WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освіта України в ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку - Курсова робота

Освіта України в ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку - Курсова робота

законом, що передбачає пільговий режим книговидання.
ХХІ століття вимагає, щоб Україна, як і кожна держава окремо, а також і всі суспільства разом, створювала необхідні умови - інтелектуальні, економічні, соціальні, політичні, моральні, - які б підвищували педагогічну мотивацію і високо поціновували гідність педагога, науковця, інтелектуала.
Ми маємо чітко усвідомлювати: освіта в ХХІ сторіччі - далеко не лише навчання та виховання особистості. У добу глобалізації та високих технологій освіта є чинником соціальної стабільності, економічного добробуту країни, її конкурентноздатності та національної безпеки. Тому освіту не можна і надалі стереотипно відносити до сфери відомчої та галузевої політики, вона є загальнонаціональною, стратегічно важливою проблемою. Тільки за такого підходу забезпечимо виконання проголошеного Президентом України завдання: рівний доступ кожного громадянина до якісної освіти. [Василь Кремень, екс-міністр освіти і науки країни, Президент АПН України;/Дошкільне виховання, 2003, №1]
Висновки
Освіта ХХІ сторіччя - це складне і багатовимірне питання, якому слід надати великого значення не тільки серед громадськості, але вона має посісти вагоме місце у державній політиці, оскільки, дедалі очевиднішими стають ті недоліки в українській освіті, якібули створені ще за часів Радянського Союзу.
Суспільство ХХІ сторіччя цілком слушно називають "суспільством знань", бо саме знання визначають і матеріальне і духовне життя. Здобуття вищої освіти стає все більш обов'язковим етапом у розвитку особистості. Держава, яка проводить таку освітню політику, створює цим передумови для впровадження новітніх науково-інформаційних технологій.
ХХІ століття вимагає, щоб Україна, як і кожна держава окремо, а також і всі суспільства разом, створювала необхідні умови - інтелектуальні, економічні, соціальні, політичні, моральні, - які б підвищували педагогічну мотивацію і високо поціновували гідність педагога, науковця, інтелектуала.
Структурне реформування освіти має ґрунтуватися на державно-регіональному підході, що означає визначення на першому етапі потрібної мережі закладів освіти і структури підготовки фахівців на регіональному рівні з наступним порівнянням цих пропозицій з відповідним потребами держави в цілому. Баланс регіональних і державних потреб має визначити мережу і структуру підготовки.
Що стосується вдосконалення мережі закладів освіти, то певною мірою для середньої та загальноосвітньої школи ця проблема вирішена. У руслі реформування освіти необхідно упорядкувати мережу професійно-технічних навчальних закладів та професійно-кваліфіковану структуру підготовки робітничих кадрів з урахуванням пропозицій регіонів. У зв'язку з цим необхідно здійснити укрупнення навчальних закладів шляхом об'єднання та спеціалізації. Здійснення цих заходів здешевить витрати держави на професійно-технічну освіту.
Школа ХХІ століття - це школа цілісного розвитку людини, школа, в якій словом, ділом і фізичними вправами буде розвиватися повноцінна людина, духовно, фізично і соціально готова до змін. Для цього не потрібно нічого руйнувати, а тільки добудувати різноманітні центри для заняття спортом і технічною творчістю, естетичною і екологічною діяльністю, соціальними видами діяльності тощо.
Освіта ХХІ століття - це освіта для людини. ЇЇ стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.
ХХІ ст. - це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер.
Окремої і найпильнішої уваги потребує питання національного виховання. Наша освіта має бути гуманістичною і спрямованою на формування конкретної людини - громадянина України, який би пишався тим, що живе у незалежній, національній та високоосвіченій державі!
Перелік використаної літератури
1. Корсак К. "Від початкової до первинної освіти - століття розвитку"// Початкова школа.-2002.- №2,- с.7-10
2. Порох Л. "Крок до інновацій: освіта - ХХІ"// рідна школа. - 2001.- с.10-13
3. ХХІ століття -століття освіти, це широковідоме гасло ЮНЕСКО пріоритетне в роботі АПН// Освіта України. -2001.- 28 березня. - с.5
4. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті// Освіта України. - 2001.- №1.- с.22-25
5. Фуллан Майкл "Проблема і потенціал освітніх змін"// Мандрівець. - 2001.- №1-2.- с.18-30
6. Леонід Мазур "Наукова картина світу стосовно національної освіти і гуманізації соціуму"// Мандрівець. - квітень. -2001.
7. Кремень Василь " Розвиток педагогічної освіти України та її інтеграція в європейський освітній простір"// Освіта. - 2004.- 6 жовтня. - с.2-5
8. Українська освіта ХХІ ст: завдання і проблеми: інтерв'ю з міністром освіти і науки України Василем Кременем// Диво слово. - 2004.- №2.- с.2-4
9. Волга Л. "Освіта і наука -пріоритет ХХІ століття"// Урядовий кур'єр. - 2003. - 4 березня. - с.8
10.Корсак К. "Освіта від первинної до по життєвої: безплатна і обов'язкова державна освіта"// Дзеркало тижня. - 2002.- 24 серпня. - с.14
11. Філософія освіти ХХІ ст: проблеми і перспективи// Педагогічна газета. - 2001.- №2.- с.4-5
12. Кузь В.Г. "Освіта і школа ХХІ ст"// Педагогіка і психологія. - 1999.- №1.- с.143-150
13. Шмуклер Ю. "Якість освіти - від чого вона залежить?"// Освіта України. - 1999, 8 вересня. - с.10
14. Збережемо освіту - перепустку в ХХІ століття// Демократична Україна. - 1997.- 2 вересня
15. Згуровський М. "Проблеми і перспективи/ освіта ХХІ сторіччя"// Рідна школа. - 1997. - №3-4.- с.2-6
16. Європейський контекст// Шлях освіти. - №7. -2004.- с.14-18
17. Рамен Д. "Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы: Пер, с англ. - М.:Когито-Центр,1999. - с.16
18. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика. - К.: Центр інновацій та розвитку,2001
19. Definition and Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations. Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Research Program - OECD
20.Краевский В.В., Хутоской А.В " Предметное и общепредметное в образовательных стандартах// Педагогика. - 2003. - №3. - с.3-10.

 
 

Цікаве

Загрузка...