WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Неблагополучна сім’я – як об’єкт соціально педагогічної діяльності - Курсова робота

Неблагополучна сім’я – як об’єкт соціально педагогічної діяльності - Курсова робота

Здійснюється в таких напрямках: підготовка молоді до сімейного життя, роз'яснення прав сім'ї та її членів у суспільстві, самим сім'ям, формування відповідального та усвідомленого батьківства, попередження сімейних конфліктів, виявлення потенційно-неблагополучних сімей, попередження розлучень, дисгармоній, стресів, помилок у сімейному вихованні, пропагування сімейного способу життя, здорового способу життя.
Усе вищевикладене дозволяє говорити про те, що неблагополучна сім'я вимагає перш за все реабілітації та супроводу, в той час_ як потенційно-неблагополучна сім'я - обслуговування і профілактики.
Етапами здійснення соціально-педагогічного супроводу неблагополучної сім'ї є:
1. Виявлення неблагополучних сімей до соціального педагога для подолання кризової ситуації. Неблагополучні сім'ї можуть бути виявлені: шкільними психологами, класними керівниками, вчителями, міліцією, сусідами, які зобов'язані повідомити про порушення прав людини в сім'ї органи державної влади. Якщо сім'я переступила морально-правові норми суспільства і знаходиться на обліку в міліції, то шансом залишення батьківських прав, попередження розлучень є робота сім'ї за контрактом з соціальним педагогом; у разі зняття сімейної кризи, її наслідків, причин сім'я знов починає існувати своїм життям, але під наглядом соціального педагога і міліції. Неуспіх роботи за контрактом приводить до дій органів влади по захисту прав людини.
2. Знайомство з сім'єю, збір інформації про неї, визначення її проблем, формування позитивної мотивації до участі в роботі з соціальним
педагогом.
3. Подолання опору окремих членів сім'ї роботі через опосередкований вплив інших членів сім'ї, роз'яснення необхідності роботи, звернення
до позитивного в сімейних стосунках, інформування про наслідки без
діяльності, показ перспектив роботи.
4. Досягнення згоди сім'ї на соціально-педагогічну роботу, заключення контракту про обов'язки сторін у роботі.
5. Подолання наслідків неблагополуччя, стабілізація і корекція стосунків, укріплення зв'язків із мікросередовищем, усунення причин неблагополуччя. Розв'язання проблем сім'ї.
6. Профілактика рецидивів неблагополуччя, спрямування сім'ї на самовизначення і самостійне розв'язання проблем. Перевірка результатів
роботи через опосередкований чи безпосередній нагляд.
7. Вихід із сім'ї соціального педагога. Закінчення контракту. Аналіз
результатів. Розробка рекомендацій щодо подальшого самостійного життя
сім'ї.
Висновок до розділу І
Демографічні зрушення , що відбуваються в Україні моральне і культурне оновлення суспільства, політичні та економічні перетворення зумовлюють процеси духовного відродження, викликають потребу у вдосконаленні всіх ланок життя, в тому числі навчання та виховання підростаючого покоління ,молоді ,її соціальної адаптації . Це створює , по суті ,нові соціально-педагогічні умови роботи тих інститутів ,що займаються підготовкою підростаючого покоління до життя ,а
позашкільних закладів .соціальних служб молоді
саме: школи тощо.
Сім'я ,що є найменшим осередком суспільства ,постійно відчуває на собі безпосередньо або опосередковано ті зміни, що відбуваються у країні і відповідно сама накладає відбиток на розвиток суспільства . Процес переходу до ринкових відносин відбивається і Па становленні сучасної сім'ї ,особливо молодої . До проблеми сучасної молодої сім'ї можна віднести омолодження шлюбів , економічну , психологічну моральну непідготовленість молодих людей до самостійного сімейного життя ,небажання мати дітей взагалі , відсунути їх появу або обмежитись однією дитиною; значне погіршення матеріально-побутового становища; значну кількість розлучень ,і відповідно збільшення кількості розлучень, збільшення кількості неповних сімей і дітей ,що виховуються без одного з батьків; збільшення кількості позашлюбних дітей .
Отже ,різке погіршення матеріального становища молодої сім'ї збільшення кількості розлучень молодих людей, що живуть поза сім'ями. зниження народжуваності ,збільшення кількості неблагополучних сімей ,що не можуть забезпечити належний рівень виховання дитини в сім'ї призводить до збільшення дитячих захворювань. девіантної поведінки.
Зміцнення суспільства передбачає подальший розвиток
молодої сім'ї, сімейних відносин ,як необхідної умови
розвитку держави ,бо міцна сім'я - одна з найважливіших підвалин суспільства . У зв'язку з цим актуалізується питання про соціальний захист молодої сім'ї .сімей з малими дітьми , поліпшення якості сімейного виховання .відновлення закріплення кращих сімейних традицій .підвищення відповідальності за підготовку молодого покоління до життя ,праці піднесення його духовного, морального, культурного рівня.
Я вважаю особливе занепокоєння викликанні, сім'ї, які не можуть забезпечити належного рівня сімейного виховання і и яких створюються передумови для негативного формування особистості, протиправної поведінки дітей . Як вже зазначалось , особливо непокоїть значна кількість розлучень. За статистичними даними в Україні кожен другий-третій шлюб розпадається . Крім того більше половини шлюбів - невдалі .нестійкі . І незважаючи на те, що сім'я зберігається , батьки не розлучаються в значній кількості сімей спостерігаються стійкі конфліктні ситуації ,що виникають внаслідок зловживання батьків спиртними напоями , невміння будувати взаємостосунки між собою, з дітьми , розбіжностей у поглядах на ряд важливих сімейних проблем , непідготовленості до подружнього життя, педагогічної неосвіченості . Все це призводить до сімейної дезорганізації , нестабільності у взаємостосунках .Л це породжує дитячу бездоглядність, формалізм у ставленні до дитини , зайнятість батьків власними проблемами ,відсутність емоційної підтримки і допомоги дитині . Виховання в таких умовах шлях до важковиховуваності .правопорушень неповнолітніх Дослідженнями встановлено ,що 75 % неповнолітніх правопорушників ,що скоїли тяжкі насильницькі злочини вийшли з сімей, де був низьким авторитет батька, де мали місце пияцтво , сварки .грубість, сімейна дезорганізація.
ІІ розділ
Особливості діяльності соціального педагога з різними категоріями неблагополучних сімей
2.1. Соціально-педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки та їх сім'ями
Проблема попередження і подолання негативної девіантної поведінки дітей та молоді актуальна проблема сучасної педагогічної науки, бо сучасних досліджень у цій галузі, узагальнення практичного досвіду дуже мало. Зараз ми маємо зовсім інші суспільно-політичні та економічні умови життя, інші орієнтири в суспільстві, інші інтереси молоді з одного боку і з іншого - різке розшарування, зубожіння населення, поширення наркоманії, алкоголізму, проституції, злочинів таправопорушень серед неповнолітніх, особливо серед тих, кому ще не виповнилося 11 років. Причинами цього є:
1) недоліки виховної роботи в системі освіти;
2) особливості

 
 

Цікаве

Загрузка...