WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

особливостями, погано висвітлені інтегруючи фактори і методика їх реалізації. Взаємодія професіональних і не професіональних вихователів розглядається , в основному, с точки зору керівної ролі педагогів, не надається належнаувага поєднанню наукової, практичної і народної педагогіки виховання.
Ми вважаємо, що трудове виховання учнів у мікрорайоні школи знаходиться в прямій залежності від рівня розробки рекомендацій по вдосконаленню цього проекту, втілення цих рекомендацій у практику виховної роботи в мікрорайоні.
Виховна робота в мікрорайоні школи - важлива складова частина всієї виховної роботи. Позашкільна робота проводиться разом з навчально-виховними закладами, сім'єю.
Недостатній прогрес у трудовому вихованні учнів у мікрорайоні школи, актуальність і недостатність розробки даної проблеми зумовили вибір теми нашого дослідження "Умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи".
На наш погляд, досліджувана проблема:
а) відображає соціальні зміни в суспільстві і державі;
б) стосується мало вивченої області трудового виховання школярів;
в) має теоретичне і практичне значення для підвищення ефективності трудового виховання учнів в умовах сільського мікрорайону, тобто проблема актуальна, теоретично і практично значима і зумовлена зростаючими вимогами суспільства до трудового виховання молоді.
Об'єкт дослідження: трудове виховання школярів в мікрорайоні школи.
Предмет дослідження: педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання школярів в мікрорайоні школи (в умовах сільського мікрорайону).
Мета дослідження: розробити і експериментально перевірити умови підвищення ефективності трудового виховання школярів в мікрорайоні сільської школи.
Завдання дослідження:
1. Вивчити особливості виховного потенціалу сільських мікрорайонів в організації і здійсненні трудової діяльності учнів.
2. Вивчити педагогічні умови ефективності трудового виховання школярів в мікрорайоні школи.
3. З урахуванням виявлених умов розробити і експериментально перевірити педагогічні рекомендації з трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи.
Гіпотеза дослідження: ефективність трудового виховання школярів в мікрорайоні школи значно підвищиться, якщо:
- удосконалювати зміст трудового виховання школярів у відповідності з потребами і соціально-педагогічними можливостями сільського мікрорайону;
- організувати спільну трудову діяльність школярів в об'єднаннях в мікрорайоні школи.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і синтез наукових положень, матеріалів педагогічного досвіду і експериментальних даних, метод анкетування і інтерв'ю, бесіди з організаторами позакласної і позашкільної виховної роботи з учнями, групові і індивідуальні бесіди з учнями, тривале педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, методи статистичної обробки даних.
База дослідження: дві початкові (Лужанська і Липецька) школи та дві загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня (Витвицька та Слободо-Болехівська), що у Долинському районі.
Наукова новизна проведеного дослідження полягає у визначені інтелектуального, емоційного, діяльнісно-практичного аспектів трудового виховання школярів в мікрорайоні школи з урахуванням виховних можливостей сільських мікрорайонів; в розробці критеріїв ефективності трудового виховання в мікрорайоні сільської школи, у науковому обґрунтуванні ефективних форм організації позашкільної трудової діяльності учнів.
Теоретичне значення дослідження полягає в дослідженні наукових уявлень про педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання школярів в мікрорайоні школи і шляхи їх створення і корекції, головним із яких є: вдосконалення змісту трудового виховання школярів в мікрорайоні школи у відповідності з соціально-педагогічними можливостями сільського мікрорайону; організована спільна трудова діяльність школярів в об'єднаннях в мікрорайоні школи.
Практичне значення полягає в розробці і втіленні в педагогічний процес педагогічних рекомендацій з організації трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи і визначені його ефективності.
Обґрунтування і вірогідність висновків і рекомендацій забезпечується застосуванням комплексу взаємодоповнюючих методів, адекватних завданням дослідження. Оцінка надійності результатів забезпечується застосуванням статистичних критеріїв.
Хід дослідження: початок дослідження (серпень 2002 року) проводився у кількох напрямах: вивчення філософської, психологічної і педагогічної літератури і виявлення теоретичних передумов вирішення проблеми у практиці виховної роботи; формування гіпотези, розробка методики дослідження.
Вересень 2002 року - корекція висунутої гіпотези, первинної концепції дослідницької роботи, а також виявлення ефективності трудового виховання школярів в мікрорайоні школи.
Жовтень - грудень 2002 року - проведення формуючого експерименту, його корекція на основі запропонованої методики, активне включення у виховний процес представників інститутів виховання, що функціонують в мікрорайоні.
Лютий - березень 2003 року - здійснення аналізу матеріалів дослідження, визначення критеріїв ефективності трудового виховання школярів в мікрорайоні школи, узагальнення матеріалів дослідно-експериментальної роботи, формування висновків і практичних рекомендацій із результатів дослідження.
Розділ І. Трудове виховання учнів у мікрорайоні сільської школи як педагогічна проблема.
Формування духовно багатої і гармонійно розвиненої особистості - одне із завдань виховання підростаючого покоління, вирішення якого органічно пов'язане з підвищенням людського фактору, створенням "механізму" активізації його потенціалу, приведення в дію стимулів, що спонукають кожну людину в повній мірі розкрити і використовувати свої задатки, обдарування, інтереси , в основу чого повинні бути покладені розвиваючі можливості.
Вирішення цих завдань в повній мірі пов'язане з процесом залучення школярів до праці.
Ефективність вирішення цього завдання багато в чому залежить від стану і вдосконалення трудового виховання в сфері найбільш тісного спілкування дорослих і дітей, чим є мікрорайон школи. Спостереження показують, що невідповідність між тим, що молода людина бере від суспільства, і тим, що вона дає суспільству, найчастіше виникає там, де батьки не виховують належним чином у дітей трудові навички, де прагнення до матеріальних статків бере верх над всіма іншими благами життя. Педагоги помітили, що нині система виховання в сім'ї як основній сфері проживання нерідко втрачає трудову орієнтацію. Цей недолік, на жаль, не завжди компенсується організацією праці учнів в мікрорайоні школи, що породжує формалізм і пасивність, створює і закріплює у дітей психологію споживача.
§ 1. Соціально-педагогічні основи трудового виховання у мікрорайоні сільської школи.
Педагогічно організована праця - ефективний засіб

 
 

Цікаве

Загрузка...