WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Хто не бачив наші гори - не бачив Карпати, завітайте до нас в гості раді Вас вітати - Сценарій

Хто не бачив наші гори - не бачив Карпати, завітайте до нас в гості раді Вас вітати - Сценарій

бароко, який був панівним у Західній Європі та й Україні у ХУІІ ст.
І, нарешті, важливою є функція національна, яка вказує на тривалий історичний процес формування вбрання і те, що є спільним у традиційних строях народу на всій території України ("Українське народознавство ").
2. Тест.
- Дайте відповіді на поставлені нижче запитання (кожна відповідь - 1 бал).
1) Що таке одяг?
а) Річ; б) поняття;
в) сукупність предметів.
2) Одяг становить важливу складову культури ...
а) матеріальної; б) духовної;
в) матеріальної і духовної.
3) Що є виразником соціальної та індивідуальної характеристики лю-дини?
а) Костюм; б) освіта;
в) поведінка.
4) Якого походження слово "костюм"?
а) Німецького; б) французького;
в) латинського.
5) Виберіть із трьох рядів слів синонімічний ряд до слова "костюм".
а) Вбрання, стрій, шати; б) жакет, сорочка, запаска;
в) кожух, пальто, шапка.
6) Які функції виконували вишивка, вінок, стрічки?
а) Практичну, обрядову, соціальну;
б) оберегову, естетичну, національну;
в) захисну, обрядову, знакову.
7) Що було визначальним при виборі одягу?
а) Смак; б) стан;
в) стать.
8) Який стиль був панівним в Україні у XVII ст.?
а) Бароко; б) готичний;
в) класицистичний.
3. Письмове завдання.
- Дайте письмові відповіді на запитання (по 2 бали за відповідь).
1) Які фактори мали вплив на формування українського одягу?
2) Чи збереглася до нашого часу віра в оберегову функцію одягу? Обґрунтуйте відповідь.
II. Робота над формуванням в учнів умінь конспектування сприйнятого на слух.
1. Слово вчителя.
Ми провели контроль аудіювання, тобто слухання й розуміння вами тексту. Наскільки ви сприйняли й усвідомили його зміст, покажуть результати тестування. Але як зберегти почуту інформацію в пам'яті? Адже почуте ще не значить засвоєне. І тут вам знадобляться записи, які допомагають відтворити зміст висловлювання.
Ви вже оволоділи такими видами запису прочитаного, як план, тези, конспект, тематичні записки.
Конспектуванням сприйнятого на слух вам конче потрібно оволодіти, особливо тим, хто має намір навчатися у вищих навчальних закладах. У чому полягають труднощі цього виду роботи? Які його особливості?
2. Робота з підручником.
- Про це прочитайте мовчки в підручнику на с. 88-89, текст вправи 191.
3. Бесіда за підручником.
- Чи можливо зробити докладний конспект почутого? (Ні, бо конспек-тування сприйнятого на слух обмежене в часі.)
- Яким буде цей конспект? (Стислим.)
- Що значить у вашому розумінні "стислий"? (Найчастіше без деталі-зації.)
- Як робити скорочення слів?
- Прочитайте поради, подані у вправі 193. Для чого, по-вашому, ділити листок навпіл?
4. Законспектуйте уривок тексту, сприйнятого на слух. (На вибір учителя).
5. Слухання й аналіз конспектів.
III. Підсумок уроку.
IV. Домашнє завдання.
Принесіть на наступний урок підручники з рідної мови для 7 класу.
УРОК 56
Тема: Стаття до газети на морально-етичну тему
Мета: удосконалити вміння учнів писати тексти у жанрі статті в газету; проаналізувати текстові мовні особливості даного жанру; навчити школярів вирізняти серед розмаїття тем ті, що стосуються морально-етичної проблематики; виховувати загальнолюдські етичні цінності.
Хід уроку
I. Підготовча бесіда.
- Яке значення преси у житті сучасної людини?
