а слово професорша має розмовно-просторічний відтінок, іноді з виявом негативного забарвлення і вживається тільки в розмовному стилі. У художньому стилі часто використовуються форми середнього роду замість чоловічого й жіночого, що надає висловлюванню емоційно-експресивного забарвлення, особливо негативного. Напр.: Я її годую, я її зодягаю, я її на світі держу, а воно, ледащо, мені робити не хоче (Марко Вовчок).
Іменники спільного роду теж виділяються стилістичними ознаками. Частина їх є нейтральними назвами: сирота, суддя. Багато цих слів мають позитивне забарвлення: бідолаха, трудяга, але більшість - негативне: зайда, бродяга, плакса, зануда, ненажера. Використання їх обмежується розмовним і художнім стилями.
Числові форми частин мови також мають певні стилістичні особливості. Так, велика кількість іменників, що мають тільки однину, належать до книж-них стилів - наукового і ділового. Але іноді ці іменники можуть набувати форм множини: болі і шуми в серці (медицина), командні висоти (військова справа).
Іменники в однині можуть вживатися замість множини у військовому, спортивному мовленні: Кроком руш! До ноги! На плече!
Займенник ви вживається як засіб вияву ввічливості у зверненні до однієї особи (пошанна множина). Напр.: Ви така добра й сердечна. Займенник .ми функціонує у науковому стилі (т. зв. авторське ми).
Одним із стилістичних засобів є форми кличного відмінка, що широко вживаються в розмовному і художньому стилях. Науковому і діловому сти-лям цей відмінок не властивий, окрім звертань. У художньому стилі у формі кличного відмінка можуть вживатися іменники - назви неістот: дубе, чоло, земле, зоре, діброво.
Деякі прикметникові форми виявляють стилістичне забарвлення. Так, у діловому стилі використовуються прикметники з префіксами архі-, гіпер-, ультра-, над-: ультрамодний, надтвердий. Якщо ці прикметники потрапляють у художні тексти, то набувають різних емоційно-експресивних відтінків. Напр.: У мами надлюдська сила, надлюдський розум! - з подивом шептав Адась (І. Франко).
У розмовному і художньому стилях широко використовуються прикметники з префіксом пре-: прекрасний, пречудовий, суфіксами -езн-, -елезн-, -енн-, -ісіньн- : величезний, широченний, яснісінький. Перебільшену ознаку виражають і складні прикметники добрий-добрий, густочервоний, які теж є ознакою розмовного і художнього стилів.
Стилістично забарвленими є короткі і нестягнені форми прикметників, займенників, і вживаються вони в народнопоетичному та художньому мов-ленні: дрібен, зелен, білеє, вірнії.
З-поміж не дуже численних стилістичних засобів числівника можна виділити емоційно забарвлені форми зі зменшеними суфіксами, які створюють пестливо-співчутливі відтінки; повторення того самого числівника. Напр.: От десь горе: ми ще самі, двоєчко нас, а то борони Боже, сш 'я велика, діточки дрібні, пищать з голоду, а тут ні крихіточки (М. Коцюбинський); Він як подружку любив Галю, знав, що вона одного-однісінького кохала у цьому світі (П. Панч).
Дієслово теж має певні стилістичні особливості. У розмовному і худож-ньому стилях можуть вживатися форми одного часу або способу замість іншого. Наприклад, у ролі наказового способу можуть виступати форми дійсного: Ти прочитаєш це оповідання і перекажеш його зміст. У ролі наказового способу часто вживається неозначена форма, що більш категорично виражає наказ: Встати! Суд іде! Не курити!
2. Виконання стилістичних вправ.
- Пояснітьстилістичну функцію форми множини виділених іменників. З яким відтінком значення вони вживаються? Чи всі вносять відтінок експре-сивності у висловлювання? Як це пов'язано зі стилями мовлення?
1. Тверді пшениці вирощують в основному в південно-східних і в східних районах (3 підручника).
2. Стоять пшениці, засмаглявлені сонцем, посхилялись важким колоссям, гарячим духом самого життя віє від них (О. Гончар).
3. їхав дорогою поміж полями. Пшениці і жита, як золоті і срібні гаї (В. Стефаник).
- Поясніть роль нестягнених повних форм прикметників.
1 .Твої крилаті обрії, о Земле наша добрая, перлино волошковая, росино світанковая (Я. Тичина).
2. Заграло, запінилось синє море, і буйнії вітри по мору шумлять, і хвиля гуляє, мов чорнії гори (Є. Гребінка).
- Запишіть. Підкресліть дієприкметники. Дослідіть прийоми їх використання у тексті, поясніть стилістичну роль.
Ти віттями наливана, немов картина писана,
ще й громами умивана, колоссям заколисана.
Між тучами нахмурена, немов з заліза кована,
журбою не зажурена, ще й сонцем обцілована (А. Малишко).
- Поясніть стилістичну роль повторюваних прислівників.
1. Високо-високо під небом вечірнім пролетіли величезним табуном дикі гуси у плавні на ніч і виповнили повітря дивним гуком (М Коцюбинський).
2. Як я люблю, коли зоряно-зоряно в небі... (М. Стельмах).
3. Тихо-тихо шумлять-перешіптуються осокори (М Стельмах).
3. Творче завдання.
- За поданим початком напишіть на чернетці невеличкий текст, вживаючи дієслова одного часу замість іншого - та інші морфологічні засоби: "Іду я раз лісом. Зустрівся... Кругом тихо-тихо..."
4. Слухання учнівських творів.
III. Підсумок уроку.
IV. Домашнє завдання.
Відредагуйте чорновий варіант твору-мініатюри, перепишіть у зошит для домашніх робіт.
Морфологічні засоби стилістики Приклади їх уживання в різних стилях
рід іменників професор (нейтральне)
професорка (худ. і розмовний стилі) професорша (розмовний)

 
 

Цікаве

Загрузка...