WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів - Курсова робота

Особливості педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів - Курсова робота

матеріал на сучасному рівні досягнень даної
науки і на доступній для студента мові. Вирізняльними рисами підручника як
особливого виду навчальної літератури є: а) підручник містить у стислому
вигляді весь основний навчальний матеріал з даної дисципліни. Сюди
відносяться усі поняття і категорії даної науки з відповідними визначеннями
(дефініціями). При необхідності дається коротка історія становлення поняття
в науці. Це відноситься звичайно до найбільш загальних основних категорій,
від змісту яких залежить розуміння логіки й історії розвитку самої науки; б)
підручник викладає зміст основних наукових понять у строгій системі, у
їхніх істотних взаємозв'язках і взаєминах, у їхній співпідпорядкованості, де
більш широкі поняття і категорії містять у собі менш широкі і є
методологічною основою для пізнання предметів, що позначаються ними; в)
підручник у той же час ніяк не претендує на вичерпне розкриття усього
наукового змісту навчального предмету, а намічає напрямок, у якому слід
вивчати дану науку, щоб глибше і ширше в ній орієнтуватися. Підручник у
цьому змісті служить деяким путівником, "ниткою Аріадни" для подальшого
проникнення в сутність явищ, фактів, подій, яким дається пояснення в даній
науці [1; 192].
Усе сказане, звичайно, відомо будь-якому викладачу, але проте є зміст акцентувати увагу над роллю підручника в діяльності викладача і тим більше в навчальній діяльності студента. Справа в тім, що оцінка цієї ролі з позиції
' 26
викладача і з позиції студента неоднакова, а часом і протилежна. 4 Багато студентів переоцінюють підручник, вважаючи його ледве чи не єдиним джерелом знань, так що навіть лекції не записують, сподіваючись на підручник, де є "усе для іспиту". Інші, як основне джерело знань, приймають конспект лекцій. Ніхто з них не шукає додаткову інформацію в іншому місці, зокрема у рекомендованій науковій літературі, що представляє першоджерело наукових психологічних знань.
Працюючи зі студентами-першокурсниками необхідно провести на початку спеціальне заняття зі студентами про методи і прийоми самостійного вивчення психологічної літератури з показом функціонального зв'язку змісту підручника зі змістом теоретичних і експериментальних робіт учених-психологів. Ціль такого заняття - зацікавити психологічними відкриттями, тонкими і дотепними експериментами, що пояснюють "таємниці людської душі", викликати в студентів стійке бажання самим прочитати і розібратися в явищах психіки. Коди вони зрозуміють, що дуже багато цікавого і корисного можна почерпнути в науковій психологічній літературі, тоді вже не будуть обмежуватися тільки підручником чи лекціями.
Крім такого спеціального заняття, на якому, звичайно, мова буде йти не тільки про підручник, а про вивчення рекомендованої наукової літератури, необхідно постійно в лекціях чи на групових заняттях демонструвати, як коротко викладене в підручнику важливе теоретичне положення розкривається більш докладно і дуже дохідливо в наукових працях вчених. Також необхідно ознайомити студента-першокурсника з методикою роботи із самим підручником: як його читати, щоб уникнути несвідомого запам'ятовування і зазубрювання.
Основна функція підручника - орієнтація студента у системі знань, умінь і навичок, що повинні бути засвоєні відповідно до програми навчального предмету.
Друга функція підручника - окреслення деякого коло обов'язкових знань з даного предмету, не претендуючи на глибоке розкриття і докладний
' 27
доказ логіки їхнього походження. Завдання студента - прийняти їх, щоб самому розібратися в рекомендованій науковій літературі й у тому, чого немає в підручнику. Інакше кажучи, підручник чітко орієнтує в проблематиці навчального предмету.
Щоб уникнути бездумного завчання, текст рекомендується конспектувати, помітивши на полях свого конспекту, що саме залишилося не до кінця зрозумілим. Такий запис зовсім не формальність, тому що з погляду психологічних закономірностей засвоєння знань він являє собою розумову дію (тут навіть кілька актів розумової дії: обмірковування, висновок і, нарешті, сам запис з думкою, що обов'язково потрібно знайти відповідь на незрозуміле питання), а шлях до засвоєння пролягає, як відомо, через мислення.
Таким чином, підручник поглиблює й уточнює знання, отримані студентом на лекціях, і одночасно спонукає до подальшого вивчення порушеного кола пртань по рекомендованій літературі. При цьому не треба забувати про непорушне правило: у всіх випадках знайомства з новими науковими поняттями потрібно шукати і знаходити відповідні їм факти в психіці реальних людей, щоб зрозуміти, що вони означають у житті.
Робота з книгою - один із найважливіших методів навчання. Головна перевага даного методу - можливість багаторазово обробляти навчальну інформацію в доступній формі у зручний час. Навчальні книги успішно виконують усі функції: навчальну, розвиваючу, виховну, спонукаючу, контрольно-корекційну. При використанні спеціально розроблених, так званих програмованих навчальних книг ефективно зважуються питання контролю, корекції, діагностики знань, умінь.
Метою самостійної роботи з книгою може бути ознайомлення з її структурою, швидкий перегляд, читання окремих розділів, пошук відповідей на визначені питання, вивчення матеріалу, реферування окремих уривків тексту чи усієї книги, рішення прикладів і задач, виконання контрольних
28
тестів, нарешті, заучування матеріалу на пам'ять. Тому даний метод має в залежності від цілей ряд модифікацій.
29
2.3. Педагогічний контроль як особливість керівництва навчальною та навчально-професійною діяльністю студентів.
У педагогічній психології поняття "контроль" розглядається як
навчальна дія, що органічно входить у сам процес навчальної діяльності
? студента. Контроль як навчальна дія здійснюється не як перевірка якості
засвоєння за кінцевим результатом навчальної діяльності, а як її процес.
В.В. Давидов, розглядаючи контроль як особливу навчальну дія, має на увазі під ним "визначення відповідності інших навчальних дій умовам і вимогам навчальної задачі. Контроль дозволяє, змінюючи операційний склад дій, виявляти їхній зв'язок з тими чи іншими особливостями умов розв'язуваної задачі й одержуваного результату. Завдяки цьому контроль забезпечує потрібну повноту операційного складу дій і правильність їхнього виконання" [4; 157]... "Контроль, дозволяючи... установлювати відповідність операційногоскладу дії істотним умовам її виконання, ґрунтується на змістовній рефлексії"... "Змістовна рефлексія пов'язана з пошуком і розглядом людиною істотних основ власних дій" [4; 199-200].
Таким чином, із психологічної точки зору контроль - це особлива навчальна дія, метою якої є підтримка всіх інших навчальних дій у рамках заданої програми навчальної діяльності, що на практиці означає аналіз студентом умов навчальної задачі і послідовне здійснення потрібних для її вирішення розумових операцій, кожна

 
 

Цікаве

Загрузка...