- Якими мовними жанрами найчастіше послуговуються журналісти? (Стаття, повідомлення.)
- Якого характеру статті зустрічаються у газетах? Які їх функції? (Подати нову інформацію, зробити критичний аналіз якихось подій, вплинути на емоції читача, сформувати громадську думку тощо.)
- Розкрийте поняття "газетний стиль". Які його особливості? Для при-кладу скористайтесь газетами, які ви принесли на урок.
-^ Що таке "газетна стаття"? Дайте визначення. Перевірте себе за підручником (с.90).
- Що таке морально-етична проблематика? Назвіть теми, пов'язані з нею.
- Виберіть з тем, перелічених у вправі 195 (с.90), ті, які пов'язані з мо-рально-етичною проблематикою. Обґрунтуйте свій вибір.
II. Постановка завдань уроку.
- Основне ваше завдання на сьогоднішньому уроці - навчитися писати статтю на морально-етичну тему, тобто уважно познайомитись зі зразками даного жанру з точки зору змісту, форми, типу та стилю викладу й мовних засобів їх творення, навчитись підбирати фактичний матеріал для підтвердження своїх роздумів, обирати оригінальну форму викладу для статті.
III. Робота над готовими зразками статей.
- Прочитайте текст "Уроки мудрості" (с.90-91). Визначте його основну думку. Проаналізуйте структуру статті. Чи чітко простежуються вступ, основна частина, висновок? Які факти використав автор для розкриття та доказів основної тези? (Власні роздуми, лист читача, посилання на міркування соціолога та поета Данте). Знайдіть мовні засоби, характерні для публіцистичного стилю.
- Прочитайте текст "Остання надія" (с.92-93). Які морально-етичні проблеми піднімає автор? Що лягло в основу статті? (Реальна подія.) У яких словах статті виражено ставлення автора до побаченого і почутого? Які емоції викликає така стаття у читача? Якими засобами цього досягнуто?
- Прослухайте уривок учнівської статті до шкільної газети. Звернітьувагу на формулювання заголовка, на оригінальну форму викладу.
Милосердя: актуально чи ні?
Милосердя. Безумовно, кожен із нас задумується над цим поняттям. І кожен вирішує сам для себе: потрібне воно мені чи ні.
Якось я стала учасником цікавої полеміки з досить оригінальною та освіченою людиною. А зав'язалась вона ось так.
Я сиділа у автобусі, чекаючи його відправлення. Біля мене молодий, поважний з вигляду пан занурився у газету. 1 от в проході почувся плаксивий голос малолітнього циганчука: "Дайте хоч копієчку ..."
Я мимовільно потяглася до гаманця. Молодий чоловік підняв очі на мене і скептично посміхнувся.
- Мабуть, молода леді багато заробляє, якщо не шкодує грошей для цих дармоїдів.
Я спалахнула і різко відрубала:
- Ні, я ще навчаюсь. Але мої батьки мене вчать бути милосердною до чужої біди.
- О, тоді ви - викопний решток серед своїх ровесників. Наскільки я знаю, серед молоді почуття милосердя не популярне. Вони замкнуті в своїх земних проблемах, у них немає ніяких ідеалів, крім "баксів" та сексу, вони живуть одним днем. Чи не так?
Усе моє єство запротестувало ... (Леся Т.) Творче завдання:
- Продовжіть діалог. Підберіть декілька аргументів на користь однієї та другої точки зору. Зробіть висновок.
IV. Домашнє завдання.
- Напишіть статтю до газети на тему "Поспішайте робити добро!" Скористайтеся для розкриття основної думки тезою: "Якою скромною не була б добра справа, вона залишає позитивний слід у душі." Пам'ятайте, що ваша стаття повинна викликати якість почуття чи переживання у читача, тому продумайте оригінальну форму викладу, підберіть необхідні мовні засоби.
УРОК 60
Тема: Стилістичні засоби морфології
Мета: поглибити знання учнів про

 
 

Цікаве

Загрузка...