WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

розвитку всіх фізичних і духовних сил і здібностей людини. Праця завжди була і є основою людського існування, єдиним джерелом національного багатства, важливим фактором всього нашого життя, засобом формування особистості. Становлення особистості молодої людини неможливе без її реальноговключення в трудові справи. Ідеї підготовки дітей до праці знайшли своє відображення в пам'ятках педагогічної думки. Демокрит писав, що всяка праця приємніша від бездіяльності, якщо люди одержують або дізнаються, що одержують те, заради чого працюють.
Важливе місце займало трудове виховання і в братських школах, які свою діяльність здійснювали на основі статутів (раніше прийти до школи, підмести клас, натопити в печі і ін.).
Значний вклад в історію розвитку педагогічної думки про роль праці в становленні і розвитку особистості внесли О.В. Духнович, І.Я. Франко, Г.С. Сковорода, Т.Г. Шевченко і ін. Г.С. Сковорода розглядав моральне виховання, розумовий розвиток в тісному зв'язку з працею людини, яка повинна відповідати покликанню і приносити користь суспільству. На його думку, цінність людини визначається її справами, результатами праці" ( , 154).
Т.Г. Шевченко оспівував могутню силу праці, велич і багатство душі трудового народу, руками якого створені справжні шедеври. Великий Кобзар возвеличував людину-трударя, підкреслюючи, що найщасливішою є та людина, котра працює, котра має благородну мету.
О.В. Духнович вважав працю важливим засобом формування особистості учня. Він думав, що коли людина "не навчиться і не звикне до праці, вона стане непотрібним волоцюгою серед людей як трутень серед бджіл" ( , 111).
Про необхідність праці ми дізнаємось із народної педагогіки. Вона зберегла велику кількість традицій, які пов'язані з трудовим вихованням: колискові пісні, багато казок, приказок, прислів'їв, оповідань; діти вчаться "господарювати" у своїх дитячих забава (іграх), їх залучають до посильної праці в господарстві. До праці діти звикали з раннього дитинства: пасли гусей, овець, корів, доглядали за молодшими братами та сестрами, допомагали батькам і ін.
В процесі праці особистість засвоює вироблені віками критерії краси людських стосунків, предметів, речей. Беручи участь в трудовій діяльності, особистість вступає у відносини з суспільством, з виробничими формуваннями, представниками старших поколінь, ровесниками і переймає від них не тільки трудові, а й організаторські вміння й навички, але й досвід трудового життя.
Важливою ланкою в системі формування особистості Закон України про освіту визначає виховну роботу з учнями в мікрорайоні школи, підкреслюючи, що одним із положень місцевих органів влади є створення належних умов для виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів; організація професіонального консультування молоді, а також виробничої праці учнів ( , 6).
Глибокі думки про роль праці у вихованні особистості школяра і шляхи її реалізації внесли відомі діячі вітчизняної педагогіки: П.П. Блонський, Г. Ващенко, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, С.Т. Шацький, С. Русова. Так, В.О. Сухомлинський вважав, що однією з важливих традицій "є залучення дітей, молоді до систематичної праці, як засобу трудового виховання" ( , 121).
§ 2. Критерії ефективності трудового виховання учнів у мікрорайоні сільської школи.
Для реалізації нашого дослідження необхідно було визначити поняття "трудове виховання". З цією метою ми зробили спробу проаналізувати уже існуючи його трактування. Поняття "трудове виховання" використовується в літературі для визначення процесу формування ідейно-моральної позиції особистості в процесі, що відповідає суспільним ідеалам. При цьому слід домогтися усвідомлення особистістю необхідності спрямувати свої здібності на продуктивну працю. Поряд з цим має місце має місце трактування поняття "трудового виховання" як формування тільки окремих якостей, що характеризуються, в основному, "готовністю" школярів до трудової діяльності. Виходячи з цього, не заперечуючи всіх запропонованих авторами аспектів у визначенні змісту поняття трудового виховання, ми виділяємо ті з них, які найбільш повно відповідають завданням виховання і умовам, в яких воно реалізується. Ми виходимо з того, що трудове виховання - це процес формування світоглядних думок на працю як на життєву необхідність, а в перспективі - як потребу людини, утвердження її моральних цінностей, передача багатовікового досвіду - теоретичного, практичного - від покоління до покоління і розвиток його відповідно до сучасних реалій, що забезпечує соціальну спрямованість, моральний аспект трудового зростання особистості школярів. Такий підхід до змісту поняття "трудове виховання" зумовлений тим, що в нашому дослідженні виникає необхідність розглядати особистість школяра в єдності з умовами макро- і мікросередовища.
Поняття "соціальне середовище" вживається в педагогіці у двох значеннях. В першому воно витлумачується як широка соціальна дійсність, суспільство, держава в цілому, в другому - як середовище, яке безпосередньо оточує особистість і впливає на її виховання. "Це передбачає, - як вказує А.В. Киричук, - виділення двох рівнів при вивченні середовища: макро- і мікрорівень" ( , 61).
Дослідження останніх років показують, що виховання не завжди здійснюється з урахуванням об'єктивних умов середовища, що часто не приймається до уваги позитивний, а іноді і негативний вплив соціального середовища, умови життя вихованців, умови місцепроживання, які розглядаються тепер як найбільша з позашкільних сфер життєдіяльності учнів, як частина мікросередовища школяра, що активно впливає на формування і розвиток його особистості. Тут найбільш тісними є контакти дорослих і дітей і найбільш сприятливі умови для їх взаєморозуміння, розвитку і спільної діяльності, для активізації виховної діяльності" ( , 8).
За останні роки накопичений передовий досвід залучення учнів до праці в позанавчальній діяльності, в тому числі і в мікрорайоні школи. Робота в мікрорайоні школи менше носить односторонній, просвітницький характер, переосмислюється арсенал засобів відповідальності дітей за все, що твориться довкола них. Для передового досвіду характерне посилення уваги саме до тих видів і форм діяльності, які в школі представлені слабше від інших, - виробнича праця, технічна творчість, декоративно-прикладні види праці, екологічна діяльність і ін. ( , 63).
Участь школярів у таких видах трудової діяльності, праці, корисній для суспільства, сім'ї, відкриває нові можливості для накопиченнями учнями соціального досвіду, що пов'язаний з реальними запитами життя.
Однак в масовій практиці залишається низьким виховний результат трудової діяльності, що проявляється в її недостатньому впливі на всесторонній розвиток особистості учнів. Багато труднощів сьогодні слід долати в організації суспільно корисної праці школярів в мікрорайоні школи, не вистачає вмінь,

 
 

Цікаве

Загрузка...