WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

ініціативи у організаторів цієї справи, мало відчутна поміч школі зі сторони новітніх підприємств і місцевої влади. Часто буває так, що самі учні сприймають необхідність трудової діяльності більш позитивно, ніж учителі чи батьки. Ще не досягнуті вагомі результати в цій області, а наукові дослідження з цієї проблеми знаходяться на початковому етапі, потребуютьпоглиблення та інтенсифікації.
Аналізуючи процес розвитку взаємодії школи з іншими соціальними інститутами в трудовому вихованні школярів, ми помітили, що протягом довгого часу зусилля педагогічних колективів були зосереджені, в основному, на відпрацюванні внутрішніх форм вдосконалення процесу трудового виховання і недооцінювалось, мало використовувалось позашкільне середовище. А поряд з тим вивчений передовий досвід показує, що виховна співдружність школи, сім'ї, виробничих і суспільних формувань є більш ефективною, якщо вона реалізується у взаємозв'язках внутрішкільної і поза шкільної діяльності. Саме в сімейно-побутовому мікросередовищі і його найближчому оточенні школа, сім'я, виробничі і громадські формування найбільш близькі один одному, природньо об'єднані між собою не тільки за метою і завданнями, але й за місцем і часом їх реалізації. Особливе значення ця обставина має для роботи по активізації внутрішкільних можливостей впливу сім'ї, навколишнього середовища на особистість дитини в процесі праці в мікрорайоні школи.
Життя вимагає доповнення уже знайдених форм роботи безпосередньо в мікрорайоні, в зоні. Ставлячи виховні завдання, підбираючи форми і методи виховного впливу, слід враховувати умови мікрорайону, особливості, найбільш тоді, коли чітко визначити межі мікрорайону, його особистості, найбільш тоді, коли чітко визначити межі мікрорайону як сфери функціонування і взаємодії інститутів виховання нерідко буває важко, коли мікрорайон як територіально обмежена спільність людей в сімейно-побутовій сфері формується в залежності від конкретних регіональних умов, культурно-виробничого оточення, місцезнаходження, а межі його не обов'язково співпадають з мікрорайоном школи.
При якісному порівнянні існуючих основних типів мікрорайонів в нашому дослідженні ми прийшли до висновку, що найскладнішим в організаційному аспекті є мікрорайон сільської школи, особливістю якого є те, що в школах таких мікрорайонів навчаються діти не лише того населеного пункту, в якому вона розташована, але й інших поселень, віддалених від неї на 3 км і більше. Віддаленість місця проживання учнів від школи ускладнює контакти педагогічних колективів з батьками , представниками виробничих і суспільних формувань, розміщених за місцем проживання.
Поряд з цим слід враховувати той фактор, що сільські діти ближче розташовані до всього живого, що їх оточує, а батьки залучають їх з ранніх літ доглядати домашніх тварин, виховуючи потребу проявляти до них увагу, турбуватися про них, що знаходить своє вираження в повсякденній трудовій діяльності . сприятливою тут є щоденна праця дорослого населення, яка здійснюється на очах дітей.
За нашими спостереженнями, в основі трудової активності жителів сільської місцевості, наприклад, гірського типу, не на останньому місці лежить усталена система ведення індивідуальних господарств на ділянках землі 3 - 4 га (а землі в гірських районах мало, тому вона - найцінніше багатство, вимагає добросовісної і наполегливої праці). Важливу роль в традиційній трудовій практиці тут відіграє участь жителів в місцевих художніх промислах, до чого залучаються школярі різного віку. Ці особистості стали чіткіше проявлятися в сучасних умовах після вступу в силу Закону України "Про індивідуальну трудову діяльність", а тепер - приватизації землі (з Земельної реформи).
Ми з'ясували, що в сільських школах, на відміну від місцевих, спостерігаються слабкі внутріколективні відносини в класах, скомплектованих з учнів, що проживають в різних населених пунктах і зонах. Спільна позакласна і позашкільна діяльність майже відсутні, після уроків учні проводять час в різних, стихійно створених, мікрогрупах. Брати участь в позакласних спільних міроприємствах, в роботі гуртків і секцій за інтересами в цих умовах школярі не можуть - вторинний прихід до школи забере в них не тільки позаурочний час, а й час для підготовки домашніх завдань та допомоги батькам. Спостереження показали, що багато учнів з віддалених поселень не приходять до школи після уроків навіть на обов'язкові міроприємства, в тому числі і на ті, які характеризуються трудовою спрямованістю.
Таким чином, в процесі нашого дослідження були виявлені наступні основні обмеження можливостей позаурокової виховної роботи педагогів на базі школи: віддаленість місця проживання учнів, відсутність в школах необхідної матеріальної бази для традиційних в сільській місцевості видів праці, включення учнів у сімейну трудову діяльність, яка має чітку тенденцію до розширення в сучасних умовах індивідуальних форм ведення господарства. Ці обставини стимулюють творчий пошук педагогів в установленні трудових зв'язків в мікрорайоні і їх методичній обробці. Слід підкреслити, що розвиток позашкільної трудової діяльності учнів в мікрорайоні школи у відповідності з виховною метою потребує забезпечення суспільною спрямованістю трудові справи, зв'язків з усіма напрямками виховання: інтелектуальним, моральним, естетичним, фізичним і ін.
Позаурочна трудова діяльність в мікрорайоні школи не пов'язана з системою програм підручників і методів навчання, при умілій педагогічній організації здатна швидко реагувати на все нове, цим самим задовольняючи важливу вікову потребу школярів - сучасності їх орієнтацій, духовному, інтелектуальному і фізичному розвитку, прагненню до засвоєння всього найпередовішого і перспективного у виробництві, сільському господарстві , техніці і т.д.
Віддаючи належне історичним завоюванням і досягненням минулого і його героїці, головний акцент в позаурочній роботі з трудового виховання слід звернути на засвоєння учнями нових економічних відносин, нових напрямів в розвитку сфери національних і традиційних образотворчого - прикладних видів трудової діяльності, технічній творчості і художніх промислів. Важливим, на наш погляд, тут бачиться образ вихователя, старшого друга, його інтереси, знання про нові досягнення в різних областях народного господарства на рівні сучасної інтелігентної людини.
Можливість участі в трудових справах учнів в мікрорайоні школи - це їх доступність, можливість участі в них всіх дітей, задоволення їх інтересів, поєднання масових форм з індивідуальними з перевагою спільної праці, але більший прояв індивідуальності, в тому й повинна полягати її організаційно-педагогічна специфіка.
Розглядаючи основи трудового виховання школярів в мікрорайоні школи, ми виходимо з головної установки - цілісності виховного процесу за умови керівної ролі праці, її динамізму. Такий характер праці вимагає від педагогів пошуків, постійної творчості,

 
 

Цікаве

Загрузка...