WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

переходу від одних форм роботи до інших. В динаміці трудової діяльності учнів в мікрорайоні школи особливе місце займає постановка завдань, пов'язаних подоланням труднощів, без яких не може бути формування суспільно активної особистості.
Реалізація охарактеризованих педагогічних вимог пропонує організацію трудової діяльності учнів, що відповідає основним напрямам виховного процесу взагалі. Одним із провідних факторів тут єрозширення соціально цінних контактів учнів в процесі трудової діяльності. Для аналізу ефективності трудового виховання учнів у мікрорайоні школи ми виділили два головних критерії:
- результативний;
- процесуальний.
У показниках першого представлені властивості і якості особистості, що формуються у школярів у результаті трудового виховання.
Процесуальний критерій включає показники організації виховних впливі у мікрорайонах, взаємодію школи, сім'ї, представників виробничих і громадських формувань у трудовому вихованню учнів під час залучення їх до різних видів діяльності у мікрорайоні школи.
Показники зорієнтовані на важливі сфери структури особистості: інтелектуальну, емоційну, діяльнісно-практичну. У якості показників ми вибрали особистісні прояви, що характеризують відношення школярів до праці, до людей праці, творчості, морально-трудових цінностей, що проявляється в трудовій діяльності.
І. Критерій результативності включає:
1) інтелектуальні компоненти структури особистості школяра:
а) усвідомлення основної ролі праці в житті і розвитку особистості;
б) прагнення до пізнання трудових традицій свого краю і зв'язків з трудовими традиціями інших народів із загальнолюдським трудовим досвідом;
в) прагнення пізнати сутність і особливості людини-трудівника, творця матеріальних і духовних благ на прикладі кращих представників найближчого соціального оточення;
2) емоційні компоненти:
а) повага до людей праці;
б) почутті відповідальності за свій вклад у трудові справи в мікрорайоні школи;
в) емоційно-позитивне ставлення до участі в трудових справах в мікрорайоні школи;
3) діяльнісно-практичні компоненти:
а) участь в трудових справах в мікрорайоні школи;
б) прагнення успішно оволодіти уміннями і навичками трудової діяльності;
в) участь в самоуправлінні і організації трудової діяльності в мікрорайоні школи.
ІІ. Процесуальний критерій:
а) педагогічна готовність учасників виховної роботи до взаємодії в трудовому вихованню в мікрорайоні школи;
б) вміння визначити мету і завдання трудового виховання школярів і застосування ефективних засобів їх вирішення;
в) осмислення сутності трудового виховання школярів в мікрорайоні школи.
Аналізуючи результати трудового виховання школярів на основі показників критеріїв ефективності трудового виховання школярів в мікрорайоні школи, ми виходили з того, що кожен показник стосовно особистості конкретного школяра може мати наступні характеристики: яскраво виражений (5 балів), помірно виражений (4 бали), слабо виражений або не виражений зовсім (3 бали).
Такі характеристики визначились також з урахуванням фактору різновікового складу учнів у різних трудових об'єднаннях в мікрорайоні школи.
Центром роботи з трудового виховання її ініціатором повинна бути школа ( , 17). Вона повинна брати на себе в позашкільній роботі посильну її частину. До того ж, ми спирались на педагогічну концепцію про те, що узгоджена взаємодія - основа успіху.
На шляху демократизації нашого суспільства значно зросла соціальна функція школи. Вона у все більшій мірі концентрує в собі функції соціалізації особистості, тобто залучає її в систему суспільних відносин і соціальну практику в цілому. Загальноосвітня школа як демократичний, державно-суспільний інститут, що постійно розвивається створює умови для розкриття здібностей особистості, формування її світогляду, творчого мислення, озброює учнів системою знань про працю людини. Вона покликана сприяти виробленню у молодих людей усвідомленої громадянської позиції; в готовності до праці і свідомої творчості з врахуванням місцевих соціально-економічних умов, національних традицій і інших особливостей. Але забезпечити повну реалізацію виховного процесу в умовах класних уроків не в змозі. Штучна ізоляція школи від впливу позашкільного середовища, виключення цього фактору з виховної системи збіднюють процес в цілому, знижують його ефективність.
Останнім часом намітилась позитивна тенденція у виховній діяльності шкіл у напрямку визначення шляхів взаємодії школи з сім'єю, виробничими і соціальними інститутами з метою створення необхідних умов для різностороннього розвитку учнів і творчої діяльності педагогів. Це дозволяє говорити про початок подолання одностороннього підходу до виховання як до справи тільки педагогів, про створення основи для поступового підвищення виховної роботи соціального середовища.
Розділ ІІ. Вдосконалення змісту трудового виховання учнів у мікрорайоні сільської школи.
§ 1. Педагогічно цілеспрямована організація трудової діяльності учнів у мікрорайоні сільської школи на основі залучення їх до продуктивної праці, традиційних видів праці.
В системі розроблених нами методичних рекомендацій підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні школи ми виділяємо два блоки педагогічних умов : удосконалення змісту трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи, організація спільної трудової діяльності учнів в мікрорайоні сільської школи. Основою системних зв'язків цих блоків ми визначаємо цілісний підхід до процесу виховання, зміст якого реалізується в педагогічно організованій діяльності вихователів і вихованців.
В даному параграфі ми висвітлюємо питання, пов'язані із змістом виховної роботи, мета якої - збагатити процес трудового виховання учнів шляхом залучення до нього педагогічного потенціалу мікрорайону. В якості такого змісту ми розглядаємо досвід трудової діяльності, який передається вихователями і засвоюється вихованцями в позаурочний час в мікрорайоні школи. Виходячи з трактування І. Лернера педагогічного аспекту соціального досвіду, головними компонентами досліджуваного нами змісту знань і умінь ми визначили емоційно-ціннісний досвід праці і досвід творчої трудової діяльності, виділення цих компонентів в педагогічних ситуаціях, що виникали в позашкільному середовищі школярів, дало нам можливість ефективніше використати їх виховний потенціал.
Досліджуючи зміст трудового виховання учнів в мікрорайоні школи, ми намагались чітко співвідносити вище названі компоненти змісту з виділеними нами критеріями ефективності трудового виховання, що відображають взаємозв'язки інтелектуального, емоційного діяльнісно-практичного компонентів виховного процесу. Формуючи зміст виховної роботи у відповідності із вказаними методичними рекомендаціями, ми врахували також особливості мікрорайонів сільського типу: своєрідні види трудової діяльності, їх тісний

 
 

Цікаве

Загрузка...